poniedziałek, 31 sierpnia 2020

2 spotkania Skype


30,08,2020 i 16,08,2020 Skype Dzieje Apostolskie 11,19-30 i 12,1-25


Początki kościoła to pasjonująca lektura, ale również przewodnik, który pomaga rozumieć naszą sytuację. Zastanawialiśmy się też, nad Bożym prowadzeniem w kontekście ścięcia Jakuba i uwolnienia Piotra z wiezienia. Nam pozostaje tylko zaufać, że On podejmuje właściwe decyzje. 


niedziela, 9 sierpnia 2020

Miłujesz Boga? Pszczyna

 09,08,2020  Pszczyna Godzina biblijna List Jakuba 1,1-16 

Jakub pokazuje różnicę między próbami, a pokusami w naszym życiu. Nasze zrozumienie tych elementów bardzo dużo nam mówi ale i o naszym obrazie Boga. On dopuszcza próby by nas kształtować, ale nie ma nic wspólnego z pokusami, które są konsekwencją naszych pożądliwości. Jednak szczególną naszą uwagę zwrócił werset 12, który mówi o nagrodzie dla tych, którzy miłują Boga. sobota, 1 sierpnia 2020

Zarzuty. Skype

26,07,2020  Skype Dz.Ap. 11,1-18

Nie jest to łatwe kiedy zarzuty stawiają bracia w wierze. Historia Piotra pokazuje nam, że mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jest też to lekcja, która uczy nas by nie tworzyć schematów, bo Duch Boży działa jak chce i kiedy chce.  
Ten sam wczoraj dziś i na wieki Bytom Miechowice

26,07,2020  Bytom nabożeństwo Hbr.13,1-8 


Autor listu zachęca do miłości braterskiej, gościnności, dbania o więzionych i prześladowanych i czytamy tam jeszcze o paru innych zachęceniach. Wskazuje na Chrystusa jako na wzór do naśladowania i właściwego podejścia do drugiego człowieka. On się nie zmienia i daje nam wszystkim przykład jak żyć by być obywatelami królestwa Bożego.    

Dlaczego wybiera? Tychy

19,07,2020   Tychy nabożeństwo  5 Mż. 7,6-12


Czego możemy nauczyć się od Hebrajczyków? Ten fragment mówi o tym co stoi za Bożym wyborem.  Bóg ich wybrał: bo jest Bogiem miłości, jest Bogiem, jest wierny i okazuje łaskę.  Dziś w stosunku do nas stosuje te same zasady, bo jesteśmy Jego dziećmi. Ten fragment mówi też o Bożych oczekiwaniach w stosunku do nas. Szuka ludzi którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań.