sobota, 20 stycznia 2018

Lekcja retoryki. Chorzów

18,01,2018 Spotkanie z ewangelią. Chorzów Marek 3,20-35

Przeciwnicy Jezusa przychodzą do Niego i atakują używając oskarżeń najwyższego kalibru. Jezus nie odpowiada emocjami na ich atak, ale zadaje pytanie i bardzo celnymi przykładami uzasadnia nielogiczność słów oskarżycieli. Nie jest to łatwe odpowiadać dobrym słowem na złe emocje adwersarzy. Jezus uczy nas, że można.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz