poniedziałek, 30 maja 2016

Ślepota i skleroza Tychy

27,05,2016  Grupa piątkowa Tychy  Temat  2 Piotra 1: 9-11

Piotr pisze do wierzących o zagrożeniach. To jest i dla nas aktualne.
Pisze o ślepocie która mnie kojarzy się z zaślepieniem przez inne imitacje światła. Jednak są na tyle skuteczne, że później nie widzimy tego co najważniejsze. Lub w ogóle nie widzimy Bożego działania w naszym życiu. Kolejnym zagrożeniem jest krótkowzroczność. Skupiamy się na tym co tu i teraz tak bardzo, że nie potrafimy widzieć celu do którego podążamy. To często idzie w parze z myśleniem tylko o sobie. Trzecim zagrożeniem jest zapominanie. Nie pamiętamy tych wszystkich sytuacji w których czuliśmy, że nas prowadzi i ochrania. Kiedy nie mówimy o tym innym to zapominamy. Piotr pisze: dlatego tym bardziej dołóżcie starań.  Stara się nas zmotywować  właśnie tym, że mamy niesamowitą perspektywę na przyszłość.  I przypomina, że jesteśmy wybrani i powołani.poniedziałek, 23 maja 2016

Do pracy z wiarą czy bez? Skype

22.05.2016, Grupa Skype, tekst z Listu do Efezjan 2,1-10

Grupa w niepełnym składzie, więc zamiast Ewangelii Marka inny fragment. O tym fragmencie mówiłem już z kilkoma grupami. Ale tym razem poszliśmy w praktycznym kierunku. Jutro poniedziałek, nowy tydzień i jaki te wersety mają wpływ na to co przed nami. Wspaniałe obietnice: że Bóg jest miłosierny, że nas ożywił, że nas wzbudził i z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich i mamy to wszystko przez wiarę. Ale czy idąc w poniedziałek do pracy bierzemy te wiarę ze sobą. Czy wydaje się nam, że tam i tak będzie jak zawsze. Stwierdzenie dalsze Pawła które mówi, ze jesteśmy stworzeni i przeznaczeni do dobrych uczynków. Jest to dla mnie zachętą. Mamy wpływ na to jaki ten kolejny dzień będzie. Od naszego nastawienia bardzo wiele zależy. Dajemy sobie przez powątpiewanie wykraść wiarę, że Bóg ma wszystko w swoim ręku. Zapominamy o słowach Jezusa, że wiara góry przenosi. Kiedy małymi krokami zaczynamy robić to do czego jesteśmy powołani, czyli zaczynamy czynić dobrze innym, to mamy wpływ na ten świat.


sobota, 21 maja 2016

Bezczynni i bezużyteczni, Tychy

20.05.2016 Grupa piątkowa, Tychy, 2 Piotra 1,5-8

W kwestii wiary i małżeństwa mamy czasami podobne nastawienie. Raz podjęliśmy decyzję i myślimy że druga strona wszystko za nas zrobi. Jednak zwykłe codzienne życie potwierdza słowa Piotra, że musimy dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać wiarę. Nasuwa się refleksja, że podobnie jest w relacji małżeńskiej. Trzeba dołożyć wszelkich starań. Dalej mamy listę cech chrześcijanina. Często traktujemy ją jako tematy do zaliczenia i chcemy po kolei realizować kolejne kroki, stopnie. Jak coś nie wyjdzie to się zniechęcamy i nabieramy przekonania, że to nie działa. Możemy jednak małymi krokami próbować rozwijać różne cechy w zależności od tego jak nas Duch Boży prowadzi. I znów odniesienie do małżeństwa. Wiemy jakie działania trzeba podjąć, ale to nie wystarczy, trzeba zacząć działać, wtedy jesteśmy użyteczni dla Bożej chwały.

piątek, 20 maja 2016

Obdarowani wszystkim co jest potrzebne do życia i..., Tychy

13.05.2016, Grupa piątkowa, Tychy, 2 Piotra 1,1-4


Piotr zaczyna ten list z dużą pokorą. Mówi o innych, którzy osiągnęli wiarę jak on. Nie mówi, że jego wiara jest większa czy lepsza, ale podkreśla, że on, jak i inni zawdzięczają wiarę sprawiedliwości Boga.
Dość długo mówiliśmy o poznaniu Boga, jak to dziś rozumiemy. Szczególnie ważna jest umiejętność przełożenia tego co wiemy o nim na codzienne zastosowanie. Jak w praktyczny sposób zaufać Mu i oddać mu swoje myśli, lęki i troski. Dalej Piotr pisze: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.
Mamy więc obietnicę czy jej ufamy i dostrzegamy to wszystko co On dla nas czyni każdego dnia. Piotr podkreśla to że mamy to przez "poznanie" Chrystusa. Warto pielęgnować to poznawanie bo przez nie wchodzimy w nową rzeczywistość która pomaga unikać skażenia. Walka z tym światem nam nie da zwycięstwa, ale poznanie Chrystusa tak. 

