poniedziałek, 11 maja 2015

prosty sposób

8,05,2015 Grupa piątkowa list do Filipian 4:5-7

Dość długo rozmawialiśmy na temat skromności i wielu innych słów użytych w różnych tłumaczeniach dla określenia tego co powinno być naszym świadectwem wobec tego świata. Jednak Boży pokój najlepiej oddaje to co jest zauważalne dla ludzi którzy na nas patrzą. Werset 6 jest taką receptą jak to jest możliwe. Kiedy o naszych troskach i kłopotach nauczymy się rozmawiać i oddawać je naszemu Ojcu w niebie. Niby takie proste i wszyscy o tym wiemy, jednak potrzebujemy sobie nawzajem przypominać o tym, że to najlepszy sposób na nasze zmagania z życiem.
I do tego obietnica:  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

czwartek, 7 maja 2015

Purim

06,05,2015 Cisownica Temat: Księga Estery zakończenie.

Fascynująca księga w której ani razu nie ma mowy o Bogu, a jednak bohaterowie są niesamowitym świadectwem wiary.  Nazwa Purim czyli los jest bardzo wymownym stwierdzeniem przypominającym, że Bóg ma los naszego życia w swoim ręku. I może wszystko odmienić kiedy się do Niego zwracamy i pozwalamy Mu działać. Z drugiej strony niesamowite słowa o Mordochaju. Estery 10:3  gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. Można postawić go w szeregu z Józefem, Danielem,  Zaczynali jako niewolnicy,  a Bóg odmienił ich życie.
Czy wierzymy, że nasz los jest w Jego mocy?