poniedziałek, 22 stycznia 2018

Wytrwałość Chorzów

21,01,2018   Spotkanie biblijne w Chorzowie 


Omawialiśmy trzy fragmenty z Nowego Testamentu. Modlitwę Jezusa o wierzących w 17 rozdziale ewangelii Jana. Nasz Pan modli się o tych których posyła, ale również o tych którzy dzięki ich świadectwu uwierzą. To znaczy że modlił się również za nas. Kolejny fragment pochodził z ewangelii Mateusza i mówił o byciu solą i światłością dla świata. W czym potrzebujemy wytrwałości. Trzeci fragment był z listu do Kolosan i był zachętą do wytrwałości w modlitwie. Dobrze od czasu do czasu przypomnieć sobie o zadaniach chrześcijanina. 

niedziela, 21 stycznia 2018

Dotknięcie Bytom Miechowice

21,01,2018   Kazanie Bytom Miechowice  Marek 1,40-45


Kiedy Jezus dotyka trędowatego to zmienia Jego życie. Człowiek który jest wyrzutkiem bez praw i znaczenia jest uzdrowiony fizycznie i społecznie. Nam Jezus też nadaje wartości. Kiedy zmarł za nasze grzechy pokazał jak jesteśmy cenni dla Boga. Każdy z nas.

Kurs Skoczów

20.01.2018  Kurs dla narzeczonych Skoczów


Ucieszyło nas spotkanie z osobami które przygotowują się do małżeństwa. Mogliśmy podzielić się z nimi tym co dla nas ważne. Mówiliśmy o biblijnych podstawach małżeństwa i o naszych doświadczeniach i zmaganiach na początku naszego związku.   .  

sobota, 20 stycznia 2018

Poznanie woli jego Tychy

19,01,2018   Grupa piątkowa   Kolosan 1,9-14

Ludzie prześcigają się w poszukiwaniu i próbach realizacji tego czego oczekują od nich różne systemy filozoficzne i religijne. A Paweł mówi o cierpliwości, wytrwałości, radości i wdzięczności.
To są elementy które charakteryzują godne życie dla Pana. Żyjemy tak nie dlatego że musimy, ale świadomi tego, że to On nas wyrwał z ciemności do światłości. 


Lekcja retoryki. Chorzów

18,01,2018 Spotkanie z ewangelią. Chorzów Marek 3,20-35

Przeciwnicy Jezusa przychodzą do Niego i atakują używając oskarżeń najwyższego kalibru. Jezus nie odpowiada emocjami na ich atak, ale zadaje pytanie i bardzo celnymi przykładami uzasadnia nielogiczność słów oskarżycieli. Nie jest to łatwe odpowiadać dobrym słowem na złe emocje adwersarzy. Jezus uczy nas, że można.

Miłość płynąca z... Czerwionka - Leszczyny

17,01,2018  Godzina Biblijna   Czerwionka - Leszczyny  1 do Tymoteusza 1,1-11

Paweł zachęca swego młodego współpracownika na niwie pańskiej. Mówi, że nasz cel to  "miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej",  Na tym polu jednak jest wciąż dużo zamieszania. Niezmiennie chodzi o zrozumienie zakonu czyli naszego podejścia do przykazań Bożych. Jezus nauczał że w przykazaniach najważniejsze jest miłość do Boga, bliźniego i siebie samego. Jednak natura ludzka ciągle idzie w kierunku dyskusji nad każdym słowem w zakonie. Paweł dalej mówi " zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek". A robimy właściwy użytek wtedy gdy nasze serce czyste. sumienie dobre i wiara nieobłudna. 

środa, 17 stycznia 2018

Dzieci Tychy

16,01,2018  Godzina biblijna Tychy  Rzymian 9,1-18


Paweł pisze: "nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym".  Tak z urodzenia również nie stajemy się chrześcijanami. Dziećmi Bożymi jesteśmy przez wiarę tak jak Abraham był usprawiedliwiony przez wiarę.  Bóg nie ma wnuków tylko dzieci. kluczem jest wiara.