niedziela, 29 grudnia 2019

Imię Tychy

26,12,,2019  Tychy Kazanie Mat. 1 18-25


Nadano Mu imię Jezus, choć prorok mówił o imieniu Immanuel. Niektórzy doliczają się około 200 imion czy tytułów, które określają kim On jest. Czy znamy Go? Ważne pytanie czy doświadczyliśmy któregoś z tych imion, że są dla mnie dzisiaj prawdą. 

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Zmieńcie sposób myślenia. Skype

22,12,2019 Skype Dz. Ap. 3,11-26


Piotr wskazuje na Chrystusa jako sprawcę cudu, który się dokonał. W tym kontekście ma możliwość przypomnieć kilka proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza. Wskazuje na potrzebę zmiany sposobu myślenia i odwrócenia się od niegodziwości. 


   

sobota, 21 grudnia 2019

Wigilijka Chorzów

19,12,2019  Chorzów Spotkanie z ewangelią.  Marek 10,46-52


Ślepy, żebrak i na dodatek z Jerycha. A jednak możemy się od niego wiele nauczyć. Ogłasza, że Jezus jest Synem Dawida, krzyczy, nie daje się zbyć, no i ma odwagę powiedzieć czego potrzebuje. A Jezus go zauważa i nadaje mu przez to wartość i znaczenie. Czy to że Jezus mnie zauważa odczuwam jako zaszczyt?  

Daniel sługa. Mikołów Tychy

19,12,2019 Mikołów Tychy Nabożeństwo adwentowe Daniel 5-6


Jezus zachęca nas do służenia. Daniel jest przykładem osoby ze Starego Testamentu która poprzez służbę miała niesamowity wpływ na świat w którym żył. Nie walczył o swoje, ale był wierny Bogu.
Bóg użył Go jako narzędzie. Czy my wierzymy że miłość i służba może zmienić ten świat?


piątek, 20 grudnia 2019

Cyrus Świętochłowice i Wirek

18,12,2019 Świętochłowice i Wirek Nabożeństwo Adwentowe  Daniel 5-6


Daniel był wierny Bogu do końca. Przeżył panowanie wielu królów. Jedni się czegoś nauczyli a inni ponieśli klęskę. Dariusz i Cyrus są przykładem królów którzy właściwie zrozumieli przesłanie Daniela i miało to wpływ na ich życie. Cyrus jest wymieniony w księdze Ezdrasza jako ten który daje pieniądze i zwraca przedmioty zabrane ze świątyni w Jerozolimie i wysyła Naród Wybrany do ziemi obiecanej. Świadectwo Daniela miało wpływ na możnych świata jemu współczesnych. Jak z naszym świadectwem?

środa, 18 grudnia 2019

Czas Skoczów

14,12,2019  Skoczów Kurs przedmałżeński. Jesień 2019  sesja 4


Ostatnie spotkanie z tą grupą. Rozmawialiśmy między innymi o językach miłości, o tym byli na siebie uwążni i wrażliwi. Czas okazał się najważniejszy dla większości grupy, a przecież toczy się ciągle walka o nasz czas. Ważne jest jakich wyborów dokonujemy i czy znajdziemy czas na pielęgnowanie naszych relacji. 

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Właściwy obraz. Tychy

13,12,2019 Tychy grupa piątkowa  Daniel 2, 20-23


Dobrze jeśli pomimo tego co dzieje się wokoło mamy właściwy obraz Boga.
Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość.   Danielowi pomogło to przetrwać 70 lat w niewoli.


czwartek, 12 grudnia 2019

Dobra praktyka Tychy

12,12,2019  Tychy nabożeństwo adwentowe  Daniel 1


Daniel i jego przyjaciela są przykładem dobrej praktyki dla tych którzy w okresie Adwentu zastanawiają się jak mamy żyć, aby właściwie czuwać i być gotowymi  na przyjście Pana.
On mimo młodego wieku nie szedł na kompromis ale żył zgodnie z Bożymi standardami. 

Wybór Mikołów

12,12,2019 Mikołów nabożeństwo adwentowe Daniel 2-4Przyglądaliśmy się dwóm postaciom z księgi Daniela. Autorowi księgi i Nebukadnesarowi. Bóg działał w życiu obu. Jednak tylko Daniel postępował w sposób jaki podobał się Bogu. Patrząc na życie króla mamy wiele ostrzeżeń jakich nie dokonywać wyborów. 

Pycha czy pokora Świętochłowice i Wirek

11,12,2019  Świętochłowice i Wirek Nabożeństwa Adwentowe  Daniel 2-4


Nebukadnesar król babiloński władca ówczesnego świata. Człowiek którego Bóg używa  jako narzędzie w swoim ręku. Wiele razy objawia mu swoją moc i kilka razy król wypowiada wzniosłe słowa w stosunku do Boga Daniela. Jednak myśli i serce króla były skupione na jego władzy majątku i możliwościach.
Daniel miał zupełnie inny obraz Boga. Kiedy miał problem to przychodził z nim do swego Pana. Był niewolnikiem i nie gonił za majątkiem i władzą. Jednak Bóg stawiał przed nim olbrzymie zadania. Daniel w swojej pokorze za wszystko wysławiał Boga. i wskazywał, że to On jest sprawcą wszystkiego. Kogo chcemy naśladować to już nasza decyzja. 

Przypowieść o 10 kobietach Pszczyna 10.12.2019

Drugi wtorek miesiąca i spotkanie w Pszczynie w siedzibie Fundacji Błękitnego Krzyża. Tym razem podopieczni mieli inne zajęcia, ale i tak było 16 uczestników. Ostatnie spotkanie przed świętami więc przypowieść o 10 kobietach, rozsądnych i tych mniej rozsądnych. Ciekawe, bo miałam ochotę "zmiękczyć" Słowo, a tam wyraźnie w tłumaczeniu Towarzystwa Biblijnego są mądre i głupie. Zdarza się że umniejszamy wagi, a słowa Pana Jezusa są bardzo dosadne. Prawdziwe. Kto wiernie czeka, się doczeka. Kluczem jest wiara i gotowość, wtedy nie usłyszy się: nie znam was, a o to przecież chodzi.

sobota, 7 grudnia 2019

Zastanowić się nad sobą. Tychy

Tychy Grupa piątkowa 1 Koryntian 11,27-34Paweł w tym liście dużo czasu poświęca na wyjaśnienie Koryntianom swojego pojmowania wieczerzy, którą ustanowił Pan Jezus. W tym fragmencie zajmowało nas stwierdzenie: zastanowić się nad sobą. Wcześniej podkreślił, że spożywając wieczerzę mamy wspominać Śmierć Jezusa za nas. To obliguje nas do refleksji i naśladowania. W tym kontekście zachęca nas też aby przystąpienie do stołu Pańskiego było powiązane z lustracją samego siebie, czy idę przez życie zgodnie z tym co Jezus nauczał. Paweł stwierdza dalej, że jeśli my będziemy mieć tę refleksję to ominie nas sąd. 
piątek, 6 grudnia 2019

Dwa Światy Chorzów

05,12,2019  Chorzów Marek 10,35-45


Jezus mówił zawsze o tym jak jest na tym świecie, ale jego głównym przesłaniem było przedstawienie zasad Królestwa Bożego. W wersecie 42  przedstawia rzeczywistość: "Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie". Dalej jednak, mówi czym kierują się ludzie którzy są częścią tej nowej rzeczywistości: "Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich". Jak się nam udaje to zastosować skoro Jezus powiedział w: Łukasza 17,21 oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.


Inwestycja Mikołów

05,12,2019  Mikołów nabożeństwo adwentowe  Daniel 1


W kontekście wypełniających się proroctw które widzimy w historii Daniela mówiłem o zapowiedziach dotyczących czasów ostatecznych. Również ważnym jest świadectwo życia naszego bohatera, który nie idzie na kompromis ale zna swojego Boga mimo młodego wieku. Tutaj wciąż (bo przecież nie pierwszy raz mówię o 1 rozdziale Daniela) mam szacunek dla rodziców i wychowawców Daniela i jego przyjaciół. Ich opiekunowie dobrze zainwestowali w swoich wychowanków. 


czwartek, 5 grudnia 2019

Oczekiwanie Świętochłowice i Wirek

04,12,2019  Nabożeństwo adwentowe Świętochłowice i Wirek  Daniel 1


Adwent to czas kiedy przypominamy sobie Boże proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Daniel oczekiwał na wypełnienie się proroctwa o powrocie do swojej ziemi po siedemdziesięciu latach niewoli. On nie skupia się na narzekaniu na swój los, ale żyje w relacji z Bogiem i jest dla nas wyzwaniem.  

Zmiana tematu Hołdunów

03,12,2019 Hołdunów  Spotkanie z ewangelią Marek 9, 30-48


Jezus kolejny raz mówi uczniom o swojej misji. Problem w tym, że oni Go w ogóle nie słuchali bo byli zajęci tematem który z nich jest najważniejszy, kto "odziedziczy" przywództwo. Jezus cierpliwie próbuje im i nam wytłumaczyć zasady służby jakie panują w Królestwie Bożym i są obowiązujące kiedy chcemy Go naśladować. Wtedy Jan zmienia temat. Mówi o kimś kto nie jest z nimi, a czyni w Imieniu Pana wielkie rzeczy. Odpowiedź Pana Jezusa jest prosta: kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami.


Uzdrowienie Skype

01,12,2019   Skype  Dzieje Apostolskie 3.1-11


Czy widzimy uzdrowienia które dzieją się wokół nas? Czy w naszym życiu miało miejsce uzdrowienie? Może przechodzimy nad tym w ogóle nie reagując. Uzdrowiony podskakiwał i chwalił Boga. Cały lud to widział. A my milczymy zamiast składać świadectwo o Dobroci Boga.poniedziałek, 2 grudnia 2019

Manipulacja Pszczyna

01,12,2019 Pszczyna godzina biblijna Daniel 6 


Życie Daniela było tak inne, że  irytowało jego podwładnych. Nie mogli nim manipulować i to doprowadzało ich do skrajnych emocji. Nie potrafili sobie poradzić z Danielem to podeszli króla,  później jednak bardzo żałował podjętych decyzji. Ciekawa jest postawa króla, który pościł i miał widać wielki szacunek do Daniela i jego Boga. Zaskakujące jest świadectwo tego pogańskiego króla.  Ci którzy manipulowali źle skończyli. 

niedziela, 1 grudnia 2019

Spotkanie braci ewangelistów Brenna

30,11,2019  Spotkanie braci ewangelistów w Brennej.

Miałem przywilej wziąć udział w Dorocznym Spotkaniu Braci tym razem w Brennej. Tematem przewodnim  o którym mówiliśmy to: Aniołowie.  Rozważaniem podzielił się brat Józef  Niemczyk i Daniel Stodółka. Później swoimi refleksjami dzielili się inni bracia. Naszymi gośćmi byli bracia z Republiki Czeskiej przedstawiciele Społeczności Chrześcijańskiej. Dobry czas choć jak zawsze za krótki. Bynajmniej ja odczuwałem niedosyt. Ale cieszyłem się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w wieczerzy Pańskiej. 

Miłuj Służ i dbaj Cisownica


 Trzydniowa ewangelizacja w Cisownicy jest za nami. Jesteśmy wdzięczni Bogu bo to zawsze jest czas kiedy nasze myśli są bliżej Stwórcy. Ogólnie mówiliśmy o naśladowaniu Chrystusa, ale w trzech sferach: miłości, służenia i dbania. Jezus swoim życiem daje nam przykład i zachęca aby iść w Jego ślady. Mamy nadzieję że choć trochę udał nam się zachęcić i zmotywować słuchaczy by na nowo chcieli każdego dnia podejmować kroki wiary. 
Był to też dobry czas uwielbienie. W piątek był chór, a w dwa kolejne dni uwielbieniem zajmowały się inne zespoły.Podwieczorek nie tylko dla pań 30 listopad 2019

Już po raz drugi spotkaliśmy się w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, aby własnoręcznie ozdobić wieniec adwentowy, pobyć ze sobą, posłuchać, pośpiewać, ale też tym razem pozwiedzać. Zwiedzaliśmy w trzech grupach Domek Matki Ewy, Starą Ostoję i Ostoję Pokoju oraz kościół, wszystko odrestaurowane i piękne. Ale przede wszystkim słuchaliśmy historii Matki Ewy i jej związku z tym wyjątkowym miejscem. Było tym razem 62 uczestników z czterech polskich parafii: Katowic, Pszczyny, Tychów i Bytomia Miechowic. Ale mieliśmy też gości z Czeskiego Cieszyna i z Niemiec. W śpiewie poprowadził nas miejscowy zespół, o Matce Ewie opowiadała Anna Seemann i ks. Jan Kurko, a warsztaty poprowadziła Joanna Heczko. O słodkości zatroszczyły się panie z Koła Pań z Miechowic. Zdjęcia robił Stanisław Boczar. Uważam to spotkanie za naprawdę udane.