wtorek, 26 marca 2024

8-12 tydzień 2024

Wykłady w Szkole Biblijnej to duża odpowiedzialność, ale też przywilej. Kiedy trzeba przysiąść do wykładów to samemu się korzysta najwięcej. I dziękuję Bogu za ten czas wgryzania się w Ewangelię Jana. Szczególnie tym razem zwróciło moją uwagę "Słowo" które było na początku u Boga i było Bogiem, potem słało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Daje to inną perspektywę na zrozumienie całej Ewangelii

  
 19.02.2024   Tychy Godzina biblijna  Mt  9.1-13

19.02.2024  Kurs przedmałżeński 

20.02.2024   Hołdunów   Spotkanie z wiarą Jan 8,43-59

22.02.2024  Chorzów  spotkanie biblijne. Iz. 57,3-13
                                                                                                                                                                      
23.02.2024 Tychy Grupa piątkowa Jozue 2

24.02.2024 Szkoła Biblijna KHL 

26.02.2024 Kurs przedmałżeński 

26.02.2024  Tychy Godzina biblijna  Mt  9.14-31

26.02.2024 Grupa Skeypowa  Jakuba 1,1-11

27.02.2024  Hołdunów   Spotkanie z wiarą Jan 9,1-16

29.02.2024  Chorzów  spotkanie biblijne. Iz. 57,13-21
 
01.03.2024 Katowice Światowy Dzień Modlitwy 

02.03.2024  Synod Diecezji Katowickiej

03.03.2024 Pszczyna Godzina Biblijna Marek 8,14-30

04.03.2024 Kurs przedmałżeński

04.03.2024   Tychy Godzina biblijna  Mt  9.32-10,15

05.03.2024  Hołdunów   Spotkanie z wiarą Jan 9,17-41

07.03.2024  Chorzów  spotkanie biblijne. Iz. 58,1-4

09.03.2024 Pszczyna Kurs przedmałżeński.

10.03.2024 Tychy nabożeństwo  

11.03.2024 Kurs przedmałżeński

11.03.2024 Tychy Godzina biblijna  Mt  10.16-33

12.03.2024 Hołdunów  Jan 10,1-15

14.03.2024 Chorzów Izajasz 58,5-10

15.03.2024 Tychy Grupa piątkowa Jozue 2

16.03.2024  Skoczów kurs przedmałżeński 

18.03.2024  Tychy Godzina biblijna  Mt  10.34-42

18.03.2024 Grupa Skeypowa  Jakuba 1,12-18

19.03.2024  Hołdunów   Spotkanie z wiarą Jan 10,15-30

21.03.2024  Chorzów  spotkanie biblijne. Izajasz 58,11-14
 
22.03.2024 Tychy grupa piątkowa  Jozue 3

23.03.2024 Wykłady z Ewangelii Jana rozdziały 1 -11

23.03.2024 Jastrzębie kurs przedmałżeński 

niedziela, 3 marca 2024

Wiosenna Konferencja Kobiet 2 marzec 2024


 "W głębi serca" to temat tegorocznej Wiosennej Konferencji Kobiet. Wersetem przewodnim był wiersz z 1 Koryntian 16,14 Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Do kościoła w Dzięgielowie przyjechały panie nawet z oddalonych o wiele kilometrów miejscowości by spędzić część soboty na tym by się spotkać, posłuchać, porozmawiać, razem pośpiewać.

Dostawialiśmy krzesła by wszyscy mogli usiąść, było nas ok 200 osób. 

Rozważaniem na początku spotkania podzieliła się diakon Helena Gajdacz. Mówiła o tym co zrobił dla każdego z nas Pan Jezus, przypomniała że Jego ranami jesteśmy uleczeni, ale też zostawiła nas z zapytaniem czy możemy za apostołem Pawłem powtórzyć: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.


Zaproszenie do poprowadzenia wykładu przyjęła Sabina Szłapa. Powiedziała że miłość to styl życia i że wpisane w miłość jest ryzyko. Ale tak naprawdę skupiła się na przeciwieństwie miłości: strachu. Wskazała na podstawie biblijnych przykładów, co robi z nami strach, a do czego zachęca miłość. W strachu człowiek wątpi, w miłości ufa. Pan Jezus powtarzający w ewangeliach wiele razy: Nie bój się, mówi do nas tak naprawdę: kocham cię, zaufaj. Miłość popycha do przodu, strach zatrzymuje i wiąże. Zwróciła też uwagę na to, że Pan Bóg stworzył dla nas warsztat byśmy uczyli się miłości czy jak żyć miłością. Zostawiła nas z pytaniem: Jakiego Jezusa szukam? Ukrzyżowanego czy Zmartwychwstałego? Ale też zachęciła do tego by zastanowić się nad tym z czym idę do ludzi, ze strachem czy z miłością?

Świadectwem życia podzieliła się Dorota Majer. Wiele kobiet utożsamiła się z przykładem orła w kurniku. Bóg stworzył nas byśmy należały do nieba a nie do ziemi i kurnika. Bardzo wymowne porównanie naszego życia, kiedy strach zatrzymuje nas "w kurniku" poruszyło uczestniczki konferencji, które potem podzielone na grupy dyskusyjne dzieliły się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Wiele pań stwierdziło że zostały zachęcone do tego żeby nadzieję i ufność pokładać w Panu Bogu i na Nim być skupioną.

Pieśni które przeplatały punkty programu fantastycznie tworzyły całość, a zespół tworzyli Ania, Zosia i Michał. Podczas przerwy panie mogły zaopatrzyć się w nowości książkowe oferowane przez księgarnię Warto, wesprzeć fundusz "Daj dzieciom nadzieję" i Fundację "Uskrzydlij dzieciaki". Na zakończenie konferencji panie otrzymały symboliczne konewki z wersetem przewodnim, by pamiętały o pielęgnowaniu miłości.

Zdjęcia zrobiły Ludka Walica, Sylwia Chmiel, Dagmara Radzik. 

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym współpracownikom i wolontariuszom, choć był to dla mnie stresujący czas (zwłaszcza przed konferencją) z radością i wdzięcznością skierowaną do Boga i ludzi wróciłam do domu.