czwartek, 27 kwietnia 2017

Walka z grzechem Czerwionka Leszczyny.

26,04,2017  1 List Jana 3:1-12  Spotkanie Biblijne Czerwionka Leszczyny.

Bardzo trudny fragment gdzie Jan dość ostro i stanowczo potępia grzech, który zatruwa nasze życie. Mówiliśmy o sile grzechu. Jest ona w tym, że atakuje nasze myśli i kiedy zaczynamy w myślach z nim walczyć to jesteśmy jeszcze bardziej oddaleni od Boga i ... powaleni. Jan zaczyna ten tragment od przypomnienia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A tym do czego Jezus nas zachęca to zmiana myślenia. Jezus pokonał grzech, zwyciężył. Mówiliśmy jak modlitwa, śpiew i czytanie Bożego Słowa pozwalają zmienić nasze myśli. Skupić je na Bogu bo w Nim jest nasza siła.

Królestwo Mikołów

25,04,2017  Mikołów Spotkanie z Ewangelią Marka  1:1-15

Tak na co dzień czytamy pierwszy werset Ewangelii Marka i idziemy dalej. A w tym jednym zdaniu mamy tak wiele treści. Kiedy bierze się kontekst tamtych czasów pod uwagę, to te słowa nabierają głębszego znaczenia. Dobra nowina o ratunku dla ludzi dokonuje się poprzez przyjście Syna Bożego, który jest zapowiedzianym wyzwolicielem. Kiedy Jezus zaczyna nauczanie w 15 wersecie mamy rozwinięcie tej myśli. Mówi o innym Królestwie i o tym jak możemy się tam znaleźć. Wato pomyśleć o tych słowach.  

wtorek, 25 kwietnia 2017

Zdziwienie Tychy

24,04,2017  Spotkanie o emocjach   Tychy Zdziwienie

Dużym zdziwieniem dla uczestników było to jak ważną jest ta emocja. Było wiele przykładów tego jak i kiedy doświadczamy zdziwienia. Mówiliśmy o pozytywach i negatywach, ale też jak pozwolić sobie na zdziwienie. Najlepszy aspekt doświadczenia tej emocji może nas wyrwać z rutyny i pozwala dostrzec Boże ingerencje w nasze życie.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Przypowieść o pracownikach winnicy w Bytomiu Miechowicach

24.04.2017 ostatni poniedziałek miesiąca więc spotykamy się w "Ciszy Syjonu" w Bytomiu Miechowicach z paniami na Kole Pań. Zaczęłyśmy od śpiewu, modlitwy i odpowiedzi na zadane w ubiegłym miesiącu pytania. To ciekawe zastanawiać się i szukać odpowiedzi. Potem rozważałyśmy dwie przypowieści. Obie o winnicach, gospodarzu i pracownikach. Wyciągnęłyśmy dwa wnioski: największą nagrodą jest przebywanie w Bożej obecności i drugi: od nas też Właściciel winnicy oczekuje owocu. To bardzo inspirujące móc z innymi odkrywać Boże prawdy.

niedziela, 23 kwietnia 2017

Chorzów - Boże prowadzenie w trudnym czasie

Dziś rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań w chorzowskiej parafii. Ogromnie cenne były świadectwa uczestników spotkania o tym z jakimi trudnymi doświadczeniami przyszło im się zmierzyć, ale też jak Pan Bóg przeprowadzał ich przez trudne czasy. Zastanawialiśmy się co nam pomaga w przechodzeniu przez trudności. Wspólnie też byliśmy pod dużym wrażeniem i Pana Boga, ale też przywództwa Jehoszafata z 2 Krn 20,1-30. Jak dobrze, że mamy takie przykłady w Biblii, że możemy o nich czytać i zachęcać się wzajemnie do chwalenia Pana Boga, ufania Mu, ale też błogosławienia Pana Boga (Co to tak naprawdę znaczy błogosławić Panu Bogu?). Rozmawialiśmy także o zachęcaniu się wzajemnie, mobilizacji do posłuszeństwa Panu Bogu, ale też do śpiewania pieśni i modlitwy. Wspomnieliśmy także o obietnicach zawartych w Bożym Słowie i tym, że warto wtedy kiedy nie wiemy co zrobić pamiętać o wersecie z listu Jakuba 1,5-7.  

