czwartek, 30 marca 2017

Nowe Przymierze Tychy

30,03,2017   Nabożeństwo pasyjne  Tychy  Stare  i nowe przymierze.

Dziś w Tychach omawialiśmy przymierza zawarte między Bogiem a ludźmi. W przymierzu są ważne co najmniej dwie strony i ustalone zasady które strony chcą przestrzegać. Bóg pozostaje wierny, a zawsze strona ludzka zawodzi. Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi: Łukasza 22:20 Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Bóg jest wierny ale czy my odpowiadamy na to przymierze i chcemy dochować wierności? Bóg robi wszystko aby nas zachęcić.

Przymierze Mikołów

29,03,2017  Spotkanie pasyjne  Mikołów   Stare i Nowe Przymierze.

W okresie pasyjnym wiele mówimy o wieczerzy, ale czy jesteśmy świadomi że jest ona Nowym przymierzem?  W Starym Testamencie mamy kilka takich historii które mówią o zawarciu przymierza Boga z ludźmi. Pierwsze, fatalne w skutkach, mówiło o nie jedzeniu z drzewa poznania dobra i zła. Potem mamy przymierze Boga z Noem, gdzie tęcza jest pieczęcią obietnicy, która do dziś nam o tym przypomina. Kolejne wielkie przymierze Bóg zawarł z Abrahamem i jego potomstwem. Jednak Pascha jako przymierze Boga z Mojżeszem i jego ludem miało szczególne znaczenie. Spożywanie niekwaszonego chleba i kielich z winem było ważnymi elementami w świętowaniu paschy no i oczywiście baranek. W Ewangelii Jana mamy wyjaśnione jak Jezus podkreśla jak w Nim wypełniło się to co było zapowiedziane w świętowaniu Paschy. W trakcie wieczerzy wypowiedział słowa które stały się nowym przymierzem które Bóg zawiera z człowiekiem. które jest ciągle aktualne. Mamy za co dziękować Bogu! 

środa, 29 marca 2017

Łaska Tychy

28,03,2017  Odkrywanie Chrześcijaństwa Tychy grupa 2 studium 8

Dobry  czas i ciekawe dyskusje. Możemy swobodnie rozmawiać o tym jak rozumiemy niektóre zagadnienia. Tym razem krążyliśmy wokół tematu zbawienia z łaski. Przewodni fragment był z 2 rozdziału listu Pawła do Efezjan. Dzięki jednemu z uczestników który odwiedził Efez mogliśmy usłyszeć wiele o historii i o tym co dziś warto zobaczyć w tym miejscu. Jednak wersety 8-9 z 2 rozdziału były głównym naszym tematem z którym się zmagaliśmy. Słowa " Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." są dużym wyzwaniem dla współczesnego mieszkańca naszego kraju.

Skarb Czeski Cieszyn

26,03,2017  Czeski Cieszyn na Niwach Temat: Gdzie skarb twój?

W niedzielę byliśmy gościnnie u naszych sąsiadów za Olzą. Było to spotkanie dla małżeństw a tematem było nasze podejście do finansów. Głównie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z radzenia sobie z finansami, ale również zachęcaliśmy do dawania dziesięciny. Wychodzimy z założenia, że wszystkie pieniądze mamy dzięki Bogu. A dziesięcina jest wyrażeniem wdzięczności i chwały dla Boga.   

wtorek, 28 marca 2017

Uczta Bytom Miechowice

Przypowieści o ucztach były tematem drugiego Koła Pań w Bytomiu Miechowicach. Rozpoczęłyśmy spotkanie od odpowiedzi na pytania, które panie zadały mi podczas poprzedniego spotkania. To bardzo dobra okazja do tego by poszperać po Biblii, i w książkach, żeby sprostać wyzwaniom, ale to ekscytujące. (Po wczorajszym spotkaniu mam kolejną porcję pytań :) ). Rozmowy o gospodarzu z Łk 14,15-24 i królu  Mt 22,1-14 szybko naprowadziły panie na porównanie z Bogiem Ojcem, który wszystkich zaprasza na ucztę. Rozmawiałyśmy o odświętnych szatach i miłości Boga do człowieka. O tym że, są ludzie którzy lekceważą zaproszenie, a przez to samego Boga. Zachęcałyśmy się wzajemnie do korzystania z przywileju uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Ale najważniejszym wnioskiem ze spotkania było to, że sam Pan Jezus, swoją ofiarną śmiercią na krzyżu, nadaje nam godności do przyjęcia zaproszenia na Weselną Ucztę Baranka.   

