czwartek, 12 grudnia 2019

Dobra praktyka Tychy

12,12,2019  Tychy nabożeństwo adwentowe  Daniel 1


Daniel i jego przyjaciela są przykładem dobrej praktyki dla tych którzy w okresie Adwentu zastanawiają się jak mamy żyć, aby właściwie czuwać i być gotowymi  na przyjście Pana.
On mimo młodego wieku nie szedł na kompromis ale żył zgodnie z Bożymi standardami. 

Wybór Mikołów

12,12,2019 Mikołów nabożeństwo adwentowe Daniel 2-4Przyglądaliśmy się dwóm postaciom z księgi Daniela. Autorowi księgi i Nebukadnesarowi. Bóg działał w życiu obu. Jednak tylko Daniel postępował w sposób jaki podobał się Bogu. Patrząc na życie króla mamy wiele ostrzeżeń jakich nie dokonywać wyborów. 

Pycha czy pokora Świętochłowice i Wirek

11,12,2019  Świętochłowice i Wirek Nabożeństwa Adwentowe  Daniel 2-4


Nebukadnesar król babiloński władca ówczesnego świata. Człowiek którego Bóg używa  jako narzędzie w swoim ręku. Wiele razy objawia mu swoją moc i kilka razy król wypowiada wzniosłe słowa w stosunku do Boga Daniela. Jednak myśli i serce króla były skupione na jego władzy majątku i możliwościach.
Daniel miał zupełnie inny obraz Boga. Kiedy miał problem to przychodził z nim do swego Pana. Był niewolnikiem i nie gonił za majątkiem i władzą. Jednak Bóg stawiał przed nim olbrzymie zadania. Daniel w swojej pokorze za wszystko wysławiał Boga. i wskazywał, że to On jest sprawcą wszystkiego. Kogo chcemy naśladować to już nasza decyzja. 

Przypowieść o 10 kobietach Pszczyna 10.12.2019

Drugi wtorek miesiąca i spotkanie w Pszczynie w siedzibie Fundacji Błękitnego Krzyża. Tym razem podopieczni mieli inne zajęcia, ale i tak było 16 uczestników. Ostatnie spotkanie przed świętami więc przypowieść o 10 kobietach, rozsądnych i tych mniej rozsądnych. Ciekawe, bo miałam ochotę "zmiękczyć" Słowo, a tam wyraźnie w tłumaczeniu Towarzystwa Biblijnego są mądre i głupie. Zdarza się że umniejszamy wagi, a słowa Pana Jezusa są bardzo dosadne. Prawdziwe. Kto wiernie czeka, się doczeka. Kluczem jest wiara i gotowość, wtedy nie usłyszy się: nie znam was, a o to przecież chodzi.

sobota, 7 grudnia 2019

Zastanowić się nad sobą. Tychy

Tychy Grupa piątkowa 1 Koryntian 11,27-34Paweł w tym liście dużo czasu poświęca na wyjaśnienie Koryntianom swojego pojmowania wieczerzy, którą ustanowił Pan Jezus. W tym fragmencie zajmowało nas stwierdzenie: zastanowić się nad sobą. Wcześniej podkreślił, że spożywając wieczerzę mamy wspominać Śmierć Jezusa za nas. To obliguje nas do refleksji i naśladowania. W tym kontekście zachęca nas też aby przystąpienie do stołu Pańskiego było powiązane z lustracją samego siebie, czy idę przez życie zgodnie z tym co Jezus nauczał. Paweł stwierdza dalej, że jeśli my będziemy mieć tę refleksję to ominie nas sąd. 
piątek, 6 grudnia 2019

Dwa Światy Chorzów

05,12,2019  Chorzów Marek 10,35-45


Jezus mówił zawsze o tym jak jest na tym świecie, ale jego głównym przesłaniem było przedstawienie zasad Królestwa Bożego. W wersecie 42  przedstawia rzeczywistość: "Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie". Dalej jednak, mówi czym kierują się ludzie którzy są częścią tej nowej rzeczywistości: "Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich". Jak się nam udaje to zastosować skoro Jezus powiedział w: Łukasza 17,21 oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.


Inwestycja Mikołów

05,12,2019  Mikołów nabożeństwo adwentowe  Daniel 1


W kontekście wypełniających się proroctw które widzimy w historii Daniela mówiłem o zapowiedziach dotyczących czasów ostatecznych. Również ważnym jest świadectwo życia naszego bohatera, który nie idzie na kompromis ale zna swojego Boga mimo młodego wieku. Tutaj wciąż (bo przecież nie pierwszy raz mówię o 1 rozdziale Daniela) mam szacunek dla rodziców i wychowawców Daniela i jego przyjaciół. Ich opiekunowie dobrze zainwestowali w swoich wychowanków.