wtorek, 31 marca 2020

Miłujący Bóg Koło Pań Bytom Miechowice

30 marca, poniedziałek, więc spotkanie koła pań w Bytomiu Miechowicach. Tym razem jednak inaczej, nie twarzą w twarz ale przez telefon. Udało się stworzyć konferencję przez telefon i tym sposobem mogłyśmy razem zastanowić się, wymienić myślami nt. Bóg jest Miłością. W lutym rozmawiałyśmy o tym, że Bóg jest dobry. Jedna z uczestniczek podzieliła się także świadectwem jak tej dobroci w ostatnim miesiącu doświadczyła. Tym razem na podstawie Łk.15,11-32, 1 J.4,7-21 oraz 1 Kor.13,4-8 doszłyśmy do wniosku, że Bóg jest Miłością i kocha każdego człowieka, a także na podstawie Rz.8,34b-39, że nic nas od tej miłości nie oddzieli. I ciekawym było dla mnie także zdanie pań, że skoro Bóg nas kocha i my mamy kochać, bo przecież jesteśmy Jego dziećmi.   

poniedziałek, 30 marca 2020

Bardziej słuchać Boga Tychy

30,03,2020  Tychy telefoniczna Godzina biblijna Dz. Ap. 5,12-42


Studiowany fragment dał dużo impulsów i myśli, które są ważne w aktualnej sytuacji. Szczególnie stwierdzenie, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Nie chodzi o ignorowanie dzisiejszych ograniczeń związanych z zakazem spotykania się, ale o zaglądanie do Bożego Słowa i właściwą perspektywę. W dobie mnogości informacji, tylko Bóg może dać nam swój pokój.sobota, 28 marca 2020

Prorok Tychy

27,03,2020  Tychy Grupa piątkowa online   1 Koryntian 14,1-12Nie zapominając o tym że, miłość jest najważniejsza Paweł zachęca do zabiegania o dary Ducha.  Naszym odkryciem jednak, była definicja tego kim jest prorok. W nowym przekładzie werset trzeci brzmi: prorokujący natomiast do ludzi mówi coś, co buduje, co zachęca, co dodaje otuchy. Tego wszyscy teraz potrzebujemy, a to daje Boże Słowo.

czwartek, 26 marca 2020

Nie oddać pokłonu. Sosnowiec

25,03,2020  Sosnowiec online  Godzina biblijna Daniel 3


Postawa godna naśladowania. Trzej przyjaciele Daniela nie ugięli się pod presją tłumu. Tak naprawdę powiedzieli Bogu: bądź wola Twoja. To świadectwo wierności i dla nas jest dużym wyzwaniem szczególnie w obecnym czasie. Nebukadnesar stwierdza, że Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega posłał anioła, który wyratował ich bo polegali na Nim. Byli gotowi złożyć swoje ciała w ofierze byle nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu. Czy my komuś lub czemuś oddajemy pokłon? Warto zadać sobie to pytanie. Z drugiej strony, ta historia daje nadzieję, że Bóg posyła aniołów by nas chronili kiedy mamy z nim relacje.   wtorek, 24 marca 2020

Grupa Kobiet Katowice 23.03.2020

Do tej pory nie pisałam o spotkaniach tej grupy bo spotykamy się od kilkudziesięciu już lat w tym samym gronie. Wczoraj jednak nie było to zwykłe spotkanie, Słyszałyśmy się dzięki połączeniom telefonicznym, (dzięki Ci Boże za takie możliwości). Rozmawiałyśmy o błogosławieniu. To ciekawe, że błogosławiąc w Imieniu Pana Boga innych ludzi, błogosławieństwo działa w dwie strony, dotyczy osoby błogosławionej, ale też błogosławiącej. Motywowałyśmy się do uczenia się wersetów biblijnych na pamięć, aby Duch Święty miał nam co przypominać i aby wypełniać myśli Bożym pokojem płynącym z Jego Słowa. Na końcu naszego "spotkania" przypomniałyśmy sobie nawzajem że słowa mają moc i obyśmy starały się zawsze wypowiadać słowa, które budują i dają życie.

Moc Tychy

23,03,2020 Tychy Godzina Biblijna online Dz. Ap. 4,32-5,11


Siła pierwszego zboru tkwiła w jedności serc i dusz.  Jednak to co nas zastanowiło to moc świadectwa o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czy my dziś wierzymy w siłę składania świadectwa wiary? Może warto na nowo odkryć tę moc.

poniedziałek, 23 marca 2020

Nie pokonali. Skype

22,03,2020  Grupa Skeypowa  Dz.Ap. 6,1-15Apostołowie wychodzą na przeciw potrzebom i niezadowoleniu części zboru. Ustanawiają diakonów. Jednak ich założenia są skorygowane przez Boże działanie. Dla Dwunastu podział był prosty: diakoni usługują przy stołach, a Oni, apostołowie, będą zwiastować Słowo. Duch Boży to koryguje i widzimy Szczepana w innej roli. Widzimy mądrych ludzi, którzy próbują z Nim polemizować. Autor księgi opisuje tę sytuację słowami: nie zdołali pokonać mądrości i Ducha dzięki któremu mówił. Lekcja z tego tekstu jest też dla nas, abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu.sobota, 21 marca 2020

Cząstkowe. Tychy

20,03,2020  Tychy grupa piątkowa online  1 Kor 13,8-13


Często zapominamy o swojej ograniczoności i polegamy tylko na rozumie. Ap. Paweł potrząsa nami i pokazuje że gonimy za wieloma tematami, ale one są namiastką rzeczywistości. Widzimy tylko fragment a wydaje nam się, że wiemy co autor miał na myśli. Paweł dzieli się tym co odkrył. Wiara, nadzieja i miłość te trzy, lecz największa jest miłość. Obyśmy w tej naszej rzeczywistości nie zapominali o tej prawdzie.czwartek, 19 marca 2020

Bóg żyjących Chorzów online

19,03,2020  Chorzów - online Spotkanie z Ewangelią. Marek 12,18-27


Ciekawe są nasze wyobrażenia tego jak będzie wyglądać niebo. Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie więc pytali Jezusa o jego stanowisko w tej kwestii. Wydawało im się, że znają odpowiedź i szukali potwierdzenia swojej teorii. Jezus zarzuca im nieznajomość pisma i Bożej mocy. Mówi, że On jest Bogiem żyjących. Dla Jezusa jest to takie oczywiste bo On wie co jest po drugiej stronie czyli w wieczności, a my? Cieszymy się na spotkanie z Panem? środa, 18 marca 2020

Ślepota Hołdunów

17,03,2020  Hołdunów  Spotkanie z ewangelią online  Marek 10,46-52


Nowa forma, ale dajemy radę. Tym razem zastanawialiśmy się nad tym kto był ślepy w tej historii. Bartymeusz choć nie widział, jednak jego duchowe oczy widziały w Jezusie ratunek czyli Mesjasza, Syna Dawidowego zapowiadanego przez proroków. Czy dziś widzimy ratunek w Jezusie dla nas? Spotkanie w Pszczynie

Wczoraj minął tydzień od ostatniego spotkania w Pszczynie. Rozmawiałyśmy o Miłosiernym, Dobrym Ojcu, (choć częściej ta przypowieść znana jest pod tytułem Marnotrawnego syna). Skupiłyśmy się na relacjach, syna młodszego z Ojcem, syna starszego z Ojcem, ale też braci między sobą. Naszą uwagę przykuło zdanie zapamiętane z kazania pogrzebowego wygłoszonego przez księdza Czyża w ostatnim czasie: "jeśli umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz". Okazało się to trafnym spostrzeżeniem dotyczącym młodszego syna. Jego refleksja nad swoim stanem, a potem postanowienie i realizacja tego postanowienia czyli powrót do domu okazał się najlepszym co ten człowiek mógł zrobić. No i w tym wszystkim kochający Ojciec czekający na młodszego zbuntowanego ongiś syna, ale też ten sam Ojciec nie lekceważący uczuć starszego syna. Jak dobrze, że Bóg Ojciec właśnie taki jest jak przedstawił Go Pan Jezus. Pytanie jednak jest następujące: gdzie ja się znajduję w tej przypowieści?
No i chociaż nie da się spotykać twarzą w twarz, czy uda nam się kontynuować spotkania inaczej, po to by być z sobą, wspierać się, słuchać, wzrastać i modlić się o siebie nawzajem? 

