poniedziałek, 29 stycznia 2018

Obrzezanie serca Tychy

28,01,2018 Kazanie Tychy  Jeremiasz 9,22-23


Jeremiasz przestrzega swoich współczesnych. Mówi że problem polega na tym, że ich serca nie są obrzezane. Tak jakby mówił do nas o niebezpieczeństwie które nam zagraża. Możemy być ochrzczeni ale czy ochrzczone jest nasze serce? Jeremiasz mówi na czym polegał ich problem. To wynika z kontekstu. Oni nie przestrzegali zakonu, a szczególnie naruszali pierwsze przykazanie. 
Prorok przedstawia to jako dwie postawy: człowieka który próbuje oddać sobie chwałę z powodu mądrości, mocy i bogactwa. Jednak jest to zgubna postawa. Przeciwstawia temu drugą postawę kiedy człowiek przestrzega pierwsze przykazanie i pamięta że chwała należy się tylko Bogu.


Sedno ewangelii Tychy

26,01,2018 Grupa piątkowa Tychy Kolosan 1,20-23

Takie niepozorne wersety, a jednak mają w sobie to co najważniejsze. Po pierwsze Paweł przypomina nam, że byliśmy obcymi dla Boga. Jezus jednak pojednał nas z Bogiem Ojcem i zrobił wszystko by nas uświęcić, oczyścić i poprawić. Po naszej stronie jest wytrwać w wierze i trzymać się nadziei opartej na ewangelii.

czwartek, 25 stycznia 2018

Kamienie żywe Hołdunów

23,01,2018  Odkrywanie Chrześcijaństwa Kościół Hołdunów


List św. Piotra daje nam ciekawy obraz kościoła. Wtedy gdy powstał nie było budynków kościelnych, nie było hierarchii i wielu obrządków. To o czym pisze Piotr to wskazuje na Jezusa jako kamień żywy przez Boga wybrany jako kosztowny. A my jako kamienie żywe mamy budować się w dom duchowy. Wspólnie naśladując Jezusa mamy składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Sam Jezus mówi w ewangelii:  Mateusza 18:20  Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

środa, 24 stycznia 2018

Garncarz Tychy

23,01,2018  Godzina biblijna Tychy  List do Rzymian  9,19-33


Rozmyślania Pawła na temat Boga wiele nas uczą. Przede wszystkim przypomina nam, że Bóg jest naszym Stwórcą. Obraz gliny i garncarza pokazuje nam Boga jako Twórcę i nas jako kogoś kogo stworzył. Na dodatek każdy jest sobą, innym od reszty, niepowtarzalnym człowiekiem. To że jesteśmy inni, nie znaczy, że ktoś jest gorszy. Dla Boga wszyscy jesteśmy wartościowi, wszystkich nas kocha. Kiedy myślimy o Mistrzu, Stwórcy, uznajemy Jego mądrość i miłość i zbliżamy się do Niego poznajemy że jest Dobry, Jedyny niepowtarzalny. poniedziałek, 22 stycznia 2018

Wytrwałość Chorzów

21,01,2018   Spotkanie biblijne w Chorzowie 


Omawialiśmy trzy fragmenty z Nowego Testamentu. Modlitwę Jezusa o wierzących w 17 rozdziale ewangelii Jana. Nasz Pan modli się o tych których posyła, ale również o tych którzy dzięki ich świadectwu uwierzą. To znaczy że modlił się również za nas. Kolejny fragment pochodził z ewangelii Mateusza i mówił o byciu solą i światłością dla świata. W czym potrzebujemy wytrwałości. Trzeci fragment był z listu do Kolosan i był zachętą do wytrwałości w modlitwie. Dobrze od czasu do czasu przypomnieć sobie o zadaniach chrześcijanina. 

niedziela, 21 stycznia 2018

Dotknięcie Bytom Miechowice

21,01,2018   Kazanie Bytom Miechowice  Marek 1,40-45


Kiedy Jezus dotyka trędowatego to zmienia Jego życie. Człowiek który jest wyrzutkiem bez praw i znaczenia jest uzdrowiony fizycznie i społecznie. Nam Jezus też nadaje wartości. Kiedy zmarł za nasze grzechy pokazał jak jesteśmy cenni dla Boga. Każdy z nas.

Kurs Skoczów

20.01.2018  Kurs dla narzeczonych Skoczów


Ucieszyło nas spotkanie z osobami które przygotowują się do małżeństwa. Mogliśmy podzielić się z nimi tym co dla nas ważne. Mówiliśmy o biblijnych podstawach małżeństwa i o naszych doświadczeniach i zmaganiach na początku naszego związku.   .  

sobota, 20 stycznia 2018

Poznanie woli jego Tychy

19,01,2018   Grupa piątkowa   Kolosan 1,9-14

Ludzie prześcigają się w poszukiwaniu i próbach realizacji tego czego oczekują od nich różne systemy filozoficzne i religijne. A Paweł mówi o cierpliwości, wytrwałości, radości i wdzięczności.
To są elementy które charakteryzują godne życie dla Pana. Żyjemy tak nie dlatego że musimy, ale świadomi tego, że to On nas wyrwał z ciemności do światłości. 


Lekcja retoryki. Chorzów

18,01,2018 Spotkanie z ewangelią. Chorzów Marek 3,20-35

Przeciwnicy Jezusa przychodzą do Niego i atakują używając oskarżeń najwyższego kalibru. Jezus nie odpowiada emocjami na ich atak, ale zadaje pytanie i bardzo celnymi przykładami uzasadnia nielogiczność słów oskarżycieli. Nie jest to łatwe odpowiadać dobrym słowem na złe emocje adwersarzy. Jezus uczy nas, że można.

Miłość płynąca z... Czerwionka - Leszczyny

17,01,2018  Godzina Biblijna   Czerwionka - Leszczyny  1 do Tymoteusza 1,1-11

Paweł zachęca swego młodego współpracownika na niwie pańskiej. Mówi, że nasz cel to  "miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej",  Na tym polu jednak jest wciąż dużo zamieszania. Niezmiennie chodzi o zrozumienie zakonu czyli naszego podejścia do przykazań Bożych. Jezus nauczał że w przykazaniach najważniejsze jest miłość do Boga, bliźniego i siebie samego. Jednak natura ludzka ciągle idzie w kierunku dyskusji nad każdym słowem w zakonie. Paweł dalej mówi " zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek". A robimy właściwy użytek wtedy gdy nasze serce czyste. sumienie dobre i wiara nieobłudna. 

środa, 17 stycznia 2018

Dzieci Tychy

16,01,2018  Godzina biblijna Tychy  Rzymian 9,1-18


Paweł pisze: "nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym".  Tak z urodzenia również nie stajemy się chrześcijanami. Dziećmi Bożymi jesteśmy przez wiarę tak jak Abraham był usprawiedliwiony przez wiarę.  Bóg nie ma wnuków tylko dzieci. kluczem jest wiara. 

Dzień dniowi... Tychy

15,01,2018  Godzina biblijna  Tychy   Odkrywanie życia 1


Nowy kurs i nowe doświadczenia. Dobrze co jakiś czas na nowo popatrzeć na to jaki jest nasz Bóg. I czy Jego obraz który mamy w głowie jest spójny z tym który widzimy w Biblii. Psalmista mówi: że dzień dniowi i noc nocy przekazuje dobrą wieść o Dobrym Stwórcy. Dobrze byłoby nauczyć się obserwować świat dookoła nas i słuchać tego co nam komunikuje o Tym który go stworzył.  

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Bądźcie poddani Cisownica

10,01,2018   Godzina biblijna  Cisownica 1 Piotr 2,13-25

Temat posłuszeństwa wobec władzy i przełożonych zawsze wywołuje dużo emocji.
Jednak Paweł zachęca nas do takiej postawy. Odwołuje się do Bożej woli i naszej wolności. Można powiedzieć, że to rodzaj testu. Na ile ufamy w to, że Bóg ma wszystko w swoim ręku, a z drugiej strony na ile rozumiemy swoją wolność.  Paweł przypomina nam to, że w Chrystusie mamy wzór do naśladowania, a On jako pierwszy był poddany i zrobił to dla nas. 

niedziela, 14 stycznia 2018

Proszę o.. Hołdunów

09,01,2018   Odkrywanie chrześcijaństwa Hołdunów 10

Rozmawialiśmy o dwóch postawach ludzi którzy przychodzą do Jezusa ze swoimi prośbami.
Dwóch synów Zebedeusza prosi o pozycję, władzę, czyli myślą o sobie. Mamy też przykład prośby Bartymeusza który prosi o coś dla siebie ale z innego powodu i jest pełen pokory. Warto zastanowić się z jakimi prośbami przychodzimy do Boga i jakie są nasze motywacje. 

Bóg z nami Tychy

09,01,2018  Godzina biblijna Tychy   Rzymian 8,31-39


Ta obietnica powoduje duże zamieszanie. Ponieważ źle myślimy. Traktujemy Boga jako nasza własność. Prawda jest inna. Wszyscy ludzie są przez Niego stworzenia i są Jego własnością. Czyli możemy siedzieć w różnych okopach na wojnie a i tak wszyscy są Jego własnością. Na pewno Go nie raduje ta sytuacja kiedy się zwalczamy wszak On powołał nas do miłości. Paweł mówi o obietnicy którą nam dał, że nic nie może nas "odłączyć od miłości Bożej, którą jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

sobota, 13 stycznia 2018

Mądrość Skype

07,01,2018   Grupa Skeypowa     Efezjan 5,13--21


Paweł zachęca nas do mądrości, wykorzystywania czasu, i do rozsądku.  Podsumowuje to słowami które pokazują, że to jest recepta na to co jest "wolą Pańską".  Do tego mamy być pełni Ducha. Jesteśmy zachęceni do społeczności i wspólnego rozważania Bożego słowa. Do dziękczynienia za wszystko. Ale również do traktowania innych z szacunkiem. Poprzeczka postawiona wysoko, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. 

wtorek, 9 stycznia 2018

Maria Koło Pań w Miechowicach

8.01.2018 r. Styczniowy poniedziałek, ale spotkanie przesunięte z grudnia ubiegłego roku. Noworoczna atmosfera, pyszne ciasto, kolędy i ..."Maria", osoba często wspominana w okresie Świąt Bożego Narodzenia, była w centrum naszego spotkania.  Przyglądałyśmy się nie tylko temu co wydarzyło się w Betlejem, ale różnym wydarzeniom wspomnianym w Nowym Testamencie. Mówiłyśmy o tym, że często zachowywała słowa w sercu, o ludziach którzy spotykali się z nią, o jej postawie w różnych sytuacjach. Przyglądałyśmy się jej jako służebnicy Pana Boga ale też jako matce i uczennicy Pana Jezusa. Na końcu zadałam pytanie: czego mogę nauczyć się od Marii? Zgodnie odpowiedziałyśmy: zaufania do Pana Boga. Oby ta odpowiedź stała się postanowieniem, czymś o co staramy się w Nowym 2018 Roku.
  

Mury Pszczyna.

07,01,2018   Godzina biblijna Pszczyna   Efezjan  2,11-22


Paweł pisze o tym, że Chrystus przyszedł, aby w ciele swoim zburzyć mur nieprzyjaźni. A my nie jesteśmy budowlańcami, ale ciągle wznosimy nowe mury. Nawet tam gdzie ich nie było. Wrogość wszystko niszczy. wznosimy mury warowne wokół siebie. Gdybyśmy choć posłuchali Pawła i starali się budować na właściwym fundamencie, gdzie Chrystus jest kamieniem węgielnym. Jest to budowla miłości. która pokonuje nieprzyjaźń.  

Donosiciel Tychy

05,01,2018        Grupa piątkowa   Kolosan 1,1-8

Epafras okazuje się donosicielem, ale bardzo pozytywnym. Doniósł Pawłowi o Bożym działaniu w Kolosach. Zachęcam do takiego donoszenia i nie milczenia o tym co Bóg wciąż czyni wokół nas. 
Świadectwo wzmacnia tych którzy mówią i tych co słuchają. I przede wszystkim przynosi chwałę Bogu. 

Utrapienia. Tychy

02,01,2018  Spotkanie biblijne Tychy  Rzymian 8:18-30


Utrapienia nie są tym za czym tęsknimy.  Jednak są częścią naszego życia. Paweł mówi, że są niczym w porównaniu z tym co Bóg przygotował dla dzieci Bożych . Mówi też o przywilejach wynikających  z przyjęcia "ducha synostwa". Werset 26   jest wspaniałą obietnicą. Duch wstawia się za nami
nawet wtedy gdy nie wiemy jak i o co się modlić. A 28 mówi że: Bóg współdziała z wszystkimi ku dobremu.