wtorek, 26 marca 2019

Konferencja Gnadauer Verband Willingen

21-24,03,2019  Willingen  Konferencja 


 Ostatni weekend miałem przywilej wziąć udział w konferencji w Niemczech. Ponad 3000 osób z różnych organizacji misyjnych wzięło udział w tym wydarzeniu. Miałem okazje posłuchać dobrych wykładowców, muzyków i seminariów na różne tematy. Był to też impuls do nauki języka bo szkoda że nie wszystko się rozumie. W jednej z przerw, udało mi się znaleźć skocznię, która była dość daleko od centrum miasteczka. W sumie to był bardzo dobry czas.


Mój krzyż Mikołów

20,03,2019  Mikołów nabożeństwo pasyjne Marek 8,34


Tym razem zastanawialiśmy się co to znaczy "wziąć swój krzyż". I tutaj również sam Pan jest naszym wzorem jak to zrobić. Narzekanie, że jest ciężko nam nic nie pomaga. Całe nasze życie uczymy się akceptować Bożą wolę i przyjmować lekcję, która ma nas nauczyć jak żyć. 

GPS Tychy

18,03,2019 Tychy Budowanie relacji  11


Kolejny dobry rozdział. Tym razem rozmawialiśmy o chrześcijańskim GPS-ie. Zastanawialiśmy się co jest dla nas wyznacznikiem do celu? Dobrze jeśli kierujemy się Bożym Słowem, modlitwą i społecznością z innymi wierzącymi. Jednak ważnym jest mieć wyznaczony właściwy cel do którego zmierzamy. 

Między "fünf a sieben" Czerwionka - Leszczyny

17,03,2019 Czerwionka - Leszczyny  spotkanie małżeństw. 1 Koryntian 7, 1-4 i Pieśń nad Pieśniami.


Rozmowy o seksie nie są łatwe bo nawet trudność nam sprawia język, aby wyrazić to co chcemy powiedzieć. Bardzo pomaga nam w tym księga Starego Testamentu, która pięknym językiem  opisuje intymne chwile oblubienicy i oblubieńca. Przy tym wszystkim jest obecny Bóg którego cieszy relacja tych dwojga.Gorzeć Tychy

15,03,2019 Grupa piątkowa  1 Koryntian 7,5-16


Paweł daje wiele mądrych rad odnośnie naszej seksualności.  Trudne jest dla nas w zrozumieniu słowo gorzeć. W innych tłumaczeniach jest użyte słowo płonąć. W obu przypadkach mamy wrażenie,  że może nas to niszczyć. Wiedząc o tym Paweł zaleca, aby lepiej wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Choć z drugiej strony mówi o takich, którzy są powołani do samotności i nie sprawia im to kłopotu.


Zaprzeć się siebie. Mikołów Tychy

13-14,03,2019   Mikołów i Tychy nabożeństwa pasyjne   Marek 8,34-38Jezus nas zachęca by pójść za Nim. Ważnym jest kto jest naszym idolem i kogo w życiu chcemy naśladować. Przypomniałem słowa piosenki którą śpiewała Grupa Mojego Brata: "Zawsze jednak musisz komuś służyć czy tego chcesz czy nie, może to być diabeł lub może być Bóg, zawsze jednak musisz komuś służyć". Na obu nabożeństwach skupiłem się na słowach Jezusa:  niech się zaprze samego siebie. Jezus jest dla nas najlepszym przykładem tego co znaczy zaprzeć się siebie. Filipian 2,7-8 mówi:  lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

Niewolnicy Czerwionka

12,03,2019   Czerwionka Godzina biblijna  1 Tymoteusz 6,1-2


Tylko dwa wersety, a rozmawialiśmy na ten temat ponad godzinę. Burzymy się kiedy czytamy w Biblii o niewolnictwie. Jednak Stary Testament trochę inaczej przedstawia obowiązki i przywileje niewolnika niż my dzisiaj je rozumiemy. W tym kontekście mówiliśmy o tym wszystkim co nas zniewala we współczesnym świecie. A nawet więcej, oddajemy się sami w niewolę. 

poniedziałek, 18 marca 2019

Szacunek Hołdunów

11,03,2019 Hołdunów Spotkanie z ewangelią. Marek 5,21-43


Jezus  okazuje szacunek bardzo różnym ludziom. Przełożonemu  synagogi i kobiecie która się go dotknęła. Choć ta kobieta przez wiele lat żyła w poczuciu beznadziei. A On przywraca jej zdrowie, nadaje jej wartość i znaczenie. Jedynie w Nim możemy odnaleźć swoje poczucie własnej wartości. 

