sobota, 28 października 2017

Komunikacja Tychy

27,10,2017   Grupa piątkowa  Tychy  2 Tm. 2:22-26


Paweł mówi o swoich doświadczeniach jak rozmawiać z ludźmi którzy nie są łatwymi adwersarzami. Zachęca Tymoteusza do kierowania się sprawiedliwością, wiarą, miłością i pokojem. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy pamiętamy o tym, że to tylko Bóg może przekonać innych, a nie my. A drugim powodem jest to, że nasze emocje głośniej mówią niż nasze słowa. Pilnowanie siebie samego ma uzasadnienie i jest oznaką dojrzałości.

piątek, 27 października 2017

Zysk Hołdunów

24,10,2017  Hołdunów Odkrywanie Chrześcijaństwa Kim jest chrześcijanin?


Ewangelista Marek pisze w swej ewangelii słowa: (8:36)  Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? I zastanawiając się nad tymi słowami człowiek mimowolnie zadaje sobie pytanie: Czy jestem skupiony tylko na pozyskiwaniu tego świata? Czy robię coś dla mojej duszy? Odchodząc z tego świata, a wszystkich nas to czeka, nie zabiorę ze sobą nic z tych rzeczy, które tu gromadzę. Inwestując w swoją duszę cały mój zysk pójdzie ze mną. W co zatem warto inwestować?

środa, 25 października 2017

Wirus Tychy

24,10,2017  Godzina biblijna  Tychy  Rzymian  5:6-21

Paweł stara się ująć w słowa odkrycie które jest mu objawione i które wywróciło jego życie do góry nogami. Widzi Adama jako tego który na własne życzenie pozwala zainfekować się grzechem i w konsekwencji zaraża nim wszystkich swoich potomków. Efektem jest utrata relacji z Bogiem. Pawłowi było dane odkryć lekarstwo na tę chorobę. Łaska darowana nam w Jezusie Chrystusie przez wiarę leczy naszą relację z Bogiem. Pozwala nam zobaczyć Bożą miłość. Jednak to lekarstwo nie działa kiedy stoi na półce. Je trzeba przyjąć. Jego miejsce jest w naszym sercu. Wtedy działa. 

wtorek, 24 października 2017

Jedność Skype

22,10,2017  Grupa skeypowa  Efezjan 4:1-16


Paweł zachęca nas do jedności. Choć wie, że to nie jest łatwe. Ilustruje to na przykładzie ciała ludzkiego. Jezus jest głową tego ciała. wszyscy wierzący są częścią składową tego organizmu. Kiedy się zwalczamy osłabiamy ciało i wszyscy ponosimy szkodę. Jesteśmy zachęceni do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Kiedy zbliżamy się do Niego, to zbliżamy się też do innych wierzących. 

poniedziałek, 23 października 2017

Pełne uzdrowienie. Tychy

22,10,2017  Kazanie Tychy   Marek 1: 32-39

Dlaczego szukamy Jezusa? Bo jest wokół niego zamieszanie i coś się dzieje. Może uzdrowić moje ciało? Tak jak czytamy o tym co dzieje się wieczorem. Lub szukamy Jezusa dla Jego słów które mają moc uzdrowić naszą duszę, ducha i ciało. Ranna refleksja po spotkaniu z Ojcem jest właśnie taka. Przyszedłem aby kazać. To co było głównym przesłaniem jest zawarte w słowach: upamiętajcie się i wierzcie ewangelii. To jest recepta na pełne uzdrowienie. 

On jest dobry. Jastrzębie Zdrój

21,10,2017 Spotkanie Biblijne Jastrzębie Zdrój    Dobro.


Czasami można mieć wrażenie, że świat jest pełen zła. Warto co jakiś czas przypomnieć sobie czym jest dobro. W Starym Testamencie sprawa była prosta. Większość wierzyła, że jedynie Bóg jest dobry. Paweł w liście do Efezjan 2:10 napisał, że w Jezusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków i takie było nasze przeznaczenie od początku. Warto czynić dobro tam, gdzie Bóg nas stawia aby inni mogli zobaczyć, że nasz Ojciec jest dobry i żeby Jemu oddać chwałę. 

