wtorek, 8 września 2015

Owoce światłości


07,09,2015  Godzina biblijna w Czerwionce. tekst z listu do Efezjan 5:1-9

Paweł zachęca nas do naśladowania Boga poprzez chodzenie w miłości, aby nasze życie było miłą wonnością dla Pana. Życie w miłości jest szczególnie dużym wyzwaniem w kontekście tego co dzieje wokół nas. Mamy tu całą listę uczynków które nawet nie mają być wymieniane wśród nas. A zamiast tego mamy się skupić na wdzięczności i przynosić owoce światłości którymi są dobroć sprawiedliwość i prawda. 

M+

06,092015 kurs Marage + w Krakowie

Główny nasz temat to mikro służba wierzących małżeństw. Głównym tekstem był fragment z Mateusza 25:14-30. Rozmowy o talentach często powodują zakłopotanie zamiast dziękczynienia. Wskazuje to na problem nacisku na wierzących zamiast radości za to wszystko czym jesteśmy obdarowani. Historia którą przytacza Jezus uczy nas, że najważniejsze jest "obracanie" czyli używanie tego wszystkiego co otrzymaliśmy.  

poniedziałek, 7 września 2015

Ratunek

04,09 2015 Grupa piątkowa temat 1 list Piotra 1:8-13

On choć Go nie widzieliśmy i nie widzimy to jednak w Niego wierzymy. Jest to niesamowite bo bo celem wiary jest "ratunek" czyli zbawienia  każdego człowieka. Jest to skarb poszukiwany na przestrzeni całej historii ludzkości. Widzimy tutaj rolę Ducha Świętego w całej okazałości.
I Jego przesłanie o Jezusie ale i o łasce. Do złożenia naszej Nadziei w tej łasce zachęca nas Piotr.

piątek, 4 września 2015

Potrzebujemy tylko Jego

02,09,2015 Godzina Biblijna, Cisownica, Temat: List do Efezjan 1,15-23

Przyjechałem na miejsce przed czasem i miałem godzinny spacer po okolicach Cisownicy. Mogłem iść wśród pól i dziękować Bogu, że nie wszystko wyschło.  Tematem spotkania była modlitwa Pawła o wierzących. Tak szczególnie mówiliśmy o jednym umykającym słówku w tej modlitwie które powtarza się trzy razy. Kiedy czytamy ten tekst to myślimy o takich wzniosłych tematach jak mądrość. objawienie, poznanie, nadzieja i moc. Można się doszukać jeszcze więcej. Ale to wszystko możemy widzieć poprzez słowo "Jego". i to zmienia optykę. Często przychodzimy do Boga i prosimy o i tu lista....  a w sumie to potrzebujemy "Jego"

Jezus wchodzący w nasze życie

01,09,2015 Grupa Skeypowa. fragment Ew. Marka 11:1-11

Pierwszą naszą myślą było czy naszym życiu byliśmy kiedyś przez Boga posłani do kogoś w Jego imieniu tak jak uczniowie, a z drugiej strony czy ktoś przyszedł do nas w Jego imieniu i prosił nas o pomoc jak tych właścicieli osiołka?  I jest to wspaniałe jak czujemy i mamy przekonanie, że coś takiego mam miejsce w naszym życiu. To sprawia że jesteśmy narzędziem w Jego ręku. Ważne jest jednak wtedy aby oddać Jemu chwałę. co też mam miejsce w dalszym fragmencie. Ta chwila była bardzo ważna aby wypełniły się proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza. Jak to opisał Zachariasz
w swej księdze.Rozdział  9:9  Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Czy my współcześnie znamy proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Pana aby nie dać się zwieść? I czy jesteśmy wyczuleni na Jego głos abyśmy w gwarze tego świata słyszeli to co On do nas mówi. 

Nowy sezon spotkań

28,08,2015 Grupa piątkowa Tychy Fragment 1 List Piotra 1:1-7

Zaczęliśmy od zdefiniowania kim byli "wybrani". Dobrze, że Piotr sam rozwija tę myśl.
Niekiedy próbujemy to interpretować w ten sposób, że Bóg miał pomysł i powiedział, że tych wybiera a tamtych nie. Jednak Autor listu mówi tutaj o innych warunkach. Mówi o dotknięciu przez Ducha i obmyciu krwią Chrystusa. To jest to, co Bóg uczynił ze swej strony wyciągając rękę do człowieka, ale potrzebna jest nasza reakcja, aby przyjąć przez wiarę ten Boży dar. Kolejny temat to czy Błogosławimy Pana? Z jednej strony czy jesteśmy świadomi za co możemy Go Błogosławić, a z drugiej strony jak to robimy.  Dobrze było sobie przypomnieć to wszystko co mamy w Jezusie darowane, ale i obietnice związane z naszym dziedzictwem. Temat doświadczeń sam wypłynął i to jest taki praktyczny wymiar naszego życia w relacji z Bogiem. Jak pięknie ujął to Piotr w słowach "ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus".