poniedziałek, 19 lipca 2021

Świętochłowice i Wirek Nabożeństwa

 18,07,2021  Świętochłowice i Wirek  Nabożeństwa  1 Król. 17,1-16 

Moją uwagę zwrócił fakt, że Bóg posyła proroka do Sarepty w Sydonie, skąd pochodziła zła królowa Izebel. Wdowa którą spotyka i jej wiara wskazuje że nie wszyscy mieszkańcy Sydonu są źli. 

Lecz w każdym narodzie miły jest ten kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje.   Dz. Ap. 10,36

czwartek, 1 lipca 2021

Wytrwałość i bogaty młodzieniec


Koło Pań w Tychach w ogrodzie parafialnym, nareszcie, cieszenie się sobą nawzajem ale też rozważanie cech charakteru chrześcijanina. Rozmawiałyśmy o wytrwałości, o wyznaczaniu sobie celów i wytrwałym do niego dążeniu. Szczególnie zwróciły Panie uwagę na czytanie Bożego Słowa i modlitwę. Mówiłyśmy o przeszkodach w osiąganiu celów i jak sobie z nimi radzimy. Cenne były też zachęcające wiersze z Mt.24,13, Jk.1,2-8 i Rz.8,37 oraz z 1 Tm.6,12 i 2 Tm.4,7.

Ostatni poniedziałek czerwca więc spotkanie Koła Pań w Bytomiu Miechowicach. Tu także spotkanie "na żywo". Dużo radości, ale też dzielenia się przeżyciami (trudnymi) i temat: Jezus i bogaty młodzieniec z Łk. 18,15-30. Tu między innymi odkryłyśmy co było prawdziwym problemem tego człowieka, ale też rozmawiałyśmy o "kosztach" pójścia za Jezusem i naśladowania Go. I jakoś samo nasunęło się pytanie: Jakie światło rzucają na siebie nawzajem historia o dzieciach (w. 15-17) i historia spotkania Jezusa z młodzieńcem (w. 18-25). Zaufanie, oddanie, szczerość i bezinteresowność, to charakteryzuje dzieci i brak tych cech u młodzieńca. Bardzo ważnym wersetem stał się: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga z Łk.18,27. 

Z radością, podśpiewując wracałam do domu, droga przeleciała bardzo szybko.

Skarb, perła i sieć


Mateusz 13,44-52 to tekst nad którym zastanawiałyśmy się w trzeci poniedziałek czerwca z Nową Grupą. Pan Jezus porównuje Królestwo Niebios do skarbu, do kupca i do sieci. we wszystkich chodzi o szukanie czegoś cennego. Chodzi o poświęcenie czasu, żeby mieć skarb: Królestwo Niebios. No i stwierdziłyśmy że chodzi o 1 przykazanie, nic nie jest cenniejszego niż Bóg, Boże Słowo i przebywanie w Bożym Królestwie. Na koniec zadałyśmy sobie nawzajem pytanie czy my mówimy o Królestwie Niebios tak jak mówił o Nim Sam Zbawiciel?