Przydatne naczynia. Tychy

20,10,2017   Grupa piątkowa   Tychy  2 Tym 3:20-21

Paweł używa porównania o naczyniach w domu. Zaczyna od pokazania materiału z jakiego są wykonane. Jednak nie od tego uzależnia ich użyteczność. Czasami złota zastawa stoi na półce latami i szkoda nam jej użyć. Użyteczni dla Pana jesteśmy wtedy gdy jesteśmy czyści, i wtedy kiedy On nas używa.

Wartość człowieka Chorzów

19,10,2017   Spotkanie z Ewangelią  Chorzów Uskrzydlij Dzieciaki  Marek 3:1-6

Jezus zauważa człowieka który dla innych nie ma wartości. I pewnie we własnych oczach też trudno mu uwierzyć w to, że ma znaczenie dla kogokolwiek. Jezus jednak go zauważa i wyciąga do niego pomocną dłoń. Mimo złych emocji otoczenia dla Jezusa ważny jest człowiek. Dziś też wielu ludzi czuje się tak jak on. Jezus i dziś chce pokazać nam jak wielką mamy wartość dla Niego. Dajmy się zaprosić i pozwólmy się uzdrowić.

Kto ma Syna? Czerwionka Leszczyny

18,10,2017  Godzina Biblijna Czerwionka - Leszczyny 1 Jana 5:1-21


Jan widzi potrzebę doprecyzowania tego kto jest dzieckiem Boga. W każdym momencie historii mamy do czynienia z różnymi nowymi pomysłami na chrześcijaństwo. Jan zaczyna od prostych słów: Każdy kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Dalej Jan pisze: Kto ma syna ma żywot. Niby takie proste, a jednak bez dotknięcia Ducha nie potrafimy tego zrozumieć. I ta obietnica: kiedy wierzymy w imię Syna Bożego mamy żywot wieczny. Jeśli potrafimy temu zaufać to nie ma lepszej rzeczy która się nam może w życiu przydarzyć.

Mieć pokój Tychy

17,10,2017 List do Rzymian 4:21-5:5

Wielu ludzi dałoby wielkie pieniądze, aby kupić sobie pokój. Paweł daje nam przepis i to za darmo. Możemy mieć pokój z Bogiem kiedy jesteśmy usprawiedliwieni w Jego oczach. Wszystko to mamy dzięki Jezusowi. On zapłacił za nas okup. My przez wiarę mamy przyjąć ten dar. 

wtorek, 17 października 2017

Dobroć Tychy

16,10,2017    Owoce Ducha  Dobroć     Tychy


Wszystko zaczyna się od Boga. To co stworzył było dobre i On sam jest dobry. Jego Syn, gdy przyszedł na ten świat to również był uosobieniem dobra. A teraz Jego Duch który żyje w nas zachęca nas do czynienia dobra. Paweł pisze w Efezjan 2:10  Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jednak najlepiej mówić o dobroci Boga w naszym życiu, bo to przynosi Jemu chwałę i zachęca innych do zaufania Mu. 

poniedziałek, 16 października 2017

Nowy Ojciec Chorzów

15,10,2017   Spotkanie biblijne Chorzów   KKB   2 a  Jan 14,1-15


Jako dzieci Boże mamy przywilej odkrywać jaki jest nasz Ojciec. Rozmawialiśmy o naszym wyobrażeniu Ojca i naszym obrazie Jezusa. W Ewangelii Jana mamy słowa Jezusa  który mówi do Filipa:  Kto mnie widział, widział Ojca. Poznając Jezusa mogę lepiej poznać Boga. On też powiedział: Jana 14:6 Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jest to zachęta, aby czytać Ewangelie i brać do serca Jego obietnice. Chodzi o to by słuchać i słyszeć co Pan Bóg do nas mówi.

Jedynie On jest dobry. Dzięgielów

13,10,2017   Grupa piątkowa Dzięgielów     Dobro   Owoc Ducha


Błogosławiony czas uwielbienia i odczuwania dobroci Boga. Mówiliśmy o dobroci, a przede wszystkim zastanawialiśmy się nad tym czym różni się dobro takie powszechne od tego które jest owocem Ducha.  Najlepiej to ujął Piotr w 2 Tesaloniczan 1:11-12  W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  A Paweł pisze w 1 Koryntian 10:31  A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc cokolwiek dobrego czynimy mamy tym przynosić Bogu chwałę. Śmierć i co dalej? Hołdunów

10,10,2017   Hołdunów  OCh  6  Zmartwychwstanie Jezusa


Historia o winnicy którą Jezus opowiada pokazuje, że wszystko otrzymaliśmy w prezencie. Jednak Pan winnicy czegoś od nas oczekuje. Kiedy uczymy się wdzięczności i miłości tu i teraz to nie musimy się obawiać tego co dalej. A wręcz możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość. Śmierć której trzeba się obawiać to śmierć duchowa. Póki żyjemy możemy zatroszczyć się by mieć Życie.

