piątek, 20 maja 2016

Obdarowani wszystkim co jest potrzebne do życia i..., Tychy

13.05.2016, Grupa piątkowa, Tychy, 2 Piotra 1,1-4


Piotr zaczyna ten list z dużą pokorą. Mówi o innych, którzy osiągnęli wiarę jak on. Nie mówi, że jego wiara jest większa czy lepsza, ale podkreśla, że on, jak i inni zawdzięczają wiarę sprawiedliwości Boga.
Dość długo mówiliśmy o poznaniu Boga, jak to dziś rozumiemy. Szczególnie ważna jest umiejętność przełożenia tego co wiemy o nim na codzienne zastosowanie. Jak w praktyczny sposób zaufać Mu i oddać mu swoje myśli, lęki i troski. Dalej Piotr pisze: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.
Mamy więc obietnicę czy jej ufamy i dostrzegamy to wszystko co On dla nas czyni każdego dnia. Piotr podkreśla to że mamy to przez "poznanie" Chrystusa. Warto pielęgnować to poznawanie bo przez nie wchodzimy w nową rzeczywistość która pomaga unikać skażenia. Walka z tym światem nam nie da zwycięstwa, ale poznanie Chrystusa tak. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz