środa, 27 lutego 2019

Moja moc Skype

24,02,2019 Grupa Skypowa Daniel 4


Nebukadnesar ma sen o drzewie. Historia się powtarza i nikt nie potrafi wyjaśnić tego snu królowi. Mimo ostrzeżenia Daniela król jednak po roku czasu zapomina o słowach przestrogi. Stwierdza  Pycha króla miała natychmiastowe konsekwencje. Bóg jednak jest wierny także wobec tego pogańskiego króla i przywraca mu rozum. Ewangelizacja Europy Tychy

24,02,2019  Kazanie Tychy Dzieje Apostolskie 16,6-15


Zazwyczaj chcemy mieć na wszystko plan. Paweł też miał plany, chciał iść do Bitynii, ale jednocześnie chciał być posłuszny Bogu. We śnie widział Macedończyka i sądzi, że to jest wskazówka, a Pan stawia na jego drodze Lidię. I wszystko się zmienia. Pan Jezus otworzył serce tej kobiety. I w efekcie w jej domu powstał pierwszy zbór domowy w Europie. 

Samarytanka Bytom Miechowice

Ostatni poniedziałek lutego więc jadę na spotkanie Koła Pań w Bytomiu Miechowicach. Przed spotkaniem z paniami, przed kościołem spotykam księdza który proponuje oglądnięcie postępu prac związanych z remontem kościoła. Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkiego tego co już udało się zrobić z tym kościołem i w tym kościele. Zamyślona udaję się do sali parafialnej na spotkanie Koła Pań. Tym razem tematem jest Samarytanka, a dokładniej rozmowa Samarytanki z Panem Jezusem. Mówimy o uprzedzeniach ludzi i łamaniu tych uprzedzeń przez Pana Jezusa. Mówimy o pragnieniu kobiety i celu podróży Pana. A na końcu o tym, że Ci którzy spotkali na swojej drodze Jezusa Zbawiciela, uczniowie (także i my) mamy wykonywać Boże zlecenia tzn. mówić o Bożym działaniu w naszym życiu innym ludziom.
I pomyśleć że wszystko zaczęło się od wody, od prostej prośby: daj mi pić.

poniedziałek, 25 lutego 2019

Wszeteczeństwo Tychy

22,02,2019  Tychy grupa piątkowa   1 Koryntian 6,15-20


Paweł zaczyna ten fragment od słów "wszystko mi wolno" Jednak wskazuje na zagrożenia takie jak wszeteczeństwo, które powoduje, że zanieczyszczamy nasze ciało, co ma wpływ na naszego ducha. Przypomina nam, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. A poprzez nieczystość możemy je doprowadzić do ruiny.
Tyś jest Chrystus Chorzów

21,02,2019 Spotkanie z ewangelią. Chorzów  Marek 8,22-33


Jezus zadaje jedno z najważniejszych pytań. Jest ono ważne również dla nas dzisiaj. " A wy za kogo mnie uważacie?" Możemy powtórzyć za Piotrem, że uznajemy go za Chrystusa. Jednak możemy również powtórzyć błąd Piotra. On ma własny pomysł na przyszłość. Jezus go upomina słowami: "nie myślisz o tym co Boskie, tylko o tym co ludzkie". Czy my akceptujemy Boży plan którego częścią jest śmierć i zmartwychwstanie?

środa, 20 lutego 2019

Tychy

18,02,2019  Tychy  Budowanie relacji  9 


Rozmawialiśmy o "mądrości w relacjach" i tym jak ewangelia wpływa na różne aspekty relacji. Najważniejsza jest nasza świadomość Boga, a rozmowy uciekały ciągle w kierunku relacji z innymi ludźmi. To pokazuje, że ten temat zajmuje nas najbardziej.

Kto się boi? Bytom

17,02,2019   Bytom Miechowice Kazanie   Kaznodziei Salomona 7,13-18

Taki kontrowersyjny fragment. Burzy nasze zrozumienie prawdy o sobie samych i tym co dzieje się wokoło. Nam wydaje się, że wiemy jak zachować się w każdej sytuacji. Dla mnie jednak autor zachęca by szukać relacji z Bogiem i zamiast się obrazić na to czego nie rozumiem, lepiej rozmawiać z Nim i prosić Go o zrozumienie tego co nas spotyka. Bojaźń Boga to nie powód do ucieczki, ale szacunku i lepszej relacji. 
Koło Pań w Tychach

Księga Rut. W styczniu mówiłyśmy o Noemi, a teraz w lutym zajęłyśmy się jej synową. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas wszystkich słowa Rut skierowane do teściowej, słowa zobowiązania, (które też często słyszy się przy okazji ślubów): "nie nalegaj na mnie abym Cię opuściła.... dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie". I jeszcze jedno, mimo tak trudnych przeżyć w ani jednym miejscu Rut nie narzeka.
Rozstałyśmy się z postanowieniem zauważania i zapisywania Bożego działania w naszym życiu, by nie narzekać.

wtorek, 19 lutego 2019

Wszystko mi wolno Tychy

15,02,2019  Grupa piątkowa Tychy 1 Koryntian 6,12-14


"Wszystko mi wolno" Jak bardzo się nam podoba to stwierdzenie Pawła? To stwierdzenie jest  wyrwane z kontekstu, który już nie do końca jest wygodny. A jednak jest bardzo ważny bo wolność jest w tym, żeby nie dać się niczemu zniewolić. A walka o to komu służymy ciągle się toczy.


Jawne Czerwionka

12,02,2019   Czerwionka Leszczyny godzina biblijna  1 Tymoteusz 5,17-25Paweł kończy ten fragment dość ważnymi słowami. Stwierdza, że nasze grzechy prędzej czy później będą ujawnione. Także nasze dobre uczynki mają być jawne. Kiedy ujawniamy dobro, które się dzieje, jest to świadectwem dla ludzi często żyjących w przekonaniu, że na tym świecie tylko jest zło.


Samarytanin Pszczyna 12.02.2019

Kolejna przypowieść Pana Jezusa. Przeanalizowaliśmy osoby które występują w tej historii, począwszy od szukającego zaczepki uczonego, po miłosiernego Samarytanina. Jakim odkryciem dla nas wszystkich było kiedy zdaliśmy sobie sprawę że są nam bliskie wszystkie rodzaje osób. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy być zbierającymi pochwały jak Samarytanin, ale czasem jesteśmy jak kapłan i Lewita, a czasem jak zbójcy zadający rany. Tak łatwo ocenia się ludzi, klasyfikuje i krytykuje, ale kiedy zdamy sobie sprawę, że to my jesteśmy poddawani ocenie na "tych" dobrych albo złych, już nie jesteśmy tacy pewni siebie. Ciekawe że sam Pan Jezus nie oceniał, pozwala nam samym wyciągać wnioski.

Królestwo Hołdunów

11,02,2019   Spotkanie z ewangelią  Hołdunów Marek 4,27-41


Królestwo Boże jest podobne do .... To słowa, często powtarzane przez Pana Jezusa. Kończył je różnymi obrazami, które mają nam przybliżyć zrozumienie tego czym to królestwo jest. Ciekawym jest to, że sam Jezus nie mówił o kościele, tylko zwiastował Królestwo Boże.


środa, 13 lutego 2019

Jeśli Skype

10,02,2019   Skype  Daniel 3


Przyjaciele Daniela są w bardzo trudnej sytuacji. Są zmuszani do bałwochwalstwa. Jednak w tej chwili próby dają niesamowite świadectwo wiary i zaufania Bogu. Nie stawiają warunków swemu stwórcy. Słowa; "jeśli" pokazują, że ich wiara jest niezależna od okoliczności, od tego co się wydarzy. Efektem jest dekret królewski: Oznajmia się o znakach i cudach których dokonał Bóg Najwyższy. 

Role Skoczów

09,02,2019 Kurs przedmałżeński 1/3 Skoczów


Nowa grupa par które przygotowują się do bycia razem. Tym razem oprócz omawiania biblijnych podstaw małżeństwa szerzej poruszyliśmy temat naszych ról w małżeństwie. Cieszy nas, że młodzi dzisiaj już inaczej patrzą na to zagadnienie, choć mieli bardzo różne wzorce w swoich domach. 

Ponoszenie szkody. Tychy

08,02,2019  Tychy  Grupa piątkowa  1 Koryntian 6,1-11


Paweł dość ostro potępia procesy między ludźmi wierzącymi. Mówi, że lepiej byłoby ponieść szkodę i krzywdę cierpieć. Nie jest to łatwa recepta także dla nas dzisiaj. Dalej jako przestrogę wymienia listę zachowań które mogą nas pozbawić dziedzictwa Królestwa Bożego. 

Chleba nie mamy? Chorzów

07,02,2019    Spotkanie z ewangelią Chorzów Marek 8,1-21


Ciekawa sytuacja. Uczniowie są świadkami nakarmienia pięciu tysięcy ludzi, a potem czterech tysięcy, a za chwilę nie pamiętają tych cudów. Płyną w łodzi z Jezusem i martwią się, że mają tylko jeden bochenek chleba. Jezus przekazuje im ważne prawdy, ale ich myśli są zajęte chlebem i nie słuchają. Co dziś zajmuje nasze myśli? Czy słyszymy to co On chce nam ważnego przekazać?  

niedziela, 10 lutego 2019

Opowiadaj Cisownica

06,02,2019  Cisownica  Godzina biblijna 2 Piotra 1,12-2,1 

Dzięki temu, że Piotr zapisał swoje wspomnienia my możemy być ubogaceni. Tym bardziej że tak jak w Jego czasach, różnych dziwnych nauczycieli nie brakuje. On był tym, który był na górze z Panem Jezusem i słyszał Boży głos; "To jest mój Syn umiłowany". Ważne jest również nasze świadectwo, kiedy dociera do naszych serc Boże słowo. Nie milczmy, ale opowiadajmy o tym innym. 

Mądrość Tychy

04,02,2019  Tychy Budowanie relacji 8


Rozmawialiśmy o tym jak zmieniać nasze nawyki, i każdy wie, że nie jest to łatwe. Dla mnie szczególnie ważne było to jak zmieniać zapominanie w pamiętanie. Szczególnie jeśli chodzi o pamiętanie o Bożym działaniu i obecności w mojej codzienności. Kiedy opowiadamy innym o tym czego doświadczyliśmy w naszym życiu z Bogiem to automatycznie pozostaje to w naszej pamięci. Ciekawe odkrycie!

poniedziałek, 4 lutego 2019

Modlitwa Pszczyna

03,02,2019 Pszczyna Godzina biblijna Efezjan 6,18-24


Paweł kończy swój list słowami zachęcenia do modlitwy. Modlitwy w każdym czasie. Można dopowiedzieć w każdym miejscu. Jest to przywilej relacji z Bogiem, którą utraciliśmy w raju. Dzięki Jezusowi możemy rozmawiać z Ojcem. Jest to element który jest dopełnieniem rynsztunku zbroi, potrzebnym do wzmocnienia w boju, który toczymy. 

Wykluczenie Tychy

01,02,2019  Tychy Grupa piątkowa 1 Koryntian 5,1-13Studiowany fragment zawiera dość trudne zagadnienie. Paweł napisał o niemoralności konkretnego człowieka i jest poddenerwowany brakiem reakcji społeczności w Koryncie. Dziś można mieć wrażenie, że zbyt łatwo nam przychodzi potępienie innych i ocenianie. Ale też czasem ciche przyzwolenie na grzeszne życie. Zapominamy o tym, że sami jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy takiej Bożej mądrości w tej materii. Ale też świadomości odpowiedzialności za siebie przed Bogiem i za zbór

niedziela, 3 lutego 2019

Tajemnica Królestwa Hołdunów

28,01,2019 Hołdunów Spotkanie z Ewangelią  Marek 4,1-25


Jezus w wielu obrazach przybliża nam to czym jest Królestwo Boże. Czasami wydają się te obrazy proste. Jednak możemy nauczyć się od uczniów, aby zawsze kiedy czytamy Jego Słowo pytać Pana o znaczenie tego co czytamy, aby niczego nie przeoczyć.