Ojciec wielu narodów. Tychy

10,10,2017  List do Rzymian  4:11-20


Paweł dość mocno się rozpisuje na temat  Abrahama. Podkreśla, że jest on ojcem narodów. Kiedy czytamy w 1 Mojżeszowej o nim, widzimy obietnicę która mówi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Jest on wzorem dla wielu jednak Paweł mówi, że to co najistotniejsze to jego wiara i to że zaufał Bogu. Werset 16 mówi:  Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Tak, z wiary i my żyć będziemy. 

Moja nadzieja? Miechowice

09,10,2017      OCh  Czym jest łaska?  lekcja 5  Miechowice

Fragment o którym rozmawialiśmy to rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem. Rozmowa bardzo ciekawa bo dotyczy tego co i nas nurtuje. W czym lub w kim jest moja nadzieja na przyszłość. Jezus dość dobrze pokazuje rozmówcy gdzie jest jego problem. Ale i my mamy się zastanowić gdzie jest nasze serce. Gdzie jest nasz skarb. Poznanie tego co czyni dla nas Pan pomaga nam odnaleźć odpowiedź na pytanie o dobro. Jednak ważne jest aby ciągle przypominać sobie jak wielkim darem  jest Boża łaska.

Nie wstydzę się ewangelii Katowice

06,10,2017   Modlitwa wieczorna na Synodzie w Katowicach    Rzymian 1,16


Tekst wyznaczony do rozważenia przez Radę Synodalną dał mi wiele przemyśleń na temat tego co jest mocą ewangelii i co nas blokuje w głoszeniu. Głównym blokerem jest wstyd. Każdy grzech czy nieposłuszeństwo powoduje że "zły" może nas oskarżać i nie czujemy się z tym dobrze. Kiedy wyznajemy nasze grzechy zostajemy uzdrowieni. Bo główną naszą chorobą jest grzech. Kiedy zaczynamy mówić jak Jezus  nas uzdrawia to jest to dobra nowina dla świata. Dzięki temu co uczynił Jezus dowiedzieliśmy się co jest lekarstwem na najgorszą zarazę ludzkości. Ludzie dookoła nas czekają na nasze świadectwo, że to działa.  

sobota, 14 października 2017

Koło Pań w Żorach i w Warszowicach

Październik miesiącem reformacji. W pięćsetną rocznicę reformacji, w październiku na obu spotkaniach (5.10.2017 Żory i 12.10.2017 Warszowice) przyglądałyśmy się postaci Lutra, jego dokonaniom ale także poszukiwaniom pokoju z Bogiem. Przede wszystkim jednak rozmawiałyśmy o zbawieniu, które mamy z łaski przez wiarę. Omawiałyśmy werset: Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze Dz.Ap..3,19 Ciekawą sprawą było także tłumaczenie greckiego słowa "metanoja" jako pokuta, upamiętanie a w nowszych przekładach Nowego Testamentu: zmieńcie sposób myślenia. Starałam się zachęcić słuchaczki do nie zatrzymywania się, bo metanoja to ruch. Ciągle potrzebujemy przybiegać, przytulać się do Ojca, prosić o wybaczenie. Ciągle potrzebujemy przypominać sobie: "Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa"-Rz.5,1. To krzyż Jezusa jest mostem pomiędzy nami a Bogiem. Bogiem który ma dobre myśli o nas, który tak bardzo nas ukochał.

wtorek, 10 października 2017

Plan Cisownica

05,10,2017   Godzina Biblijna   1 Piotra 1:10-25 Cisownica

Piotr opisuje jak rozumie zapowiedzi Starego Testamentu które mówią zadaniach Mesjasza. Dalej motywuje nas do uświęconego życia. Wskazuje jak wysoką cenę zapłacił Bóg, aby nas wykupić. Jezus przelał swoją krew. Za mnie i za ciebie.

