piątek, 6 grudnia 2019

Dwa Światy Chorzów

05,12,2019  Chorzów Marek 10,35-45


Jezus mówił zawsze o tym jak jest na tym świecie, ale jego głównym przesłaniem było przedstawienie zasad Królestwa Bożego. W wersecie 42  przedstawia rzeczywistość: "Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie". Dalej jednak, mówi czym kierują się ludzie którzy są częścią tej nowej rzeczywistości: "Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich". Jak się nam udaje to zastosować skoro Jezus powiedział w: Łukasza 17,21 oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz