poniedziałek, 19 lutego 2018

Co wnosimy w małzeństwo. Zamarski

18,02,2018   Kolacja dla małżeństw Zamarski 


Około 90 osób wzięło udział w tym spotkaniu. Mówiliśmy o biblijnym przykładzie rodziny przymierza w której mamy opisane cztery pokolenia. Na podstawie tam opisanych relacji można zobaczyć jak kopiujemy przyzwyczajenia, nawyki i tradycje. Mówiliśmy o naszych przodkach i co oni nam zostawili. A także jaki to ma wpływ na nasze małżeństwa, ale również zachęcaliśmy do zastanowienia się nad tym co zostawimy po nas kolejnemu pokoleniu. Dziedzictwo Skoczów

17,02,2018  Kurs przedmałżeński  Skoczów


Drugi raz spotkaliśmy się z parami w Skoczowie.  Jest to odpowiedzialność, ale i przywilej dzielić się z tymi młodymi ludźmi naszymi doświadczeniami z życia z Bogiem, ale również jak uczyliśmy się i nadal uczymy jak najlepiej żyć ze sobą w małżeństwie. Tym razem przyglądaliśmy się temu co bierzemy z naszych domów jako niematerialne dziedzictwo i jaki to ma na nas wpływ.


Skarby mądrości. Tychy

16,02,2018  Grupa piątkowa Tychy  Kolosan 2,1-3

Głównym naszym pytaniem było: jak słowa Pawła o tajemnicy która jest w Chrystusie, odkrywana jest w naszym życiu. Cieszyło mnie to, że mogliśmy otwarcie dzielić się tym z czym się zmagamy. Mówiliśmy jak rozumiemy temat skarbów, które mamy w Chrystusie. Jest to bardzo zachęcające jak możemy doświadczać Bożego pokoju, Jego miłości i uczyć się zaufania. Taki czas dziękowania Bogu za wszystko czym nas obdarza. Jeśli się chełpisz... Tychy

13,02,2018   Godzina biblijna Tychy  Rzymian 11,13-24 

Lekcja która jest przestrogą dla każdego z nas gdybyśmy poważnie traktowali Boże Słowo. Paweł ostrzega nas którzy jesteśmy z pogan abyśmy się nie chełpili. Przypomina nam, że to my zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne. Brak wiary spowodował, że niektórzy stracili relację z Bogiem i uschnęli. Dzięki Chrystusowi poganie zostali wszczepieni w to miejsce. Nie daje nam to jednak powodu do pychy, ale zobowiązuje nas do modlitwy i błogosławienia. Paweł mówi: gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bóg patrzy na nasze serce. 

Miłujcie żony Skype

11,02,2018   Grupa Skeypowa  Efezjan  5:22-29


Kiedy zaczynamy rozważanie tego fragmentu to pojawiają się emocje. Są żywiołowe dyskusje niezależnie od tego jaka jest grupa i czy są to sami mężczyźni czy same kobiety, czy grupa jest mieszana. Kiedy jednak patrzymy na te wersety przez pryzmat Jezusa i jak on umiłował kościół to te słowa o miłości do żony nabierają nowego znaczenia. Kiedy czujemy się kochani przez Jezusa  to nie mamy problemu z podporządkowaniem i uległością wobec Niego, bo wiemy, że wszystko co On czyni jest dla naszego dobra. Kiedy odczuwamy miłość żony czy męża pomaga nam to we wzajemnej uległości jak mówi werset Efezjan 5:21  Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.


Ukryty plan Pszczyna

11,02,2018   Godzina biblijna  Pszczyna   Efezjan 3: 1-13


Paweł pisze o sobie i swoim powołaniu nie tylko w tym liście ale i w innych.  Tutaj w kontekście łaski jaka mu jest dana, że może zwiastować niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Którego sam doświadczył i jak sam pisze jest sługą tej Bożej łaski. On znawca Bożego przymierza miał przywilej poznania i powiązania Bożych obietnic z tym co wykonało się w przyjściu Mesjasza. To pozwoliło mu zobaczyć zamysł Stwórcy, który daje nadzieję narodowi wybranemu i wszystkim innym ludziom, że przez wiarę mamy dostęp do Boga.

sobota, 10 lutego 2018

W was. Tychy

09,02,2018  Grupa piątkowa  Tychy  Kolosan 1,24-29


Paweł mówi o tajemnicy którą Bóg pozwolił mu odkryć. Mówi o Kościele nie jako o instytucji, ale świętych którym Bóg dał poznać bogactwo Swojej chwały. Tym co nas najbardziej nurtowało było stwierdzenie: "Chrystus w was" jako sedno tej tajemnicy.  Kiedy On jest w nas, to co robimy czy mówimy wskazuje na Niego. Daje też "jego moc" która od początku jest tą siłą, która sprawia, że ci którzy słyszą ewangelię są przez nią dotknięci i dobra nowina zmienia ich życie. Stawia ich usprawiedliwionych przed Bogiem, dzięki łasce którą mamy w Jezusie Chrystusie.    

Prezent Pszczyna

06,02,2018   Pszczyna Błękitny krzyż.  Odkrywanie życia 1


Bóg jest dobry!  Obdarowuje nas wszystkim co mamy i kim jesteśmy. My jednak skupiamy się na tym co otrzymaliśmy zamiast na tym kto nas obdarowuje. Prezenty które otrzymujemy mogą stać się tym co przysłania nam Boga. Zaczynamy oddawać cześć nie Dawcy  lecz rzeczom, którym poświęcamy nasz czas i życie. 

Niezależność Tychy

05,02,2018  Odkrywanie życia 2  Tychy


Dążymy do niezależności od początku stworzenia. Buntujemy się i nie ufamy naszemu Stwórcy.  Patrząc na całą historię widzimy jakie są konsekwencje tego, że nie potrafimy zaufać Bogu. Jezus przyszedł na ten świat, aby nam pokazać że zaufanie Bogu w całym naszym życiu to najlepsze co może każdy z nas zrobić.  

Na wesoło Tychy

03,02,2018   Na wesoło Tychy 
http://www.luteranie.tychy.pl/aktualnosci/2017-2018/1426-1802-ponad-trzydziesci-osob

Pytali go.. Chorzów

01,02,2018 Spotkanie z Ewangelią Chorzów Ewang. Marka 4,1-12

Taka niby oczywista historia. Tym razem staraliśmy skupić się nad tym co zrozumieli słuchacze z tego podobieństwa. Lekcję którą ja wyciągam, to zachęta, aby pytać i rozmawiać z Panem Bogiem co dany fragment słowa dla mnie na dzisiaj znaczy. Jak rozumieć to co czytam? Samo słowo bez relacji z Nadawcą tego słowa może nie przynieść tych owoców o które chodzi.

piątek, 2 lutego 2018

Koło Pań Miechowice

Ostatni poniedziałek stycznia i spotkanie pań w Miechowicach. Już coraz dłużej jest jasno więc podróżowanie sprawia tym większą przyjemność. Tym razem skupiłyśmy się na biblijnej Ewie. Wiele informacji o tej postaci nie jest tajemnicą, panie bez trudu odpowiadały na pytania. Wszystkie zwróciłyśmy uwagę na to jakimi słowami Ewa odpowiada na podstępy węża. Zgodziłyśmy się też z tym, że wchodzenie w dyskusję z doświadczonym kłamcą od razu skazane jest na porażkę. Wyciągnęłyśmy też wnioski by w naszym życiu dokładnie słuchać, czytać i uczyć się Bożego Słowa, nie szukać winnych by tłumaczyć się przed Bogiem i samej nie kusić innych do złego. Poza tym ważne też było to czego dowiedziałyśmy się o Panu Bogu: sam zatroszczył się o okrycie dla ludzi by się nie wstydzili. To był dobry czas.