Psalm 73 Pszczyna

03,10,2017     Spotkanie w Błękitnym Krzyżu w Pszczynie.  Zazdrość


Jak łatwo jest nam porównywać się do innych. Szczególnie niebezpieczne jest myślenie, że życie bez Bożych zasad jest łatwiejsze. Psalmista wymienia całą listę wątpliwości jakie przeżywa i mówi: omal nie potknęły się nogi moje. Pod koniec dochodzi do niesamowitej refleksji. Dla niego prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga. Życzę Wam i sobie, abyśmy w naszych refleksjach nad życie też odkrywali te prawdę. 

Rękojmia Pszczyna

1,10,2017  Pszczyna Godzina Biblijna.  Efezjan 1:13-23


Jaki niesamowity przywilej dla tych którzy usłyszeli i uwierzyli. Mamy pieczęć która nadaje nam wartość i gwarantuje dziedzictwo. Czy potrafimy to docenić? Boży Duch jest z nami zawsze i wszędzie. Dalej Paweł modli się o wierzących. O mądrość i zrozumienie. Abyśmy pojęli cel i sens Bożego stworzenia. 

środa, 4 października 2017

O miłości. Czerwionka Leszczyny

27,09,2017     Godzina Biblijna Czerwionka Leszczyny  1 Jana 4:14-21

W miłości nie ma bojaźni. To ciekawe słowa które szczególnie w kontekście śmierci i sądu dają do myślenia. Mamy tu też pewnego rodzaju test który mówi: kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Po tak podwyższonej poprzeczce możemy tylko liczyć na Bożą łaskę.

wtorek, 3 października 2017

Pan winnicy Hołdunów

26,09,2017      Odkrywanie Chrześcijaństwa Hołdunów    Zmartwychwstanie Jezusa.


Taka historia opowiedziana przez Jezusa w której możemy zobaczyć jakby w soczewce to co wydarzyło się się od początku stworzenia człowieka, a kończy się na wydarzeniach ostatecznych. Uwiarygadnia to zapowiedź Jezusa który mówi o tym co ma się wydarzyć. To, że Jezus zmartwychwstał  nadaje nowego znaczenia tej historii. Rozmawialiśmy o oczekiwaniach Pana winnicy. 

Sprawiedliwość- łaska Tychy

26,09,2017   Godzina Biblijna Tychy   List do Rzymian 3,21-31

Paweł mówi o swoim zrozumieniu Bożej sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyliśmy i tak naprawdę zasługujemy na karę śmierci. Jednak Bóg w swojej miłości do człowieka czyni coś niesamowitego. Możemy być: usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Wystarczy uwierzyć i przyjąć ten dar.Odrzucenie Mikołów

25,09+,2017    Mikołów Godzina Biblijna  Ew. Marka 1,40-45


Właściwie ten temat już był w Mikołowie przed wakacjami. Ale inni uczestnicy i inny kontekst spowodowały, że poruszyłem ten sam fragment. Często czujemy się jako odrzuceni dokładnie jak ten trędowaty. W warto mówić o tym, że Jezus i dziś uzdrawia. Ja tego doświadczyłem. 

Odpoczynek Chorzów

21,09,2017        Chorzów Spotkanie z Ewangelią  Marek 2,23-28

Dzień odpocznienia. Mamy dobrego Boga który troszczy się o tych ludzi którzy są najniżej w hierarchii. Troszczy się również o zwierzęta. Dobrze, że On o to zadbał abyśmy mieli to w przykazaniach. Sami z siebie często nie pamiętamy o potrzebie zresetowania nas samych i  osób które od nas są zależne. Z drugiej strony mamy tendencje skupiać się nad tym czego nie wolno robić w ten dzień. Zamiast pomyśleć jak najlepiej spędzić ten czas. Cieszy mnie to, że mogę mieć społeczność z innymi i dziękować za wszystko co otrzymuję każdego dnia. Jezus powiedział: Sabat jest ustanowiony dla człowieka a nie odwrotnie. 

niedziela, 1 października 2017

Móc spokojnie spojrzeć w lustro Tychy

19,09,2017    Tychy List do Rzymian  3,13-20

Ciekawe myśli na temat naszego serca choć Paweł opisuje tylko efekty które widać na zewnątrz.
Co dzieje się wewnątrz człowieka który wysyła komunikaty werbalne które nie budują innych, który chodzi tam gdzie nie powinien być, który nie ma bojaźni Bożej? Dla takiego serca pomocą w refleksji może być zakon. On nie usprawiedliwia, ale pomaga uczciwie zdiagnozować nasz stan.