Wiosenna Konferencja Kobiet

Sobota, 16 marca. Temat, który nam przewodził brzmiał: Odpoczywać w Bogu. Wierszem biblijnym był wiersz z Ps. 34,15 czyli "szukaj pokoju i dąż do niego". Kościół w Dzięgielowie wypełnił się tak, że gospodarze miejsca donosili krzesła. Kawa i woda na herbatę gotowa, 230 drożdżówek wyłożonych na talerze. Spiew poprowadziła Grupa dla Pana z Dzięgielowa, pod kierownictwem Joli Cieślar. Rozpoczęliśmy rozważaniem i modlitwą, tu usłużyła nam dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Pierwszy wykład przygotował ks. Marcin Podżorski. Rozważał odpoczynek, skąd się wziął, co znaczy, że Pan Bóg po stworzeniu świata odpoczął, jaki my z tego mamy wyciągnąć wniosek. Osobiście bardzo mi się podobał apel wykładowcy: nie dajmy sobie odebrać urodzin, w kontekście, że sami pozbawiamy się niedzielnego odpoczywania. Drugą wykładowczynią była lekarz Barbara Szczuka. Basia skupiła się na tym, jak pokój ma wpływ na odpoczynek, mówiła o badaniach naukowych i obserwacjach przyrody i jak wiele z tego możemy się nauczyć. żujmy Słowo Boże jak Pan-da. :).  Na koniec konferencji pomodlił się Kornel Glajcar. Nad nagłośnieniem czuwał Jasiu Boruta, zdjęcia i prezentacje "należały" do Romka. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji cieszyło się stoisko Księgarni Warto, obsługiwane przez Ewę Londzin, Miriam i Agnieszkę. Była także możliwość by wesprzeć Fundusz Daj Dzieciom Nadzieję, gdzie Danusia Ostruszka oferowała cegiełki, a niektóre także własnoręcznie wykonane. Na koniec świadectwem podzieliła się jedna z uczestniczek  

 w którym mówiła o tym jak wielką krzywdę mogą wyrządzić słowa i odrzucenie, jak ważny jest pokój i harmonia. Moim zdaniem była to bardzo udana konferencja.


   Kolejna już 16 listopada, choć po drodze jeszcze wiele ciekawych spotkań dla pań.
 

czwartek, 14 marca 2019

Błędy Skoczów

09,03,2019   Kurs przedmałżeński Skoczów   2/3


Trochę powtórki z pierwszego spotkania wyszło całkiem nieźle. Tym razem rozmawialiśmy o Rodzinie przymierza. Dobrze jest przypatrzeć się tej ciekawej rodzinie. Można się wiele nauczyć bo my popełniamy te same błędy. Powielamy dobro jak i zło które trwa od pokoleń. Ale mówimy też o nadziei i o ratunku.

środa, 13 marca 2019

Nie dotykaj Tychy

08,03,2019  Tychy   Grupa piątkowa  1 Koryntian 7,1-4


Temat relacji damsko - męskich zawsze wywołuje wiele emocji, szczególnie pierwszy werset, który jest pod tym względem dość radykalny. Drugi werset zaczyna się od słowa "jednak" i to wskazuje, że Paweł bardzo praktycznie wychodzi na przeciw naszym potrzebom. Rozmawialiśmy o tym jak szczerze mówić z partnerem i tym co jest dla nas ważne i potrzebne.   

Chcesz pójść? Chorzów

07,03,2019 Chorzów spotkanie z ewangelią. Marek 8,34-38


Jezus zaprasza do tego by pójść za Nim. Jednak uczciwie mówi że nie będzie łatwo. Już w pierwszym wersecie wspomina o trzech warunkach. Zaparcie się siebie, wzięcie swojego krzyża i naśladowanie Go. Już te warunki wydają się nie do spełnienia. A On wziął nie tylko swój krzyż, ale wziął wszystkie nasze bóle cierpienia i grzech. A pójście za Nim, to najlepszy wybór jakiego możemy dokonać w naszym życiu. 

poniedziałek, 11 marca 2019

Obietnice Tychy

04,06,2019   Tychy budowanie relacji. 10 


Co jest dla nas ważne? Bliższe jest nam prawo czy ewangelia? Łatwiej nam napominać innych, czy zachęcać z miłością? Mogliśmy przypomnieć sobie wiele Bożych obietnic i ćwiczyć wspólnie jak zachęcająco one na nas działają.Wychowanie Pszczyna

03,03,2019  Pszczyna Daniel 1Księga Daniela rozpoczyna się od historii czterech młodzieńców, którzy trafiają do niewoli. Jednak to jak byli wychowani w wierze jest zaskakujące. W nowym miejscu bez bliskich a jednak zaufanie do Boga było w nich tak silne, że nie poszli na kompromis chociaż byli niewolnikami. Rozmawialiśmy o tym jak my przygotowujemy nasze dzieci i wnuki do wyzwań przed którymi będą musiały stanąć w swoim życiu 

Powołanie Tychy

01,03,2019  Grupa piątkowa  1 Koryntian 7,17 


Zastanawialiśmy się nad naszym powołaniem, które nam wyznaczył Bóg. Czy je odkryliśmy i czy jesteśmy wierni naszemu powołaniu. Ciekawe jest to, że powołanie ma wymiar ponadczasowy i jest niezależne od czynników zewnętrznych. 

Miłosierdzie Hołdunów

25,02,2019  Hołdunów  Spotkanie z ewangelią. Marek 5,1-20


Jezus okazuje miłosierdzie wobec człowieka opętanego ale również wobec demonów, bo pozwala im wybrać miejsce gdzie zostały przeniesione. Okazuje miłosierdzie również mieszańcom krainy Gerazeńczyków, którzy proszą Go aby odszedł. Pan Jezus wie, że nie są gotowi i zostawia im uzdrowionego, który już jest Jego narzędziem.