sobota, 14 marca 2020

Nowa forma Tychy

13,03,2020  Grupa piątkowa na łączach.  1 Kor. 13,5-8a


Udało się, (po wstępnych trudnościach technicznych). Jest inaczej niż "twarzą w twarz". Jednak daliśmy radę. Szczególnie aktualne słowa: "miłość nie szuka swego". Mamy trudny czas próby i możliwości poćwiczenia w praktyce słów Pawła.

piątek, 13 marca 2020

Zawieszenie wszystkich spotkań.

Drodzy czytelnicy.


Wobec sytuacji, która jest obecnie wokół nas, w trosce o osoby z którymi do tej pory się regularnie spotykaliśmy zawieszamy wszystkie spotkania twarzą w twarz. Jest możliwość spotkań na łączach telefonicznych lub skeypowych, po wcześniejszym umówieniu. Jak tylko będzie możliwość to powrócimy do regularnych spotkań. Z modlitwą Roman i Mariola.


 tel. 509 398 505

Wyprzedzę was. Świętochłowice i Wirek

11,03,2020   Świętochłowice i Wirek Kazanie Pasyjne Mk. 14,26-31


Jezus zacytował jedno zdanie z proroctwa Zachariasza. I to jedno zdanie może uruchomić nasze myśli. Zachariasz tymi słowami rozpoczyna zapowiedź doświadczeń, które przyjdą i będą jak próba złota czy srebra. A jak my patrzymy na to co wokół? Powoduje to w nas agresję, czy szukamy relacji z Bogiem, bo wiemy, że On ma wszystko w swoim. ręku. W kolejnych słowach Jezus daje nadzieję. Wie o tym, że uczniowie stoją przed próbą i będzie ona dla nich trudna. Jednak mówi do nich: wyprzedzę was do Galilei.  On i nas wyprzedził i czeka na nas.czwartek, 12 marca 2020

On jest.. Tychy

09,03,2020  Tychy Godzina biblijna  Dzieje Apostolskie 4,1-31


W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej Jezus jest kamieniem węgielnym. W Biblii Brzeskiej jest użyte tłumaczenie: głowa węgłu. Skłania to do myślenia. Kamienie węgłowe, narożne miały idealne kąty, które wyznaczały kierunki i płaszczyzny. Jezus jest tym, który wytycza nam kierunki. On zachęcał byśmy Go naśladowali.


Co Bogu? Chorzów

05,03,2020  Chorzów Spotkanie z Ewangelią. Marek 12,13-17Jezus nie daje się podejść podchwytliwemu pytaniu. Autor podsumowuje ten fragment słowami: podziwiali Go. Jednak dla nas ważne jest pytanie co chciał nam Jezus powiedzieć w słowach: co jest Bożego, Bogu. Skupiamy się na pieniądzach, a czy myślimy o tym czego oczekuje od nas Pan?

sobota, 7 marca 2020

Wzór Tychy

05,03,2020  Tychy Nabożeństwo Pasyjne  Marek 10,32-45


 Ewangelista zacytował Pana Jezusa: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jezus daje nam przykład swoim życiem. A nam ..., tak łatwo przychodzi dominacja, tak trudno nam służyć.

Władza Hołdunów

03,03,2020 Hołdunów  Spotkanie z Ewangelią. Marek 10,32-45


Jezus po raz trzeci mówi o najważniejszych rzeczach, które maja się wydarzyć, które są przed Nim, a jego uczniowie nie słuchają. Ich myśli dały się zdominować pokusą władzy. Wcześniej Jezus odnosił się do tematu pieniędzy.  Ich nauczyciel przekazuje im ważną lekcję: Ktokolwiek by chciał być miedzy wami pierwszy niech będzie sługą wszystkich. To ciągle jedno z najważniejszych wyzwań dla chrześcijan.