czwartek, 12 maja 2016

Tajemnica, Cisownica

11.05.2016, Godzina biblijna, Cisownica, Efezjan 2,11-22

Paweł na początku listu pisze:
Efezjan 1,10: tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim.
W  przerabianym fragmencie rozwija tę myśl. Zaczyna od sytuacji pogan w Starym Testamencie. Mieli niewiele możliwości na relację z Bogiem poza Narodem wybranym i Jego Przymierzem. Ale wiemy, że dla Boga nie było problemu. Przyjście Jezusa i jak stwierdza Paweł zniesienie przykazań i przepisów jest dość trudne dla Żydów ale nie tylko dla nich. Dość długo o tym mówiliśmy. Czy rzeczywiście Jezus coś zmienił? Nadał nowe znaczenie, pokazał na rolę miłości bez której przykazania mają zupełnie inne znaczenie. Swoim życiem, śmiercią, Zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem pokazał nam nowe oblicze Boga który wszystko nam daruje przez wiarę. Wierzący Żyd spożywający z wiarą Paschę, tak samo wierzył w Mesjasza, który miał go uratować jak chrześcijanin z wiarą przystępujący do wieczerzy. Na całej linii historii świata jest jeden moment w którym Chrystus poprzez to co uczynił pojednał wszystkich którzy z wiarą oczekują na Boże zbawienie. Paweł idzie dalej i mówi że łączy w jedną całość to co niebie i na ziemi w nim. Dalszą pracę wykonuje Jego Duch w nas. To jest wspaniałe!

poniedziałek, 9 maja 2016

Co dajemy? Skype

08,05.2016  Grupa skype-owa  Ewangelia Marka 12:35- 44

Fragment pokazuje trzy obrazy.
W pierwszym Jezus  cytując fragment Psalmu  ukazuje nam, że Jego czas nie obowiązuje. On jak Ojciec po prostu "Jest".
Drugi  fragment ostrzega nas przed niewłaściwą postawą pychy i pragnienia uznania. W innym miejscu ewangelia mówi, że odbierają zapłatę.
W trzecim obrazie wskazuje na kobietę która na ofiarę wrzuciła wszystko co miała. Czy to był wyraz zaufania albo desperacji? Nie wiemy nic o jej motywach.
Ale co my dajemy czy chodzi tylko o pieniądze. Dziś cenniejszy jest czas, zdrowie. Na wagę złota są nasze relacje z drugim człowiekiem. Czy to co daję daje mi pokój i radość. Czy to może cieszyć Boga jak na mnie patrzy?


sobota, 7 maja 2016

Odkrywanie chrześcijaństwa, Żory

07.05.2016 Spotkanie w ramach Synodalnej Komisji ewangelizacyjno-misyjnej.
Temat: Kurs "Odkrywanie chrześcijaństwa"

Bardzo budujące spotkanie i zachęcenie do prowadzenia małych grup w oparciu o materiały "Odkrywanie chrześcijaństwa". Podstawą materiałów jest Ewangelia Marka. Szkoda, że byli tylko reprezentanci trzech parafii. Czas pokaże jakie to przyniesie efekty.

Bądź witaminą C, Dzięgielów

06,05,2016  Spotkanie piątkowe w Dzięgielowie  temat Efezjan 2: 1-10

Tym co wysunęło się na pierwszy plan to stwierdzenie, że mamy być witaminą "C" w tym świecie. Paweł mówi że, wszyscy umarliśmy i z natury byliśmy dziećmi gniewu. Gniewem można zarażać i być jak wirus. Ale będąc świadomymi tego czym zostaliśmy obdarowani w Chrystusie możemy być pewni, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Kiedy tak żyjemy możemy być jak witamina "C" dla tego świata.
środa, 4 maja 2016

Mały oddech w gronie przyjaciół w Górach Świętokrzyskich.

28:04-03:05,2016  Góry Świętokrzyskie i parę zamków. Tekst przewodni Efezjan 2: 1-10

To już piąty taki wyjazd z tą grupą. Było super bo dużo zobaczyliśmy odkryliśmy nowe miejsca i ciekawe rozmowy, społeczność różne gry i wspólne śpiewanie co daje dużo radości.  Ale również odpoczynek. Dzięki Ci Boże za przyjaciół. 

wtorek, 3 maja 2016

kropka nad i. Tychy

29,04,2016 Grupa piątkowa Tychy

Piotr kończy swój  pierwszy list w którym było dużo o naszych codziennych zmaganiach i cierpieniu słowami otuchy. Przypomina, że Bóg jest pełen dobra. On sam też uczyni wszystko, żeby nas przygotować i wzmocnić. Czy mamy taki obraz tego co dzieje się w naszym życiu?
Na czym skupiam swoje myśli na wdzięczności za Boże prowadzenie czy na złości za to co przeżywam. Wybór zależy ode mnie.