środa, 13 marca 2019

Chcesz pójść? Chorzów

07,03,2019 Chorzów spotkanie z ewangelią. Marek 8,34-38


Jezus zaprasza do tego by pójść za Nim. Jednak uczciwie mówi że nie będzie łatwo. Już w pierwszym wersecie wspomina o trzech warunkach. Zaparcie się siebie, wzięcie swojego krzyża i naśladowanie Go. Już te warunki wydają się nie do spełnienia. A On wziął nie tylko swój krzyż, ale wziął wszystkie nasze bóle cierpienia i grzech. A pójście za Nim, to najlepszy wybór jakiego możemy dokonać w naszym życiu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz