sobota, 25 stycznia 2020

Czym góruje ewangelik? Spotkanie braci

18,01,2020  Dzięgielów  Spotkanie braci ewangelistów  Rzymian 3,1-8Paweł zadaje pytanie czym górują Żydzi? Ja zadałem pytanie czym góruje ewangelik?
Jesteśmy dumni ze Słowa Bożego, ale czy jest ono naszą siłą? Czy studiujemy je każdego dnia?  Może tak jak Żydzi nie dochowujemy wiary? Jednak Bóg pozostaje wierny. Do Tymoteusza Paweł  napisał:  " jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może". 2 Tymoteusza 2,13. Taki jest Bóg w którego wierzymy.


Świadectwo Dzięgielów

18,01,2020  Dzięgielów Szkoła Biblijna Ew. Jana 1-11


Po raz drugi miałem przywilej prowadzić wykłady w Szkole Biblijnej. Błogosławieństwem był czas kiedy mogłem się wgłębić w pierwsze 11 rozdziałów Jana. Odkrywcze dla mnie samego było skupienie się na świadectwie, które było siłą przekazu Dobrej Nowiny o Jezusie. Autor składa świadectwo w prologu, potem Jan Chrzciciel i jego uczniowie. Cuda tylko potwierdzają Jego autorytet. Stwierdzenia "Ja Jestem" nie pozostawiają wątpliwości kim On jest. To był bardzo dobry czas.

Zrozumieć. Cisownica

15,01,2020  Cisownica  Godzina Biblijna  Daniel 3Król Nebukadnesar jest przykładem tego, że nie potrafimy słuchać albo słyszymy to co nam pasuje. Bóg jednak cierpliwie uczy go i nas, że jest Bogiem który ma moc. Jednak czy rozkaz króla po wydarzeniu z piecem ognistym było wyrażeniem przemiany czy tylko impulsem chwili?  Ważne jest aby słuchać Bożego głosu i być mu posłusznym.  

Świadectwo Ducha Tychy

13,01,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap. 2,1-13W dniu święta tłumy przebywały w Jerozolimie. Zesłanie Ducha Świętego było niesamowitym świadectwem o Jezusie. Ludzie którzy przyszli z różnych stron ówczesnego świata mogli usłyszeć o tym co Jezus uczynił by ratować człowieka.

czwartek, 23 stycznia 2020

Chcąc wystawić Go Hołdunów

07,01,2020 Hołdunów  Spotkanie z ewangelią. Marek 10,1-12Faryzeusze atakują Jezusa. Sami mają problem z cudzołóstwem, ale jest im łatwo oceniać innych. Jezus odwołuje się do Bożego wzorca z początku Biblii. Jest to wzorzec do którego mamy przykładać nasze życie, a nie innych. 

Nie dano innego imienia Skype

06,01,2020  Skype    Dz.Ap. 4,1-12


Piotr przed Sanhedrynem składa świadectwo  o Jezusie. Słuchacze są zmieszani bo nie wiedzą jak zareagować skoro dokonał oczywistego uzdrowienia. Piotr mówi nie dano nam żadnego innego imienia. Co oni z tym zrobią? Od tego zależy ich zbawienie.  A jak my odpowiadamy na te słowa?

Potrzeby Chorzów

09,01,2020 Chorzów  Marek 11,1-11Rozmawialiśmy o sytuacjach kiedy ludzie wychodzą naprzeciw potrzebom innych. Tak było kiedy Jezus potrzebował osiołka. Tak również dzieje się dzisiaj. Czy zauważamy takie sytuacje. Możemy tylko dziękować Bogu, że on się nie zmienia.