Walka z... Skype

01,03,2020 Skype  Dz.Ap. 5,12-42


Gamaliel jest użyty przez Boga w niesamowity sposób. Jeśli coś jest od Boga to nie da się tego zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczymy z Bogiem. Jego słowa mają i dla nas mocne przesłanie.Wstawiennictwo Pszczyna

01,03,2020  Pszczyna  Godzina Biblijna Daniel 9


Daniel jest dla nas przykładem jak się modlić. On przeprasza za swój naród. Wyznaje winy jakie popełnili przełożeni jego ludu. Jest mu wstyd za niewierność rodaków mimo Bożych przestróg. Przede wszystkim, kiedy prosi Boga o wybaczenie, nie powołuje się na własną, ale na Bożą sprawiedliwość. Możemy się wiele od niego nauczyć.środa, 4 marca 2020

Świadomość dziedzictwa Jastrzębie Zdrój

29,02,2020  Jastrzębie Zdrój Kurs przedmałżeński 


Druga sesja to rozmowy o tym co wnosimy jako dziedzictwo do naszego nowego domu. Wielu aspektów nie jesteśmy świadomi. Jednym z tematów o którym w podgrupach rozmawialiśmy, było to, co chcielibyśmy kontynuować w naszym wspólnym domu, bo podobało nam się to w domach z których pochodzimy.

Nie zazdrości Tychy

28,02,2020  Tychy grupa piątkowa 1 Kor. 13,4


Tym razem rozmawialiśmy o tym czym miłość nie jest. Kwestia zazdrości jest ciągle aktualna. Rozmawialiśmy o naszych różnych zmaganiach z ta cechą. Doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie dorównać Jezusowi. To co możemy zrobić, to mieć relacje z Bogiem. W tym jest nasza nadzieja. 

Popielec Tychy

26,02,2020  Tychy  Nabożeństwo.  Mateusz 9,14-17Czy nasze rozumienie postu jest inne niż to jak myśleli uczniowie Jana i faryzeuszów? Dziś także bardziej skupiamy się na zakazach zamiast pomyśleć nad tym jak mamy okazać miłość. Inspiracją dla mnie jest tekst z Izajasza 58,6-10 gdzie autor napisał jakiego postu oczekuje Bóg. Ezer Skoczów

22,02,2020  Skoczów Pierwsze spotkanie nowej grupy kursu przedmałżeńskiego.Pomoc odpowiednia  to hebrajskie słowo "ezer". Ciekawe, że to słowo tak różnie jest interpretowane. Inaczej je rozumiemy kiedy chodzi o role kobiety, a w większości kiedy jest użyte stwierdza, że to Bóg jest naszym Ezer. Wtedy tłumaczymy to słowo jako wspomożyciel. Może kobieta też jest wspomożycielem mężczyzny?

wtorek, 3 marca 2020

Koło Pań w Miechowicach

W ostatni poniedziałek miesiąca spotykamy się w Miechowicach z kilkoma paniami. Ustaliłyśmy, że w roku 2020, każdego miesiąca będziemy rozmawiać o atrybutach Pana Boga. W styczniu mówiłyśmy o imionach Pana najczęściej spotykanych w Starym i Nowym Testamencie, oraz o tym, że warto poznawać Boga, któremu się wierzy. W lutym skoncentrowałyśmy się na tym, że Bóg jest dobry. Autorzy biblijnych ksiąg wiele razy napisali o tym atrybucie, zachęcając do uwielbiania Pana Boga. Często znajdujemy takie słowa w psalmach, ale ważnym także okazał się wiersz z Nahuma 1,7  "Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają". Najważniejszą częścią spotkania okazały się osobiste świadectwa uczestniczek doświadczających w swoim życiu tego, że Bóg jest Dobry.