sobota, 22 kwietnia 2017

Boże prowadzenie Jastrzębie

Zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia spotkania w Jastrzębiu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Romek nie będzie mógł pojechać. Został delegatem diecezji katowickiej do Synodu Kościoła i akurat dzisiaj odbywała się pierwsza sesja nowej kadencji Synodu. Także fajnie się złożyło, że dwie panie z Tychów zdecydowały się pojechać ze mną do Jastrzębia. Boże prowadzenie w trudnym czasie to temat spotkania. Oprócz zastanowienia się nad trudnymi sytuacjami, mówiliśmy o tym jak sobie z nimi radzić.
Miałam ogromną radość kiedy razem zastanawialiśmy się nad przykładem Jehoszafata z 2 księgi Kronik 20. Jak to dobrze, że Pan Bóg nie opuszcza swoich dzieci a kryzysowe sytuacje pozwalają nauczyć się też czegoś o sobie. A na pewno uczą ufać Panu Bogu i Jego obietnicom. 

piątek, 21 kwietnia 2017

Moc mający Chorzów

20,04,2017   Spotkanie z Ewangelią. Chorzów  Uskrzydlij dzieciaki. Marek 1:21-28

Czy lubimy to, gdy Boże Słowo nas tak mocno dotyka i czujemy, że musimy coś z tym zrobić? Czasami nie jest to łatwe, zwłaszcza kiedy dotyka to sfer naszego życia które wydają się ok. Podporządkowanie się, korekta,  ma kluczowy wpływ na nasze życie wiary. Słowa Jezusa tak właśnie oddziaływały na współczesnych Mu słuchaczy. Kiedy mówiliśmy o "opętanym" mogliśmy zobaczyć zupełnie inny obraz tej sytuacji. Czasem chcielibyśmy włożyć to w jakieś ramy choroby. Jednak może okazać się, jak bardzo jest to realne dzisiaj. Kiedy na własne życzenie pozbawiamy się Bożej ochrony, możemy narazić się na niebezpieczeństwo. Jezus i dziś ma tę samą moc, uwalnia ludzi jako Moc mający.  

środa, 19 kwietnia 2017

Odkrywanie Chrześcijaństwa Hołdunów

18,04,2017   Odkrywanie Chrześcijaństwa Hołdunów

Nowa grupa i nowe doświadczenia. Każdy z uczestników to inna historia. I jest to jak zawsze bogactwo osób które są uczestnikami i każdy z obecnych wnosi coś innego. Właściwie, omówiliśmy jeden werset z Marka 1:1  Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I w tych paru wyrazach jest tyle treści i prawdy. Ale przede wszystkim jest to dobra nowina dla każdego kto słucha, czyta, rozmyśla i rozważa.  

Warto czytać Tychy

17,04,2017  Kazanie Tychy  Ew. Łukasza 24:36-47

Uczniowie reagują lękiem na objawienie się Jezusa po zmartwychwstaniu. My również często tak reagujemy jak Bóg próbuje wkraczać w nasze życie. Ale Jezus zaczyna od słów: "Pokój wam", bo wie, co jest problemem człowieka. Cierpliwie zachęca do patrzenia i dotykania. robi wszystko aby mogli przezwyciężyć lęk, który ich paraliżował. Miał coś ważnego im do powiedzenia. W Starym Testamencie mamy ponad 400 proroctw, które zapowiadały Jego przyjście. To musiało być niesamowite przeżycie jak Jezus mówił im o tym wszystkim co wypełnił swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Kiedy mówił im o tym kiedy żył z nimi, nie potrafili mu uwierzyć, że to możliwe. Jest w tej historii zachęcenie Jezusa do czytania Biblii bo w niej jest to co Bóg chce abyśmy czynili. W tej szczególnej chwili, Jezus mówi też o tym co dotyczy przyszłości. Więc jest to naprawdę ważne i dotyczy nas. Kiedy doświadczymy upamiętania i odpuszczenia grzechów to nie możemy milczeć, raczej zachęcać innych do tego by również skorzystali z tej łaski. 

Zysk Tychy

14,04,2017  Grupa piątkowa   1 Tymoteusza 6:6 - 10
Współczesny człowiek często zmaga się z pytaniem: w co warto zainwestować?
Apostoł Paweł przychodzi nam z pomocą i daje dobre wskazówki co zrobić aby osiągnąć najlepszy zysk. Kiedy dokładamy kontekst, że nic nie przynosimy na ten świat i nic nie jesteśmy w stanie zabrać z sobą z tego świata to mądre słowa autora listu nabierają szczególnego znaczenia. Przy okazji warto zastanowić się czym jest pobożność aby w nią zainwestować. Słowo greckie pochodzi od dwóch słów pierwotnych: "eu" czyli dobrze  i "sebomai" czyli czcić - chwalić. Kiedy naszym życiem i tym co mówimy przynosimy cześć Bogu to jest to najlepsza inwestycja.
piątek, 14 kwietnia 2017

Przywileje w Wielkanocy 2017

Wiele myśli w tym okresie jest nakierowanych na Przymierze Nowego Testamentu które Bóg zawiera z człowiekiem. Z Bożej strony mamy darowaną wieczerzę, którą Jezus nazywa nowym przymierzem zawartym w Jego przelanej krwi.  On oddał swoje życie za nas, dając usprawiedliwienie. Ale i zmartwychwstał dając nam nadzieję i wskazuje na korzyści jakie mamy w dochowaniu przymierza. To wszystko gwarantuje Bóg i to jest pewne. Po naszej stronie z pomocą Ducha Świętego jest kochać i przynosić owoc, który może oddać Jemu Chwałę.    
Życzymy na te święta takich dobrych refleksji nad tym czym zostaliśmy obdarowani, ale również wytrwałości, radości i pokoju w realizacji i wypełnianiu Przymierza. 

czwartek, 13 kwietnia 2017

Jacy jesteśmy? Kraków

12,04,2017   Marage +   Kraków    

Rozmawialiśmy o podsumowaniach lekcji o temperamentach, darach duchowych i innych słabych i mocnych stronach nas samych. Było bardzo dużo emocji. Dziękujemy Bogu za otwartość  i za to, że On ma swoje dzieci w swoich rękach. Przyznajemy że wiele możemy się nauczyć od naszych młodszych przyjaciół z grupy.

Oczekiwania Tychy

11,04,2017  Och  10   Tychy  

Rozmawialiśmy o oczekiwaniach Jakuba i Jana którzy chcieli od Jezusa uzyskać gwarancję pozycji w przyszłości. Z drugiej strony omawialiśmy przykład Bartymeusza który prosił o miłosierdzie. W tym kontekście cennym było pytanie o nasze oczekiwania i co z nich wynika.

Talita kumi Miechowice

10,04,2017 Och  Bytom Miechowice


Jezus który uzdrawia, ma moc nad przyrodą i śmiercią. To niesamowity obraz Boga jednocześnie człowieka, który przyszedł aby zmienić nasz sposób myślenia o Bogu Ojcu. On się nie zmienia i dziś działa z tą samą mocą. Tylko czy to zauważamy i potrafimy Mu dziękować?

środa, 12 kwietnia 2017

Wzmocniona wdzięcznością w Golasowicach

Wtorek, Wielki Tydzień, a jednak na spotkaniu dla Pań nie brakuje uczestniczek. Wdzięczność, to nie łatwy temat na obecny czas. Przedświąteczny pośpiech, ogólne narzekanie i ... oderwanie myśli od tego co wysysa siły, a zwrócenie się do Tego kto daje siły. Ciekawe dla mnie było odkrycie, że wdzięczność różni się od dziękowania. Skupienie się na śpiewaniu pieśni, modlitwie, na "przytulaniu się" do Zbawiciela, na czytaniu Bożego Słowa i pamiętaniu o obietnicach wypowiedzianych przez Pana Boga daje wzmocnienie i zmienia optykę. Odrywa nasz wzrok od tego co pod nogami, nawet od dających rąk Ojca, a skupia na Bożej Twarzy i tym Kim On jest. Niesamowite odkrycie jak wdzięczność może wzmacniać!

wtorek, 11 kwietnia 2017

Choruje na ... Tychy


07,04,2017  Grupa piątkowa  Tychy  1 Tym. 6,1-5
Dwa tematy główne mogliśmy przedyskutować. Kwestie niewolnictwa i  błędnych nauk. Niewolnictwo w rozumieniu prawa Starego Testamentu miało dość konkretne zasady, które wypadają dość dobrze nawet w porównaniu z współczesnym sposobem zatrudnienia. Wszystko zależy od uczciwości i podejścia tych którzy są nad nami. Niemniej jednak, jesteśmy zachęceni do właściwej postawy niezależnie od tego kto jest "nad nami". Ciekawym stwierdzeniem było nazwanie chorobą postawy, kiedy ktoś ma ciągłą tendencję do wszczynania sporów. Właściwie to możemy tylko z pokorą prosić Stwórcę o właściwe poznanie prawdy i ochronę przed takimi postawami. 

piątek, 7 kwietnia 2017

Od Malachiasza do przypowieści o winnicy Tychy

06,04,2017 Nabożeństwo pasyjne Tychy.

Ostatni prorok Starego Testamentu przekazuje słowa Boga. Mówi o niewdzięczności ludu do Stwórcy od którego wszystko mamy. Dziesięcina była takim probierzem wdzięczności i uczyła właściwego nastawienia do tego co posiadamy. 400 lat później Jezus w przypowieści o winnicy pokazuje tę samą prawdę. Jest w tej przypowieści ukryta prawda. Bóg darował nam wszystko i oczekuje wdzięczności i byśmy pamiętali od kogo wszystko mamy. Kiedy przynosimy owoce naszego życia Jemu, to oddajemy Mu chwałę. Kiedy chcemy wszystko zachować dla siebie to stawiamy się w miejsce Boga. 

czwartek, 6 kwietnia 2017

Malachiasz Mikołów

05,04,2017  Spotkanie pasyjne. Mikołów

Jakoś tak zaintrygowały mnie słowa Boga wypowiedziane poprzez proroka Malachiasza. Mal. 3:7  Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam - mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy się nawrócić? I to pytanie pozostaje wciąż aktualne. Dalej prorok mówi że nie oddajemy Bogu tego co Mu się należy.  Można powiedzieć jak możemy Mu coś dać jak i tak wszystko do Niego należy. Jednak coraz częściej zachowujemy się tak jakbyśmy zapomnieli że wszystko mamy dzięki Bogu. Dziesięcina jest formą wyrażenia wdzięczności za to co mam i dzięki komu to mam.

Przypowieści Pana Jezusa o uczcie w Żorach

To było bardzo inspirujące spotkanie. 4.04. 2017 Przed budynkiem parafii w Żorach wręcz zachwyciła mnie kwitnąca magnolia. Potem przywitał mnie uśmiechnięty proboszcz parafii, a następnie okazało się, że w sali parafialnej wszystkie miejsca zajęte były przez panie z Żor i Warszowic. Stoły pięknie przystrojone świąteczną dekoracją, pyszne ciasto było wprowadzeniem do tematu uczty, której Gospodarzem jest sam Pan Bóg. Mówiłyśmy o Wieczerzy Pańskiej i godności którą nadaje nam sam Pan ubierając nas w szaty zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. No i przede wszystkim, że wszyscy są zaproszeni, tylko czy chcemy z tego zaproszenia skorzystać?

