poniedziałek, 11 maja 2015

prosty sposób

8,05,2015 Grupa piątkowa list do Filipian 4:5-7

Dość długo rozmawialiśmy na temat skromności i wielu innych słów użytych w różnych tłumaczeniach dla określenia tego co powinno być naszym świadectwem wobec tego świata. Jednak Boży pokój najlepiej oddaje to co jest zauważalne dla ludzi którzy na nas patrzą. Werset 6 jest taką receptą jak to jest możliwe. Kiedy o naszych troskach i kłopotach nauczymy się rozmawiać i oddawać je naszemu Ojcu w niebie. Niby takie proste i wszyscy o tym wiemy, jednak potrzebujemy sobie nawzajem przypominać o tym, że to najlepszy sposób na nasze zmagania z życiem.
I do tego obietnica:  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz