środa, 28 października 2020

Troska czy napomnienie Tychy

 


23.10.2020  Tychy grupa piątkowa  2 Kor. 6.1-10


Paweł troszczy się czy napomina? To na co akcent położymy ma duży wpływ na to jak będziemy rozumieć swoje chrześcijańskie powołanie.  To tak jak z naszym podejściem do przykazań. Kładziemy akcent na zakazy czy na miłość na którą wskazuje Jezus. 

Eden Hołdunów

 


20.10.2020  Hołdunów spotkanie z wiarą. 1 Mż 2


Bóg zasadził ogród dla człowieka. Zabezpieczył wszystko co było potrzebne do życia.  Stworzył kobietę która miała być "wspomożycielem" dla mężczyzny. Bo tak tłumaczymy słowo "pomoc" (ezer) kiedy jest użyte w stosunku do Boga. Bóg ustanowił wtedy też, zasady dotyczące przyszłości małżeństwa. Ta grupa jest męska, przez co rozmowy były bardzo żywiołowe.  


poniedziałek, 26 października 2020

Badali pisma Tychy

 


19.10.2020  Tychy godzina biblijna  Dz.Ap. 17.1-21


Rośnie opór wobec Pawła. Kiedy trafia do Berei spotyka Żydów "szlachetniejszego" usposobienia. Wydaje się, że to szlachectwo sprawiło, że sprawdzali zwiastowanie Pawła z pismami Starego Testamentu.  Ważne jest byśmy i my dzisiaj mieli takie szlachetne usposobienie i czytali Boże Słowo szukając prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Odwrotny skutek Skype

 

18.10.2020 Dz. Ap. 14.


Można mieć wrażenie że kiedy się wydarza cud to skutki mogą być tylko pozytywne. Jednak w Listrze miała miejsce sytuacja w której mimo, że człowiek został uzdrowiony, to jednak ludzie wystąpili przeciwko apostołom. Wszystko kończy się ukamieniowaniem Pawła. Nadzieja tylko w tym, że Bóg czuwa do końca. 

czwartek, 22 października 2020

Zmiana myślenia Tychy

 


16.10.2020   Tychy grupa piątkowa  2 Kor.  5.16-21 


  Bóg w Jezusie świat z sobą pojednał. Jezus nie zgrzeszył ani razu, a mimo to wziął na siebie cały grzech, by przywrócić nam możliwość relacji z Ojcem. Możemy skorzystać z tej największej ofiary, trzeba zaprosić Jezusa do swojego życia, a potem żyć wg Jego wskazówek. Trwać w Nim i pełnić służbę pojednania. Jeden z nowych przekładów ujmuje to w słowach: "gdyż tylko ci z nas którzy trwają w Chrystusie są nowym stworzeniem. Nasz dawny styl myślenia uznajemy za miniony". A jak ty myślisz? (Ten list jest dla nas i całej grupy, wielkim wyzwaniem).

Kobiety Chorzów

 

15.10.2020 Chorzów Marek 15.33-47


Kobiety które usługiwały Jezusowi są dla nas przykładem pokory i służby. Mimo, że  na pozór nie były na pierwszym planie spisanych historii to jednak Łukasz  8, 3 podsumował to słowami: służyły im majętnościami swymi. Dzięki kobietom funkcjonowali na co dzień. A one miały odwagę być z Jezusem w tej ostatniej chwili.