poniedziałek, 27 marca 2017

Wdowy Tychy

24,03,2017  Grupa piątkowa  Tychy  1 Tym 5:1-16

Paweł dość ostro wypowiada się w tym fragmencie o ludziach którzy nie mają starania o najbliższych. Ale też wskazuje na to jak ważne dla zboru jest dbanie o wdowy, ale chyba też o tych którzy są w potrzebie. Daje również  wskazówki jakimi kryteriami kierować się ustalając taką listę osób które należy otoczyć szczególną troską. Dość poważnie rozmawialiśmy o potrzebach wokół nas. Mamy nadzieję, że z Boża pomocą da się coś dobrego zrobić. A do południa wzięliśmy na wycieczkę na wystawę o Matce Ewie naszych seniorów z Tychów. I widzieliśmy, że tak niewiele potrzeba aby zobaczyć wdzięczność. A przykład dzieła Matki Ewy tez miał wpływ na nasze spotkanie i poruszany temat.

Któż jest kłamcą? Czerwionka Leszczyny

22,03,2017   Godzina biblijna. Czerwionka Leszczyny  1 List Jana 2:18-29

Od dzieciństwa jesteśmy karmieni opowiadaniami które w jakiś sposób kształtują nasze wyobrażenia o otaczającym nas świecie. Kłamca to taki z długim nosem.  I trochę w tym jest prawdy, bo mimika twarzy może pomóc nam w odgadnięciu intencji naszego rozmówcy. Jednak Jan daje nam zupełnie inną definicje kłamstwa. Mówi że, kłamcą jest ten kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem.  Inaczej mówiąc Jezus jest Bożym ratunkiem dla upadłego człowieka. To jest prawda.


środa, 22 marca 2017

Dusza Tychy

22,03,2017 Odkrywanie Chrześcijaństwa   Kim jest Chrześcijanin?

Marka 8:36  Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?  To werset który dał nam do myślenia. Przede wszystkim zastanawialiśmy się co rozumiemy pod pojęciem dusza i jak możemy inwestować w naszą duszę.  Warto zadać sobie te pytania bo od odpowiedzi na nie wiele zależy.

Zazdrość Tychy

20,03,2017 Spotkanie o emocjach Tychy  Zazdrość

Zazdrość. Kolejna emocja która ma duży wpływ na nasze życie.  Pozytywna dopóki nas motywuje, jednak może przejąć nad nami kontrolę i wtedy mamy problem.  Ciekawą lekcję mamy w Psalmie 73 Gdzie Asaf mówido Pana Boga: Co do mnie - omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie pośliznęły się kroki moje, Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych. ...Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje I w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy I jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni, To byłbym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych I nie zrozumiałem kresu ich. Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą. Asaf rozpoznał tą emocję u siebie, przyszedł z nią do Boga, pod koniec psalmu widać jak Bóg zmienił odczucia Asafa. Czy potrafimy rozmawiać z Bogiem? Czy wylewamy przed Nim swoje serca? Czy dajemy Bogu pozwolenie na zmianę naszych emocji?

wtorek, 21 marca 2017

Duch mądrości Skype

19.03,2017  Grupa skeypowa  Efezjan 1:15-23

Paweł modli się o innych wierzących. Cenne jest to o co się modli.  Modli się: "aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja." Wszystko to jest możliwe dzięki świadomości tego co uczynił dla nas Chrystus. Modlimy się o innych, i "przy okazji" zmienia to nasze myślenie i postawę wobec tych o których się modlimy. Modlitwa i postawa Pawła jest przykładem dla nas do naśladowania.
poniedziałek, 20 marca 2017

Wzór Tychy

17,03,2017   Grupa piątkowa Tychy   1 Tym 4:12-16

Młody Tymoteusz jest zachęcany przez Pawła, aby być wzorem do naśladowania dla innych wierzących. Nic się nie zmieniło przez wieki. Dalej przykład jest najlepszym kazaniem. Na kogo mamy wpływ i kogo zachęcamy?

piątek, 17 marca 2017

Pustynia Chorzów

16,03,2017  Spotkanie z Ewangelią Marka 1:9-13  Fundacja Uskrzydlij Dzieciaki Chorzów.

Chrzest Jezusa przez Jana był wyjątkowym momentem. Sam Bóg składa świadectwo o swoim synu. Jednak w życiu często tak się układa, że po wielkich chwilach przychodzą próby. To te próby nas kształtują. Uczą, konfrontują ze słabościami. Jezus przyjął ciało człowieka, dał nam przykład, On zwyciężył pokusy. 

Antywirus Tychy

16,03,2017  Nabożeństwo pasyjne Tychy. List do Rzymian 5:12-19

Przez Adama zostaliśmy zarażeni wirusem i wszyscy potomkowie Adama i Ewy ponoszą jego konsekwencje. Nazywamy go grzechem. Paweł przedstawia nam obraz Jezusa który jest Bożym rozwiązaniem na ten problem. Takie jest działanie antywirusa, że naprawia zarażone pliki. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że potrzebujemy pomocy, usprawiedliwienia i łaski. To wszystko mamy dzięki  Chrystusowi. 

czwartek, 16 marca 2017

Zaproszenie na ucztę Pszczyna

Zaproszenie na ucztę weselną otrzymuje każdy. Takie stwierdzenie padło 14 marca w Pszczynie podczas spotkania na którym rozważaliśmy przypowieści Pana Jezusa o wielkiej uczcie i uczcie weselnej. Inną rzeczą jest czy jesteśmy podekscytowani tym zaproszeniem i oczekujemy spotkania z Gospodarzem, czy lekceważymy Gospodarza i zajmujemy się "ważniejszymi" rzeczami? No tak, bo jak inaczej zrozumieć popularne: "nie mam czasu"? Co ciekawe rozmawialiśmy też o odświętnym stroju na to przyjęcie, które jest pewnego rodzaju kluczem i kodem dostępu równocześnie. Było to bardzo ciekawe spotkanie, także dla mnie. Po raz kolejny mogłam się przekonać że najwięcej korzysta przygotowujący temat.

środa, 15 marca 2017

Wirus Mikołów

15,03,2017  List do Rzymian 5:12-19
Bóg po stworzeniu człowieka powiedział że było to dobre. Dopiero po nieposłuszeństwie Adam został zainfekowany wirusem który inaczej nazywamy grzechem. Jego potomkowie już rodzą się z tym wirusem. Konsekwencją tego wirusa jest śmierć. Dlatego Paweł pisze, że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka na świat przyszedł grzech i w konsekwencji śmierć. CDN...

Koniec życia Tychy

14,03,2017  Odkrywanie Chrześcijaństwa  Druga grupa Tychy

Kiedy tematem jest zmartwychwstanie Jezusa to automatycznie poruszany jest wątek naszego końca życia i tego czy jesteśmy gotowi na tę chwilę. Nie jest to proste mówić o śmierci bo mamy różne doświadczenia z odchodzeniem naszych bliskich. Jednak warto się zastanowić jak wiadomość o tym że Jezus pokonał śmierć wpływa na nasze przekonania i emocje. Czy jesteśmy pełni zaufania do Pana życia i śmierci?

wtorek, 14 marca 2017

Odkrywanie chrzescijaństwa Bytom Miechowice

13,03,2017   Odkrywanie Chrześcijaństw spotkanie 1 w Bytomiu Miechowicach.
Dla mnie jest to niesamowite kiedy spotykam się z zupełnie nową grupą ludzi. Zawsze jest to niespodzianka, bo nie wiemy kto przyjdzie. Czas w którym każdy z uczestników mógł powiedzieć parę zdań o sobie jest dla mnie przywilejem. Każda z tych osób wnosi coś szczególnego i niepowtarzalnego do grupy. Pan Bóg jest wielki i obdarowuje nas tyloma wspaniałymi ludźmi na naszych drogach życia. Czy dziękujemy Bogu za tę różnorodność?

poniedziałek, 13 marca 2017

Profil partnera Kraków

12,03,2017  Spotkanie M+
Grupa zajmowała się całościowym przeglądem naszych małżeństw pod kątem temperamentów darów duchowych i naszych emocji. To wszystko aby zastanowić się i modlić o właściwy rodzaj służby w którą mamy  się zaangażować. Jest to ubogacające kiedy możemy szczerze rozmawiać i przez to uczyć się nawzajem. 

niedziela, 12 marca 2017

Pobożność Tychy

10,03,2017    Grupa piątkowa 1 Tymoteusz 4:1-10
Mówiliśmy o różnych doświadczeniach w kwestii uprawiania sportu. Nasze doświadczenia lub wyobrażenia o mozole ćwiczeń jakie trzeba wykonać aby coś osiągnąć często nas nie zachęcają.
Do tego dochodzą oczekiwania środowiska wynikające z zakodowanego obrazu tego czym jest pobożność. I to wszystko razem jakoś wcale nie motywuje. Kiedy przyglądamy się greckiemu słowu użytemu w tekście Pawła to możemy odkryć coś nowego. Słowo to jest zlepkiem dwóch znaczeń: dobry i czciciel. I to już nastraja pozytywnie. Kiedy zaczynamy się skupiać na czczeniu Boga to znaczy, że jesteśmy świadomi tego co otrzymaliśmy i jesteśmy wdzięczni. Nie potrzebujemy się do niczego zmuszać ale chcemy żyć świadomie wybierając dobro bo to przynosi chwałę Bogu. 

czwartek, 9 marca 2017

Obywatel NN Tychy

09,03,2017  Nabożeństwo Pasyjne Tychy. Ew Marka 14:12-21

Wszyscy ewangeliści opisują tajemniczą osobę, która udostępniła swoje pomieszczenia Panu Jezusowi i uczniom na ostatnią wieczerzę. Żaden z ewangelistów nie wspomina jej imienia. Ale jest to dobry przykład dla nas chrześcijan. Anonimowy, a jednak jest przykładem człowieka który wychodzi naprzeciw potrzebom innym. Jest w tym bezinteresowny. Zupełnie innym przykładem jest Judasz, który bardziej myśli o sobie i interesach. Niestety kończy się to źle. Te dwie postaci są dla nas ciekawym zestawieniem. Którą z tych dwóch osób chcemy naśladować?

Wyjątkowe Koło Pań w Tychach

Wyjątkowe, bo uroczyste, 8 marca, przy stole przykrytym obrusem, zastawionym smakołykami. Tematem były przypowieści związane z ucztami. Nie było łatwo pogodzić się z wyrzuceniem z uczty człowieka "zgarniętego" z ulicy, który nie miał odpowiedniego ubrania. Nie podobało nam się zlekceważenie gospodarza przez zaproszonych i wymawianie się, w ostateczności nie skorzystanie z zaproszenia. Ale odkryciem było że ta właściwa szata podarowana jest przez Gospodarza, szata zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. Zdałyśmy sobie sprawę że w żaden inny sposób nie wejdziemy w posiadanie takiego ubrania jak tylko zadbanie o to wcześniej, przychodząc do Pana i poproszenie o nie. Poza tym wielką ulgą było upewnić się że Pan Bóg wszystkich zaprasza na ucztę, trzeba jedynie chcieć z tego zaproszenia skorzystać i cieszyć się na to spotkanie już tu. (A przedsmakiem jest Wieczerza!!!) 

środa, 8 marca 2017

Tylko łaska OCh Tychy

07,03,2017 Odkrywanie  Chrześcijaństwa Tychy

Łaska to jedno z najważniejszych pojęć w chrześcijaństwie. Jednak bardzo trudno jest nam ludziom przyznać się, że nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. 500 lat temu reformacja na nowo zwróciła uwagę na znaczenie łaski, a dziś każdy z nas powinien sobie zadać pytanie na czym buduję swoją nadzieję na wieczność. 

Wstyd Tychy

06,03,2017  Emocje w Biblii - Wstyd i poczucie winy. Tychy

Wiele miejsc w Biblii opisuje bohaterów, którzy zmagali się z wstydem i poczuciem winy. Już od pierwszych stronic patrząc na Adama i Ewę można zauważyć  ich reakcję na przekroczenie Bożych zasad. Przez całą historię ludzkości zmagamy się z tą emocją, która jest dobra kiedy powoduje refleksję i daje motywację do zmiany. Ale kiedy nie radzimy sobie z nią może zatruć nasze życie i sprawić, że wycofujemy się z normalnego życia, jesteśmy związani i zgaszeni. Ważnym jest aby mówić otwarcie o tym co czujemy i, jak Dawid w Psalmie 51, wyznać przed Bogiem swój błąd i prosić o wybaczenie. 

