wtorek, 28 lipca 2020

Bóg Wszechwiedzący cz 1 Miechowice

Koło Pań w Miechowicach zajmuje stały termin w kalendarzu, czyli ostatni poniedziałek miesiąca. Tym razem studiowałyśmy różne fragmenty biblijne pod kątem wszechwiedzy Boga. Oczywiście sztandarowym jest Psalm 139 i fragmenty z księgi Joba, ale zrobiły na nas niesamowite wrażenie także wersety z Psalmu 90,8 gdzie jest mowa o tym, że Bóg zna każdy nasz grzech i każdą tajemnicę, a także że jeżeli wierzymy w Rz.5,8-10 to prawdą jest, że Bóg pomimo wszystko zmaże nasze grzechy i wszystkie przestępstwa wg Iz.43,25. Tak Bóg wszystko wie, i zaspokaja nasze potrzeby. To było radosne spotkanie na którym mogłyśmy wiele wiadomości uporządkować. Cieszą mnie te spotkania, bardzo.

Wciąż myślimy o TE w Dzięgielowie
Choć lipiec dobiega końca, wciąż myślimy o Tygodniu Ewangelizacyjnym, który odbył się w tym roku online. Byliśmy na miejscu, pracowaliśmy inaczej, bo prawie cały czas (oprócz posiłków i krótkich rozmów z seminarzystami i innymi pracownikami) przed komputerami i z telefonami. W pełnej gotowości by prowadzić rozmowy duszpasterskie. Inaczej wyglądała łąka przed budynkiem na której hasały zające, zamiast dzieci, ludzi i samochodów. Brakowało dużego namiotu, ludzi, gwaru i gonienia samej siebie, czego doświadczaliśmy jako pracownicy przez ostatnie 19 lat. "Na Kępie" w zaaranżowanym studiu pracował Zespół CME, obsługa techniczna i oczywiście osoby zaangażowane każdego dnia w ewangelizację. Ze studia nagrań w budynku CME nadawane były seminaria, a my z Romkiem zajęliśmy na prawie dwa tygodnie biuro na pierwszym piętrze. Tym razem oglądaliśmy każdy punkt programu, (to też inaczej niż w poprzednich latach) i bardzo nas to cieszyło. Ale co jeszcze ważniejsze dochodzą do nas wieści że znajomi z Mazur i zza granicy mogli skorzystać z programu który został przygotowany, a który wciąż krąży w internecie, a nie byłoby to możliwe gdyby TE odbywało się w tradycyjnej formie. Niech Bogu będzie chwała i dziękczynienie, że ludzie którzy Go szukają mają możliwość Go znaleźć.   

niedziela, 5 lipca 2020

Zło dobrem Wirek

05,07,2020   Wirek Nabożeństwo Rzym. 12.17-21  


Zastanawiam się czy ludzie patrząc na nas widzą zasadę  "oko za oko"  czy  "zło dobrem zwyciężaj"? W jakimś sensie to też pokazuje w jakiego Boga wierzymy. Mamy naszym życiem naśladować to, czego się uczymy z Bożego Słowa. Paweł zachęca nas do zmiany myślenia i życia w kategoriach: nie oddawaj złem za zło, ale zło dobrem zwyciężaj.     

On jest Panem Skype

28,06,2020 Grupa Skeypowa  Dz.Ap. 10,34-48


Piotr w tym fragmencie opisuje swoje spostrzeżenia wynikające z sytuacji która się właśnie dzieje. Było to duże przeżycie, bo wywróciło Jego sposób myślenia. Jego wniosek brzmi: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. My często myślimy sobie, że Bóg jest naszą własnością i tylko my mamy do Niego prawo. A On jest Panem wszystkich i dla wszystkich.