poniedziałek, 31 maja 2021

21.tydzień 2021

 

Oto Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Izajasz 12,2

Mogliśmy cieszyć się tym studiowanym fragmentem,  ale również doświadczać Jego wierności chodząc po plażach w Świnoujściu. Dziękowaliśmy Mu za każdy wschód i zachód słońca który jest dowodem Jego mocy. 

24,05,2021 Tychy Godzina Biblijna  Ewangelia Jana 6,-22-40

25,05,2021 Hołdunów 1 Mojżeszowa  31,-43-55

27,05,2021  Chorzów  Izajasz 12

28,05,2021  Tychy Grupa piątkowa  Ewangelia Jana 4,1-24

wtorek, 25 maja 2021

20.tydzień 2021


Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim...  Dz.Ap. 17,24a  Paweł składa świadectwo o Bogu w którego wierzy. Nie ocenia swoich słuchaczy, ale zachęca do refleksji nad tym jaki jest Stwórca tego wszystkiego co dookoła nas. A my wczoraj bezpiecznie dojechaliśmy do Świnoujścia. Mogliśmy podziwiać to Boże stworzenie i cieszyć się chwilą pogody.
17,05,2021 Tychy Godzina Biblijna  Ewangelia Jana 6,1-21

18,05,2021 Hołdunów 1 Mojżeszowa  31,1-42

20,05,2021  Chorzów  Izajasz 11

21,05,2021 Dzięgielów Grupa piątkowa  Dz.Ap. 17,16 i 22-34

22,05,2021 Jastrzębie Zdrój Spotkanie Biblijne    Dz.Ap. 17,16 i 22-34

23,05,2021 Tychy nabożeństwo  1 Mż 11,1-9 

https://drive.google.com/file/d/18aNjWxMbyqXiKxWP9IxihMqKhwn4pyit/view?usp=sharing

czwartek, 20 maja 2021

Uczciwość Koło Pań Tychy


 Wydaje się że wśród osób wierzących, nie trzeba mówić o uczciwości. A jednak. Rozmawiałyśmy o pozytywnych i negatywnych przykładach zawartych w Biblii. Zastanawiałyśmy się jakie sytuacje w naszym życiu Pan Bóg używa by kształtować naszą uczciwość. Ciekawe bo dużo czasu zajęło nam omawianie różnych przypadków związanych z pieniędzmi i nieuczciwością, lub uczciwością innych. Potem rozmawiałyśmy też o uczciwości w pracy, w mówieniu prawdy, też o uczciwości małżeńskiej. I tak szybko zleciał ten wspólny czas w salce na parafii. Zwracałam też uwagę na to, że Bóg widzi wszystkich ludzi (Ps 33,13) ale też chce byśmy w upadku przychodziły, wyznawały i otrzymywały od Niego przebaczenie i "czystą kartę". Jak dobrze, że Pan Jezus jest Prawdą (J 14,6). Wśród ważnych wersetów znalazł się też z Ef 4,25, pewnego rodzaju recepta: Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 

środa, 19 maja 2021

19 tydzień 2021


Badacie Pisma, bo sadzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie. 
 Jan 5,39   Poznawanie, szukanie, dowiadywanie się, dyskutowanie to czynności związane ze studiowaniem Biblii. Ludzie z którymi się spotykamy, w większości lubią czytać Biblię. A niektórych zachęcamy do czytania tej wyjątkowej Księgi. Jakie są nasze motywy? Poznawać w Bożym Słowie Jego plan, ratunek i miłość. Odkrywać przykład jaki nam zostawił Boży Syn.


10.05,2021 Genogram na spotkaniu dla katechetów online.  

10,05,2021 Tychy godzina biblijna  Ewangelia Jana 5,19-47

11.05.2021  Komitet TED 2021

11,05,2021 Hołdunów 1 Mojżeszowa  30,1-43

12,05,2021 Małe Progressio ewaluacja

13,05,2021 Chorzów  Izajasz 10

14,05,2021 Tychy grupa piątkowa  Ewangelia Jana 3,18-21

15,05,2021 Kurs przedmałżeński  Skoczów 3 spotkanie.  