W Nim i wy Skype

05,03,2017 grupa na Skype   Efezjan 1:7-14

Początek listu do Efezjan ma szczególne dla mnie znaczenie. Słowa "w Nim i wy" odnoszą się do tych, do których dotarło słowo prawdy i jest to niesamowita obietnica, że oni zostali zapieczętowani Duchem Świętym. Czyli wszystko co było wcześniej napisane w wersetach od 3 do 12 jest aktualne i dziś w życiu tych którzy uwierzyli w Jezusa. To jest wspaniałe jak bardzo jesteśmy obdarowani w Nim, w Chrystusie. 

Podwieczorek dla pań Goleszów 7.03.2017

Podwieczorek i stres. Temat spotkania, ale też odczuwany przeze mnie w żołądku i mięśniach barku. Tak, można spokojnie powiedzieć że to choroba XXI wieku. Wspólnie zastanawiałyśmy się jak odczuwamy stres, co bywa powodem no i oczywiście jak sobie z nim radzić. Próbowałam paniom zwrócić uwagę na obietnice Bożej obecności i pokoju, który oferuje nam Pan Jezus. Ważną też sprawą jest podjęcie kroków by świadomie za przykładem Pana Jezusa "odchodzić na bok, w ustronne miejsce" by czerpać siły i karmić się Bożym Słowem, by konsultować się z Panem Bogiem i Jemu o wszystkim powiedzieć. Jak miło było zobaczyć dawno nie widziane twarze. Podwieczorek połączony był także z ucztą dla żołądka ale też, dla mnie bardzo ważne ze śpiewem. Aż człowiekowi lżej, kiedy może razem z innymi śpiewać pieśni. (Więcej zdjęć na stronie parafii ewangelickiej w Goleszowie). 
Dziękuję Organizatorkom za zaproszenie.

sobota, 4 marca 2017

Światowy Dzień Modlitwy 2017 Katowice

Znalezione obrazy dla zapytania katowice parafia ewangelicka

Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy? - to temat tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy. Tekstem biblijnym, zaproponowanym przez kobiety z Filipin, do rozważenia była przypowieść o robotnikach w winnicy z ewangelii Mateusza 20,1-16. Moim odkryciem, podczas zastanawiania się co powiedzieć, było to, że ten tekst nie mówi o niesprawiedliwości właściciela winnicy ale o poczuciu krzywdy i zazdrości pracowników. Ciekawe, że właściciel winnicy umówił się z robotnikami na konkretne wynagrodzenie a oni oczekiwali więcej, oglądali się na innych, porównywali się. (No cóż, nie jest też i mi obce takie myślenie.) Najważniejsze, że gospodarz jest przyrównany przez Pana Jezusa do Królestwa Bożego, nagrodą za wierną pracę w winnicy pańskiej jest zbawienie, a już tu podczas ziemskiego życia możliwość przebywania w Jego obecności.
No i muszę przyznać: ogromnym stresem ale i przywilejem było przemawiać w kościele w którym byłam ochrzczona, konfirmowana a potem też brałam w nim ślub.

Kogo słuchamy? Tychy

03,03,2017  Grupa piątkowa.  1 Tymoteusza 4:1-5

Mamy tutaj rodzaj proroctwa w którym Paweł pokazuje przyszłe zagrożenia. Tutaj warto się zastanowić którego "ducha" słuchamy. Możemy słuchać Ducha Pańskiego który chce nas prowadzić i strzec od tego co może nas zniszczyć. W tym kontekście mówiliśmy o obietnicy, że nic nie może nas wyrwać z ręki Bożej. (Jan 10:28 i Rzym 8:35) Paweł dalej mówi o innych duchach zwodniczych które ciągle próbują swych sztuczek by zwieść człowieka. Charakteryzuje ich jako tych którzy posługują się kłamstwem i mają wypaczone sumienie. Ważne jest to, kogo słuchamy i czym karmimy nasze umysły. 

piątek, 3 marca 2017

Idzie mocniejszy? Chorzów

02,03,2017  Chorzów Uskrzydlij Dzieciaki   Ewangelia Marka 1:7-8

Zastanawialiśmy się czy doświadczamy takiego Chrystusa o jakim mówił Jan. Czy moglibyśmy dać takie świadectwo jak Jan Chrzciciel?  Z drugiej strony czy jest w nas tyle pokory i świadomości tego kim On jest, aby zawsze na Niego wskazywać? Jestem zachęcony słowami świadectwa które mogłem usłyszeć w trakcie naszych rozmów i widzieć Jego moc i działanie we współczesnym świecie. Bóg jest godzien wszelkiej chwały.