poniedziałek, 26 września 2022

35-38 Tydzień roku 2022

Bóg się troszczy o nas i warto Mu dziękować i dostrzegać wszelkie Jego dary. Czasami zwykły spacer do pobliskiego las powoduje, że czujemy się obdarowani. Lubimy te spacery kiedy możemy dostrzegać piękno Jego stworzenia i dziękować za to wszystko co darował nam w otaczającym świecie, ale przede wszystkim w Swoim Synu. Jesteśmy wdzięczni za rodzinę, przyjaciół i społeczności w których mamy przywilej wspólnie rozmawiać o Bożym Słowie i Jego działaniu tu i teraz.
 

01.09.2022 Chorzów spotkanie Biblijne  Izajasz 34

02.09.2022 Tychy grupa piątkowa  Jana 12.1-11

04.09.2022  Pszczyna Godzina Biblijna  Kolosan 4.2-18

05,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 1 Jana 5,1-8

06,09,2022  Hołdunów spotkanie z wiarą  list Judy 1.12-25

08,09,2022  Biała Godzina Biblijna  Daniel 6

09,09.2022 Tychy grupa piątkowa  Jana 12.12-19

12,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 1 Jana 5,9-13

13,09,2022 Hołdunów spotkanie z wiarą  Hebrajczyków 1.1-14

14,09,2022  Skeyp  Hebrajczyków 1.1-14

15,09,2022 Chorzów spotkanie Biblijne  Izajasz 35

16,09,2022 Tychy grupa piątkowa Jana 12.20-28

19,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 2 Jana 1-13

20,09,2022 Hołdunów spotkanie z wiarą  Hebrajczyków 2.1-10

22,09,2022 Chorzów spotkanie Biblijne  4 Mojżeszowa 31

23,09,2022 Tychy grupa piątkowa Jana 12.29-36

25,09,2022  Tychy kazanie w czasie nabożeństwa Galacjan 5.25-6,10

wtorek, 6 września 2022

Drugi miesiąc wakacji 2022

 

Początek sierpnia to był nasz urlop. Chcieliśmy ten czas spędzić z wnukami. 

Pierwszy tydzień byliśmy w Bieszczadach z córką i młodszym wnukiem. Na pytanie co najbardziej ci się podobało na wyjeździe, wnuk odpowiedział że piaskownica u naszych gospodarzy.  Drugi tydzień ze starszymi wnukami spędziliśmy na Mazurach. Był to super czas daleko od mediów i innych rozpraszaczy. Przyroda i nasi gospodarze to był atut tego miejsca. Dzień rozpoczynaliśmy z wnukiem o 6 od wspólnego zganiania krów do dojenia. Co dawało nam dobry czas na wspólne rozmowy. Było też jeziorko i spływ kajakowy. Super czas cieszenia się relacjami z młodymi. 

Ale też kilka  spotkań się odbyło.   


07.08.2022 prowadziłem nabożeństwo w Chorzowie. 

14.08.2022 prowadziłem Godzinę Biblijną w Pszczynie  Kolosan 3.16-4.1

16.08.2022 spotkanie z wiarą w Hołdunowie Efezjan 6,18-24

17,08.2022 grupa skeypowa 1 Piotra 3,19-4,6

18.08.2022 spotkanie Biblijne w Chorzowie Izajasz

23.08.2022 spotkanie z wiarą w Hołdunowie list Judy 1.1- 11

25,08,2022  spotkanie Biblijne w Chorzowie Izajasz

30,08,2022 spotkanie z wiarą w Hołdunowie List Judy 1,12-19

31,08,2022  grupa skeypowa   1 Piotra 4,7-11