wtorek, 7 kwietnia 2020

Zaniedbywano wdowy Tychy

06,04,2020  Tychy  Godzina biblijna telefoniczna  Dzieje Apostolskie 6,1-15


Taki znajomy obraz, choć mamy rok 2020. Dziś, mam wrażenie, że w naszych społecznościach mamy więcej kobiet i są one częściej obecne na różnych spotkaniach. Od prostego zadania możemy rozpocząć nasze działanie, od dostrzeżenia potrzebujących. Kiedy jesteśmy posłuszni Duchowi, On może pobłogosławić i rozwinąć nasze zaangażowanie.
poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Prowadzenie Skype

05,04,2020  Skype  Dzieje Apostolskie 7,1-60 


Szczepan pod natchnieniem Ducha przypomina w skrócie całą historię Bożego prowadzenia. Kiedy przyglądaliśmy się tym wydarzeniom, wiele z nich nie było łatwych, Bóg jednak ciągle miał ich w Swojej opiece. Czasami mogło się dłużyć, ale nie dało się przyspieszyć. Dzieje się to co jest w planie Stwórcy. Cierpliwość słuchaczy Szczepana kończy się kiedy ten zaczyna poruszać tematy, które im nie pasują. Wtedy reakcja staje się bardzo dynamiczna i tracą kontrolę nad sobą. A pokój i postawa diakona jest dla nich tym bardziej irytująca. Módlmy się o taką miłość do innych na czas próby. Jest ona możliwa tylko przez relację z Panem.niedziela, 5 kwietnia 2020

Nie bój się Pszczyna

05,04,2020  Pszczyna Godzina Biblijna telefoniczna  Daniel 10


Daniel przez trzy tygodnie wstrzymywał się od mięsa, wina, namaszczania olejem. Anioł, który mu się ukazał ciekawie to podsumował: w dniu, w którym postanowiłeś zrozumieć i upokorzyć się przed swoim Bogiem słowa twoje zostały wysłuchane. Te słowa dają nadzieję, a kontekst ukazuje walkę, która toczy się w sferze duchowej. Ten fragment jest dla nas zachęceniem na obecny czas, aby się nie bać, ale by tym bardziej się modlić i szukać społeczności z Bogiem. 

sobota, 4 kwietnia 2020

Wdzięczność Tychy

03,04,2020  Tychy grupa piątkowa online  1 Kor. 14,13-25


Tekst skłania do przemyśleń w kontekście darów duchowych. Zastanawialiśmy się czy doceniamy dary które mamy, czy może tęsknimy za tym czego nie mamy. Końcówka fragmentu mówi o sytuacji kiedy ludzie prorokują, co w wersecie 3 było zdefiniowane jako: mówienie do ludzi tego co pochodzi od Boga, co buduje, co zachęca i co dodaje otuchy. Werset 25 mówi jaki jest efekt, kiedy Duch Boży użyje wypowiadanego Słowa. To słowo dotyka ludzkich serc, przemienia je. Takie osoby zaczynają oddawać cześć Bogu i są wyzwaniem dla innych. Obyśmy także byli dotknięci Bożym Słowem i oddawali Jemu cześć, pomimo okoliczności. 

piątek, 3 kwietnia 2020

Najważniejsze Chorzów

02,04,2020  Chorzów online Spotkanie z Ewangelią. Marek 12,28-34


Kiedy myślimy o przykazaniach to skupiamy się na zakazach, tego i tamtego nie wolno. W naszych domach bardziej kładło się nacisk na to czego nie wolno i to nam wpojono. Jezus pokazuje nam zupełnie inny obraz przykazań. Skupia się na tym co mamy robić, kieruje nasze myśli na zupełne inne tory. Zachęca do miłości do Boga, bliźniego i siebie samego. Miłości, która jest czynna w działaniu. 

środa, 1 kwietnia 2020

Wypełnienie Hołdunów

31,03,2020   Hołdunów online  spotkanie z wiarą. Marek 11,1-11


W omawianym fragmencie wypełniło się kilka proroctw ze Starego Testamentu. Rozmawialiśmy jak szczegółowo pewne obrazy się wypełniły. Zapowiadany Mesjasz z pokolenia Judy z rodu Dawida wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Jest traktowany jako król i Zbawiciel. Jednak jest pytanie, na ile te obrazy zrozumieli uczestnicy ówczesnych wydarzeń. Nasza refleksja na dziś to motywacja do poznawania proroctw Starego i Nowego Testamentu, które się dopiero wypełnią. Mamy je znać, nie bać się i nie dać się zaskoczyć. 
wtorek, 31 marca 2020

Miłujący Bóg Koło Pań Bytom Miechowice

30 marca, poniedziałek, więc spotkanie koła pań w Bytomiu Miechowicach. Tym razem jednak inaczej, nie twarzą w twarz ale przez telefon. Udało się stworzyć konferencję przez telefon i tym sposobem mogłyśmy razem zastanowić się, wymienić myślami nt. Bóg jest Miłością. W lutym rozmawiałyśmy o tym, że Bóg jest dobry. Jedna z uczestniczek podzieliła się także świadectwem jak tej dobroci w ostatnim miesiącu doświadczyła. Tym razem na podstawie Łk.15,11-32, 1 J.4,7-21 oraz 1 Kor.13,4-8 doszłyśmy do wniosku, że Bóg jest Miłością i kocha każdego człowieka, a także na podstawie Rz.8,34b-39, że nic nas od tej miłości nie oddzieli. I ciekawym było dla mnie także zdanie pań, że skoro Bóg nas kocha i my mamy kochać, bo przecież jesteśmy Jego dziećmi.