wtorek, 28 stycznia 2020

Nie możemy nie mówić. Skype

26,01,2020   Skype  Dz.Ap. 4,13-31 


Piotrowi i Janowi zabroniono mówić o Jezusie. Nam dzięki Bogu jeszcze nikt nie zabrania. Ale czy mówimy?  Takiego świadectwa dzisiejszy świat potrzebuje. Ludzi, którzy doświadczyli Bożego działania i nie boją się o tym mówić, są dziś potrzebni. Kiedy przychodzi lęk możemy tak jak uczniowie modlić się: Panie ... dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje. 


On sprawia Hołdunów

24,01,2020  Hołdunów Grupa piątkowa wyjazdowa. 1 Kor 12,4-11


Boży Duch się nie zmienił i działa tak samo jak na początku. Paweł podsumowuje to słowami On sprawia i rozdziela jak chce. Czy zauważamy Jego działanie? I czy jesteśmy gotowi by być użytymi przez Niego i dla Niego i dla Kościoła?

Zachowuj Czerwionka - Leszczyny

22,01,2020  Czerwionka - Leszczyny 1 Tym. 6,13-21


Paweł zachęca swego syna w wierze do zachowania przykazań. Dalej oddaje Chwałę Bogu. W kolejnych wersetach jednak wskazuje na właściwy skarb który możemy gromadzić na przyszłość.  Zastanawialiśmy się jak rozumiał Paweł przykazania czy Staro-Testamentowo czy w kontekście miłości jak to swoim życiem pokazał Jezus.

Przykazania Hołdunów

21,01,2020  Hołdunów  Spotkanie z Ewangelią   Marek 10,17-22


 Jezus w swoim nauczaniu mówił o trzech przykazaniach. Kiedy rozmawia z człowiekiem z tego fragmentu wspomina o miłości bliźniego, a pomija miłość do Boga i siebie samego.  Jednak jego problemem było to, że majętność stawiał na pierwszym miejscu w swoim życiu, a nie Boga. To kiedy pożądliwość przejmuje kontrolę nad moim życiem, niszczy mnie co jest przejawem braku miłości siebie samego. 

sobota, 25 stycznia 2020

Czym góruje ewangelik? Spotkanie braci

18,01,2020  Dzięgielów  Spotkanie braci ewangelistów  Rzymian 3,1-8Paweł zadaje pytanie czym górują Żydzi? Ja zadałem pytanie czym góruje ewangelik?
Jesteśmy dumni ze Słowa Bożego, ale czy jest ono naszą siłą? Czy studiujemy je każdego dnia?  Może tak jak Żydzi nie dochowujemy wiary? Jednak Bóg pozostaje wierny. Do Tymoteusza Paweł  napisał:  " jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może". 2 Tymoteusza 2,13. Taki jest Bóg w którego wierzymy.


Świadectwo Dzięgielów

18,01,2020  Dzięgielów Szkoła Biblijna Ew. Jana 1-11


Po raz drugi miałem przywilej prowadzić wykłady w Szkole Biblijnej. Błogosławieństwem był czas kiedy mogłem się wgłębić w pierwsze 11 rozdziałów Jana. Odkrywcze dla mnie samego było skupienie się na świadectwie, które było siłą przekazu Dobrej Nowiny o Jezusie. Autor składa świadectwo w prologu, potem Jan Chrzciciel i jego uczniowie. Cuda tylko potwierdzają Jego autorytet. Stwierdzenia "Ja Jestem" nie pozostawiają wątpliwości kim On jest. To był bardzo dobry czas.

Zrozumieć. Cisownica

15,01,2020  Cisownica  Godzina Biblijna  Daniel 3Król Nebukadnesar jest przykładem tego, że nie potrafimy słuchać albo słyszymy to co nam pasuje. Bóg jednak cierpliwie uczy go i nas, że jest Bogiem który ma moc. Jednak czy rozkaz króla po wydarzeniu z piecem ognistym było wyrażeniem przemiany czy tylko impulsem chwili?  Ważne jest aby słuchać Bożego głosu i być mu posłusznym.  

Świadectwo Ducha Tychy

13,01,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap. 2,1-13W dniu święta tłumy przebywały w Jerozolimie. Zesłanie Ducha Świętego było niesamowitym świadectwem o Jezusie. Ludzie którzy przyszli z różnych stron ówczesnego świata mogli usłyszeć o tym co Jezus uczynił by ratować człowieka.

czwartek, 23 stycznia 2020

Chcąc wystawić Go Hołdunów

07,01,2020 Hołdunów  Spotkanie z ewangelią. Marek 10,1-12Faryzeusze atakują Jezusa. Sami mają problem z cudzołóstwem, ale jest im łatwo oceniać innych. Jezus odwołuje się do Bożego wzorca z początku Biblii. Jest to wzorzec do którego mamy przykładać nasze życie, a nie innych. 

Nie dano innego imienia Skype

06,01,2020  Skype    Dz.Ap. 4,1-12


Piotr przed Sanhedrynem składa świadectwo  o Jezusie. Słuchacze są zmieszani bo nie wiedzą jak zareagować skoro dokonał oczywistego uzdrowienia. Piotr mówi nie dano nam żadnego innego imienia. Co oni z tym zrobią? Od tego zależy ich zbawienie.  A jak my odpowiadamy na te słowa?

Potrzeby Chorzów

09,01,2020 Chorzów  Marek 11,1-11Rozmawialiśmy o sytuacjach kiedy ludzie wychodzą naprzeciw potrzebom innych. Tak było kiedy Jezus potrzebował osiołka. Tak również dzieje się dzisiaj. Czy zauważamy takie sytuacje. Możemy tylko dziękować Bogu, że on się nie zmienia. 

Tajemnica Chrystusa Tychy

06,01,2020  Tychy  Kazanie Efezjan 3,1-8Paweł mówi o tajemnicy którą Chrystus mu objawił. Mówi, że poganie i żydzi są współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię. Ciekawe dlaczego tak trudno nawet dzisiaj to zaakceptować?Cztery bestie i Pszczyna

05,01,2020  Pszczyna godzina biblijna Daniel 7


To co Nebukadnesar widział w postaci posągu w 2 rozdziale, Daniel zobaczył jako cztery bestie. Patrząc z perspektywy narodu wybranego każde z tych dziwnych zwierząt przedstawiało cechy kolejnych imperatorów. Ale w tym tekście jest też nadzieja kiedy jest mowa o Synu Człowieczym.