wtorek, 18 maja 2021

Wytrwała modlitwa i przebaczenie


Zachęcanie ludzi to przede wszystkim (moim zdaniem) cel przypowieści o natarczywej wdowie i przyjaciołach z ewangelii Łukasza z 11 i 18 rozdziału. W dwóch grupach kobiet "przerabiamy" przypowieści Pana Jezusa i fascynujące dla mnie jest to że oprócz myśli wspólnych np. że mamy być wytrwałe w modlitwach, aktywne (pukać, szukać, prosić), że Ojciec wie czego potrzebujemy, pojawiają się różne akcenty. W tyskiej grupie dużo rozmawiałyśmy o wierze i zaufaniu do Boga, które objawia się między innymi w słowach: bądź wola Twoja. W grupie tzw "nowej" rozmawiałyśmy o przypowieści z Łk. 11,5-13, bo o wdowie rozmawiałyśmy na poprzednim spotkaniu. Dużo czasu poświęciłyśmy wczoraj na Ducha Świętego, który jest dobrym darem, którego Ojciec Niebiański chętnie daje tym którzy Go o niego proszą. A także o tym, że jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa jeżeli wykonujemy to co nam przykazuje, zleca, Bożą wolę, na podstawie ew. Jana 15,13-15. No i dobrze mieć przyjaciół i samemu być przyjacielem.

Natomiast z Grupą katowicką w ubiegłym tygodniu, dyskutowałyśmy o przebaczeniu w kontekście Józefa ujawniającego się swoim braciom, chęci odwetu, zadośćuczynienia i tego co w nas siedzi. Stwierdziłyśmy że najtrudniej chyba jest przebaczyć sobie samej. Jak dobrze że Bóg, kiedy wyznajemy Mu nasze przewinienia, przebacza i już ich nie wypomina. Mamy niesamowitego Boga!  

piątek, 14 maja 2021

18 tydzień 2021

Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko Wam. List Jakuba 5,3a 

To stwierdzenie zmusza do refleksji nad tym co gromadzimy i czy wystarczająco angażujemy się w dobroczynność. Troska o sieroty, wdowy i biednych ma u Pana wysoki priorytet. 


04,05,2021 Hołdunów 1 Mojżeszowa  29,1-35

05,05,2021 Dzięgielów Godzina Biblijna  Daniel 5

06,05,2021 Chorzów Więcej niż fan

07.05,2021  Małe Progressio Wstyd obsługa techniczna / moderator grupy 

07,05,2021 Tychy grupa piątkowa  Ewangelia Jana 3,16-17

09,05,2021 Pszczyna Godzina Biblijna List Jakuba 5,1-12


czwartek, 6 maja 2021

17 tydzień 2021


Jan 5,7
  Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Można zadać pytanie czy my mamy takiego człowieka na którego możemy liczyć w chwilach trudnych, lub czy my jesteśmy takimi ludźmi dla innych?

26,04,2021 Tychy godzina biblijna  Ewangelia Jana 5,1-18

27,04,2021 Spotkanie zespołu do analizy i oceny modelu rozumienia urzędu                                                                                      duchownego z ewangelistami.  

28,04,2021 Sosnowiec Godzina biblijna Daniel 11

29,04,2021 Chorzów  "Więcej niż fan".

30,04,2021 Tychy grupa piątkowa  Ewangelia Jana 3,1-15

02,05,2021 Grupa Skeypowa Dzieje Apostolskie 22,1-29

Natarczywa wdowa - "Nowa grupa" 2.05.2021

 


Przypowieść o natarczywej wdowie od razu na wstępie wyjaśnia cel z jakim Mistrz opowiedział ją słuchaczom. Czytamy, że chodzi o to, by zawsze się modlić i nie ustawać. Prawda jaka płynie z tego opowiadania została przez nas podsumowana słowami: nieustępliwość, wytrwałość popłaca, Bóg jest wierny, ćwiczy cierpliwość, modlitwa bez wiary nie ma sensu. Czasem Bóg zwleka, ale wysłuchuje, w odpowiednim czasie bierze w obronę, pomaga, ratuje, odpowiada. Ważne by oddawać Bogu ostatnie zdanie: Bądź wola Twoja. Ale wszystkie zachęcone jesteśmy do aktywności, czujności i wytrwałości. Zamyśliłyśmy się jednak nad pytaniem które zadał sam Pan: Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No właśnie. W odpowiedzi padło stwierdzenie: wygoda pozbawia wiary. Coś w tym jest!