Opanowanie Pszczyna

      04,04,2017  Spotkanie Biblijne Owoce Ducha  Pszczyna


Opanowanie inaczej wstrzemięźliwość to jeden z Owoców Ducha Świętego. Nie chodzi tu o efekt naszego samozaparcia, ale o przemianę całego życia. Jest to naturalną konsekwencją działania Pocieszyciela. Gdy pozwalamy Mu na przemianę naszego życia. Jeden z uczestników złożył niesamowite świadectwo jak w Jego życiu Duch Boży zadziałał w tej kwestii.

środa, 5 kwietnia 2017

Jaki przynosimy plon? Tychy

04,04,2017  OCH Tychy grupa 2 lekcja 9

Rozmawialiśmy o różnych rodzajach gleby i wydawaniu owocu. Jest wiele zagrożeń które powodują, że zasiane  "słowo" nie wydaje plonu. , A tym co możemy nazwać plonem jest wszystko, co oddaje chwałę Bogu. Odkryciem był werset z Tytusa 2:14  który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Historia radości i smutku Tychy

03,04,2017 Cykl: Emocje w Biblii  Tychy

Wczoraj mogliśmy przyjrzeć się historii, która pokazuje, że nie da się żyć tylko radością, ale w naszym życiu ważny jest też smutek i gniew i inne emocje. Rozmawialiśmy o filmie: "W głowie się nie mieści", który jest taką ciekawą ilustracją do tego o czym rozmawialiśmy podczas poprzednich spotkań. Mechanizmy w które Bóg  nas wyposażył są jednak niesamowite i warto mieć o nich podstawową wiedzę. No i dostrzeganie Stwórcy w stworzeniu jest bezcenne.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Skarb Pszczyna

01,04,2017  Spotkanie dla małżeństw. Pszczyna

Mówiliśmy o różnych skarbach. O żonach które mogą być skarbem, o naszych dzieciach. Ale przede wszystkim też o naszym podejściu do finansów i tego czy nie przysłaniają nam Boga który jest największym skarbem. Jednak warto zastanowić się, czy odkryliśmy ten skarb? Mówiliśmy również o znaczeniu dziesięciny w Starym Testamencie. Wiele wersetów i nas do tego zachęca, na przykład: Przypowieści Salomona 3,9  Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!  Czy Bóg czegoś od nas potrzebuje?  Nie. Przecież my i wszystko co mamy jest Jego własnością. Dając coś Bogu jedynie możemy wyrazić Mu wdzięczność i oddać mu cześć. To nas uczy pamiętać, że wszystko od Niego zależy.

Godzien jest robotnik zapłaty swojej... Tychy

31,03,2017  Grupa piątkowa  Tychy  1 Tym 5:17-25

Tym razem omawialiśmy takie ogólne uwagi o różnych istotnych wątkach. Nie łatwe dla mnie jest mówienie o pierwszych wersetach. kiedy czujemy się "młócącymi wołami". Ale podnosi to poprzeczkę i świadomość, że wymaga się od nas więcej. Dużo emocji wywołał fragment mówiący: samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina...  zawsze wywiązuje się w takich sytuacjach dyskusja: ile to jest to po trosze i gdzie jest granica między tym dla zdrowia?  Na koniec jeszcze jedna kwestia tego co ujawniamy. Jakoś łatwo przychodzi nam piętnować to co zauważamy złego w innych i chętnie o tym mówimy. Ważne jest aby ujawniać własne grzechy bo one nas związują. Jest też druga strona mówiąca o tym żeby mówić o dobrych uczynkach bo są one zachęceniem dla innych. No i wspaniale jest kiedy te dobre uczynki i świadectwo zachęcają innych do oddawania czci Bogu.