wtorek, 19 września 2017

Pokój Tychy

18,09,2017   Spotkanie o Owocu Ducha   Pokój


Daniel jest ciekawym przykładem osoby, która posiada szczególny pokój. Pokójniezależny od czynników zewnętrznych, od okoliczności i położenia. Wiele wersetów w Nowym Testamencie mówi o Bożym pokoju, który jest szczególnym darem. Ciekawą definicję pokoju mamy w Liście do Rzymian 5,1-2. Paweł napisał, że pokój jest efektem usprawiedliwienia, które przyjmujemy z łaski przez wiarę. 

Miara miłości Skype

17,09,2017     Grupa Skypowa  Efezjan 3,14-21

Paweł modli się o innych wierzących, aby Duch Święty utwierdzał ich, a Chrystus zamieszkał w Nich. Wszystko po to abyśmy lepiej zrozumieli miłość. Paweł mówi, że jest ona ponad wszelkie poznanie. Miłość jest potrzebna abyśmy mogli być wypełnieni pełnią Bożą.


Społeczność Chorzów

17,09,2017    Spotkanie biblijne Chorzów  Rzym 5,1-11 i 1 Jana 1,8-2,6


Rozmawialiśmy o przywilejach jakie mamy jako Boże dzieci. Mówiliśmy o usprawiedliwieniu, pokoju od Boga i z Bogiem, też o wierze.
Przede wszystkim mogliśmy doświadczyć niesamowitej radości ze społeczności z sobą nawzajem. Kiedy możemy rozmawiać o Bożym słowie jest to wielkim zachęceniem, widzimy, że ono jest aktualne w naszym codziennym życiu. To był błogosławiony czas i mogliśmy dziękować Bogu za wszystko czym nas obdarza. 

Odrzuceni Tychy

17,09,2017   Kazanie Tychy  Ew. Marka 1,40-45


Kiedy mówimy o chorobie którą jest trąd, możemy mieć wrażenie że to nas nie dotyczy. Ale kiedy przypatrzymy się bardziej możemy stwierdzić że współcześnie wiele osób czuje się jakby byli trędowaci w naszym otoczeniu. Osoby odsunięte, wyalienowane, mające bardzo niskie poczucie własnej wartości.
Takim osobom bardzo trudno uświadomić sobie, że potrzebują pomocy, a jeszcze trudniej poprosić o pomoc. Ja również mam takie doświadczenia w swoim życiu. Potrzebujemy tak jak trędowaty, aby Jezus nas zauważył, dotknął i uzdrowił i on to robi także dziś. Nadaje nam wartość. Kiedy tego doświadczymy chcemy tak jak trędowaty powiedzieć wszystkim co Jezus dla nas zrobił. 

Ewa Koło Pań w Tychach

Nowy rok szkolny to nowy cykl tematów do omówienia. W poprzednim omawiałyśmy przypowieści Pana Jezusa. Teraz będziemy zastanawiać się nad postawą biblijnych kobiet. Za każdym razem będziemy zadawać sobie pytanie: Czego mogę nauczyć się od omawianej postaci. Tak też było i tym razem. Czego mogę się nauczyć od Ewy? Na pewno nie dyskutować z kusicielem i dokładnie znać Boże Słowo. Sporo czasu zajęło nam też omawianie życiowych sytuacji kiedy to nam zdarzało się "zwalać winę na innych lub na okoliczności". Panie które uczestniczyły w spotkaniu oczywiście otrzymały także materiał do samodzielnego zapoznania się jeszcze z pytaniami i wersetami biblijnymi. Bardzo cenię sobie te spotkania, zawsze można coś nowego odkryć w sobie, w swoim życiu i podjąć decyzje: co w tej sytuacji mogę z tym zrobić.
 

niedziela, 17 września 2017

Co słyszę? Tychy

15,09,2017 Grupa domowa Tychy   2 Tym. 2,11-1

Ludzie w naszym otoczeniu mają przywilej, że potrafią czytać i mamy dostęp do Bożego słowa. Jednak moim zdaniem to Duch święty jest tym który pozwala nam słyszeć co w tym słowie jest dla nas zachęceniem. Ten teks można czytać i skupić się na stwierdzeniu: jeśli się go zaprzemy i On się nas zaprze. Patrząc na siebie w kontekście tych słów wyrwanych z kontekstu możemy stracić nadzieję. Ale kiedy Duch święty otworzy nasze uszy na kolejny werset to widzimy Boga który jest miłosierny, łaskawy i przede wszystkim wierny. Taka jest Jego natura.

czwartek, 14 września 2017

Cel wiary Cisownica.

13,09,2017  Godzina Biblijna Cisownica   1 Piotra 1,1-9

W porzednim roku szkolnym omawialiśmy List do Efezjan ap. Pawła, a teraz możemy przypatrzeć się jak Piotr widzi chrześcijaństwo w podobnej perspektywie czasowej. Autor stara się zachęcić czytelników do wytrwałości. Mówi o tym co mamy w Bogu, Jezusie i Duchu Św. Wskazuje na dziedzictwo które jest przygotowane dla nas, którzy wierzymy. Ale mówi też o próbach i doświadczeniach, które są częścią naszej codzienności. Ale mówi też o obietnicy: Jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę. Wszystko po to abyśmy osiągneli zbawienie duszy.