niedziela, 29 marca 2015

Różni i cenni


27,032015 Grupa piątkowa Tychy. tekst z listu do Filipian 4,1-3
Ewodia i Syntycha są ciekawym przykładem dla dzisiejszego kościoła. Ich imiona są zapisane
w księdze żywota i Paweł co do tego nie ma wątpliwości. A jednak czujemy tu jakiś konflikt i brak jednomyślności. Stoimy po jednej stronie frontu, ale zapominamy o tym. Nasze emocje powodują, że nie potrafimy rozmawiać. Paweł zachęca swojego towarzysza, druha do bycia mediatorem pomiędzy paniami. W dzisiejszym kościele potrzebujemy osób, które by potrafiły zająć się stronami i pomóc w porozumieniu. Wszyscy jesteśmy wartościowi dla Boga, ale przynosimy Mu chwałę, kiedy się szanujemy, miłujemy i wybaczamy sobie wzajemnie.  
środa, 18 marca 2015

Szepalma


Dziś pierwszy wieczór konferencji. Podróż była bardzo dobra i mogliśmy podziwiać po drodze przepiękne widoki. Po przyjeździe spacer po okolicy. To taki czas kiedy jesteśmy zadziwieni wiernością Boga patrząc na budzącą się przyrodę. Dobra kolacja i pierwsze wieczorne spotkanie. Słuchaliśmy świadectwa życie głównego mówcy. Na konferencję zjechali się uczestnicy z wielu krajów i różnych społeczności. Mówimy różnymi językami ,ale łączy nas Boże Słowo i nasz Pan. Mamy nadzieję na odpoczynek od codzienności i rozradowanie się w Bogu. A także na pogłębienie relacji z innymi uczestnikami.  

Co mam czynić?


17,03,2015 Grupa na Skype   temat: Ew. Marka 10:17-22

Wczoraj zaczęliśmy od rozmowy na temat zmiany komunikatora i ciekawe, że ani razu nam nie przerwało połączenia. Rozważany fragment na pozór wydawał się znajomy. Tekst pokazuje człowieka który ma dość pozytywny stosunek do Jezusa, nawet szacunek, a jednak to nie wystarcza. Ma właściwe pragnienie, ale i to nie wystarcza. Zadaje pytanie właściwej osobie, ale i to nie pomaga. Rozmawialiśmy czy to pytanie było właściwe? Bo jeżeli w tym pytaniu chodzi o to, jak zasłużyć sobie na zbawienie, to jest to złe pytanie. Kiedy wydaje się nam, że przestrzegamy przykazań i za to nam się coś należy, to Jezus pokazuje, że dalej nic nie rozumiemy. Bóg nam wszystko darował ,a my możemy to przyjąć lub odrzucić. Nie jesteśmy w stanie nic dołożyć do ofiary którą poniósł za nas Jezus.

wtorek, 17 marca 2015

O zdziwieniu i radości w Świętochłowicach.

15,03,2015 Świętochłowice  Temat Zdziwienie i radość.

To był dobry dzień w towarzystwie Duetu SU.  Już rano na nabożeństwie w Tychach mieliśmy występ zamiast kazania.  Myślę, że było to zdziwienie dla wielu parafian. W Świętochłowicach mogłem do tego nawiązać, bo zdziwienie jest nam bardzo potrzebną emocją która wyrywa nas z codziennej rutyny. Głównie skupiliśmy się nad zadziwieniem Bożym działaniem. W szczególności tym, że Bóg i dziś przemawia do ludzi tak jak to mamy opisane w Biblii. Kiedy słyszymy Boży głos który zmienia nasze życie nie możemy o tym milczeć, bo to jakbyśmy zaprzestali pisać kolejną część Jego Słowa. Kiedy składamy świadectwo o Bożej wierności, to także ma wpływ na to czy mamy radość taką pochodzącą od Niego. Tej radości życzymy Wam na każdy dzień.

niedziela, 15 marca 2015

Jaki wzór daję?

 13,03,2015 Grupa piątkowa. Temat: list do Filipian 3:17-21

Paweł wcześniej pisze, że jest świadomy swoich słabości, że nie polega na swoim pochodzeniu, wiedzy, czy religijności. ale polega na tym co ma dzięki relacji z Jezusem. To było
siłą pierwotnego kościoła. Ludzie którzy byli zaskoczeni świadectwem innych którzy nie wstydzili się mówić o tym czego doświadczyli od Boga. Ich przemienione życie było potwierdzeniem tych przemian. Warto zadać sobie pytanie na ile inni patrząc na moje życie są zachęceni do chwalenia Boga?  Z drugiej strony na ile w codziennym życia cieszymy się z naszej ojczyzny która jest w niebie?

Wzrastać w Niego

 13,03,2015 Czerwionka temat z Listu do Efezjan 4:13-16

Bardzo głęboki tekst o tym jak ważne by wejść w relację z Jezusem. Dochodzimy do spraw najważniejszych dla człowieka wierzącego do których Paweł zachęca nas od pierwszego wersetu 4 rozdziału. Nie przestrzeganie obrządków, ale osobista relacja z Głową kościoła. Zastanawiałem się jakiego obrazu użyć by uczestnikom spotkania przybliżyć to o czym mówi Paweł. Jedyne co mogłem powiedzieć to przykład z Psalmu 1  o drzewie które ciągnie soki ze strumienia wody i wtedy wydaje owoc. Druga myśl to słowa Jezusa o krzewie winnym. My kiedy jesteśmy wszczepieni w Boga jak gałązka w krzew winny możemy czerpać z Niego właściwe soki i możemy wydawać owoce. Tylko będąc w relacji z Nim możemy przynieść owoc Ducha czyli : miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.


wtorek, 10 marca 2015

zastepstwo na kole Pań w Tychach.

09,03,2015 Spotkanie kobiet w Tychach. Temat: Psalm 16

Do tej pory nie docierało do mnie, że Psalmy zaczynające się tajemniczego słowa Miktam są jakieś szczególne tajemnicze.
Rozmawialiśmy o tym co czuł autor pisząc każdy kolejny wers. W każdym wersecie jest jakaś głębia którą Dawid przeżywa. Szczególnego znaczenia nabiera ten tekst kiedy dochodzimy do końca i widzimy to, że z tego Psalmu czerpie inspirację Piotr w swoim pierwszym kazaniu w Jerozolimie, kiedy mówi o zmartwychwstałym Chrystusie. W Zbawicielu jak i w słowach Psalmu mamy wzór do naśladowania.  Zachęcenie aby pamiętać że:

- poza "Nim" nie ma dobra,
- mieć właściwy stosunek do innych wierzących.
- zostawić Bogu wymierzanie sprawiedliwości
- być wdzięcznym za to co mamy
- słuchać "Jego" głosu i rad.
- "On" jest zawsze blisko
- radować się jak dostrzegamy "Jego" działanie
- śmierć nie jest końcem, ale początkiem bycia z "Nim" na wieki. 

niedziela, 8 marca 2015

niedzielne popołudnie w Białej

08,03,2015 Parafia Biała w Bielsku -Białej. Temat: Dwa pierwsze pokolenia Rodziny przymierza.
Po dłuższej przerwie wróciliśmy z tym tematem do tej parafii. Ale Bóg jest naprawdę wierny dzisiaj, nie tylko na kartach Biblii. Przypomnienie historii z życia Abrahama i Izaaka było dokładnie odzwierciedleniem tego co doświadczamy dzisiaj. Relacje w ich rodzinach, małżeństwach i relacje z Bogiem mogą dla nas być wyzwaniem. Tym bardziej, że Bóg się nie zmienia. A wszystko zaczęło się od tego, że Stwórca przemówił. W naszym życiu też wszystko zaczyna się od Jego słowa, i czy na nie odpowiemy.  

poniedziałek, 2 marca 2015

o gniewie w Hołdunowie

1,03,2015 Hołdunów Temat o Gniewie.

Wczoraj na nabożeństwie byliśmy w sąsiedniej parafii. Byliśmy mile zaskoczeni jak mnie więcej 80% uczestników spotkaliśmy za chwilę w salce pad kościołem. Mimo że ten sam temat co w innych miejscach zawsze się modlimy żeby Bóg nas prowadził Bo On zna potrzeby słuchaczy. I tym razem jakoś tak poszło bardziej w kierunku tego jak co nasi rodzice robili ze swoim gniewem i jakie wzorce nam zostawili. Ale też mówiliśmy o tym, że to jak my sobie dajemy radę z gniewem może podcinać skrzydła naszych dzieci lub je uskrzydlać. Na konie podeszła do mnie taka dziewczynka i zaskoczyła mnie, ale widziałem że nawet dzieci na swój sposób słuchały tego co mówiliśmy. Czym więcej mówimy na ten temat to coraz bardziej widzę mądrość słów z Listu do Efezjan 4:26  Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, Nie oszukujmy się ze się nie gniewamy ale uczmy się coś z gniewem robić kiedy go odczuwamy. Bo gdy zaczniemy go dłużej trzymać w sobie to on łatwo może przejąć kontrolę nad nami.    

niedziela, 1 marca 2015

Jaki mam cel?

27.02.2015 Grupa piątkowa List do Filipian 3,12-16
Paweł mówi o swoim celu. Wcześniej mówił, że wszystko uznał za śmiecie ze względu na Chrystusa. Dla mnie jednak tak wiele rzeczy ciągle jest tak ważnych. Można się zastanowić czy moim celem jest posiadanie domu czy innych cennych rzeczy, właściwe wychowanie dzieci, zdobycie odpowiednich certyfikatów, wycieczka do Jerozolimy, czy przyszłość w "Nowym Jeruzalem"?  Tutaj Paweł mówi o sferze myśli. Po pierwsze nie jesteśmy doskonali i nie sobie zawdzięczamy to kim jesteśmy. To nie my coś zrobiliśmy ale jest nam to darowane. Mam zapomnieć o przeszłości i skupić się na celu. Ostatnia myśl wręcz powala, bo Paweł pozwala innym inaczej myśleć i jest świadomy tego, że to sam Bóg jest tym który przekonuje, który wszystkich uczy tego co właściwe i robi to w swoim czasie.