środa, 29 kwietnia 2020

Maria mama Jana Marka 29.04.2020

Dziś "spotkała" się grupka kobiet z Tychów i Mikołowa. Bohaterką była Maria, znana jako mama Jana Marka i ta która udostępniła swój dom na spotkania zboru, wspomniana w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale. Zwróciłyśmy uwagę na to, że niewiele o niej czytamy ale... no właśnie. Najpierw rozmawiałyśmy o "oddaniu" do dyspozycji Panu Bogu tego co posiadamy, także w kontekście Jozue 24,15b. Większość jednak czasu poświęciłyśmy rozmowie o modlitwie i zachęcałyśmy się do trwania we wspólnych modlitwach o 22.00, mając świadomość że razem stajemy o tej godzinie przed tronem Wiernego, Dobrego Boga. Bóg chce słyszeć swoje dzieci a to zachęca do trwania. A tematy do modlitw rodzą się same, bo wstawianie się o siebie nawzajem daje radość. 

wtorek, 28 kwietnia 2020

Dzierżawcy Hołdunów

28,04,2020  Hołdunów Spotkanie z Ewangelią. Marek 12,1-12


Jezus w przypowieści daje nam do zrozumienia, że jesteśmy dzierżawcami. Czy potrafimy się z tego cieszyć i być wdzięczni za to, że tak wiele dostajemy za darmo? Nasz Gospodarz oczekuje od nas części plonów, czy jak Izajasz to nazwał szlachetne grona. Warto pomyśleć jakie owoce my wydajemy?

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Bóg Miłosierny Koło Pań Miechowice

Niestety znowu przez telefon, ale dobrze że w ogóle. (I to też jest przykład Bożego miłosierdzia). Panie już bardzo tęsknią za naszymi spotkaniami w salkach Parafii w Bytomiu Miechowicach. Kolejną cechą Pana Boga, którą dziś się zajmowałyśmy było Miłosierdzie. Odkryciem było, że Bóg przez Jeremiasza 9,22-23 powiedział o sobie, że czyni miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. I to właśnie "czynienie" nas zajęło. W jaki sposób Bóg okazuje nam miłosierdzie? I tu padało mnóstwo przykładów Bożego miłosierdzia. A co ciekawe, doszłyśmy też do wniosku, że skoro Bóg jest miłosierny to my, Jego dzieci, też mamy okazywać miłosierdzie. Pozwoliłam sobie też zadać Paniom zadanie domowe: napisać list do Pana Boga w którym dziękuje się Mu za to, że jest miłosierny. 

Zwolennicy drogi Pańskiej Tychy

27,04,2020 Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap 9,1-25


Historia nawrócenia Pawła, a w tle ciekawe zwroty, które wskazują na elementy jakimi byli określani chrześcijanie. Pierwszy zwrot to: zwolennicy drogi Pańskiej. Zastanawialiśmy się co to dla nas dzisiaj znaczy. Na ile my mamy świadomość drogi, którą jest Jezus? Kolejny zwrot to: ci którzy wzywają imienia Twego. W tym przypadku, rozważaliśmy jak rozumieć te słowa. Czy wzywamy imienia Jezusa kiedy potrzebujemy ratunku czy pomocy? A z drugiej strony czy jako naśladowcy,  wzywamy Jego Imię oddając w ten sposób Mu cześć? 

Filip Skype

26,04,2020 Skype  Dzieje Apostolskie 8,26-40


Wszystko zaczęło się od posłuszeństwa Filipa wobec głosu anioła. Musiał wykonać pierwszy krok, potem już wydaje się z górki. Ale czy na pewno?  Pewnie zobaczył człowieka, który wyglądał dość egzotycznie. Nam dość trudno podejść do kogoś kto wygląda inaczej. Jednak Bóg przygotował serce tego człowieka na ewangelię, a Filip nie miał oporu by mu opowiedzieć dobrą nowinę o Jezusie. Jak często my spotykamy w swoim życiu "innych" ludzi i czy również jesteśmy gotowi opowiedzieć ewangelię o naszym Zbawicielu?

sobota, 25 kwietnia 2020

Zmartwychwstanie Tychy

24,04,2020  Tychy grupa piątkowa  1 Kor. 15,12-19


Paweł wspomina o ludziach, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Współczesne statystyki pokazują, że duży procent ludzi uważających się za wierzących, też nie wierzy w zmartwychwstanie. Rozmawialiśmy o tym, czym dziś wiara w zmartwychwstanie jest dla nas. Kiedy ocieramy się o śmierć naszych bliskich, znajomych, wtedy namacalnie odczuwamy różnicę. Czy żegnamy się na zawsze, czy mamy nadzieję na ponowne spotkanie?

czwartek, 23 kwietnia 2020

Boże zaopatrzenie Koło Pań Tychy 23.04.2020

Choć spotykamy się zazwyczaj raz w miesiącu, nie udało nam się spotkać w marcu. Okoliczności w jakich w ostatnim czasie żyjemy spowodowały także inną formę spotkania. Udało się nam połączyć w 7 pań, przez telefon. Fragment biblijny, który stał się podstawą naszych rozmów, pochodzi z 2 Królewskiej 4,1-7. Wyciągnęłyśmy z tego tekstu kilka ważnych moim zdaniem wniosków: 1. Kiedy mamy kłopot, nie dusić go w sobie. 2. Zastanowić się co mamy cennego, co Bóg może pomnożyć. 3. Mamy wykazać się wiarą, aby mieć wystarczającą ilość naczyń do napełnienia. 4. Zamknąć drzwi i tu mówiłyśmy także o wersecie z Mt. 6,6. I po 5. Bóg zaspokaja potrzeby! Co ciekawe, mówiłyśmy też o tym by zamknąć drzwi, nie słuchać tego co na zewnątrz, nie pozwolić sobie na lęk, który nie pochodzi od Boga. Raczej powierzać Bogu wszystkie troski, zrobić co leży po naszej stronie i czekać na Boże pomnożenie, Boże rozwiązanie.

wtorek, 21 kwietnia 2020

Jaką mocą to czynisz? Hołdunów

21,04,2020  Hołdunów Spotkanie z wiarą. Marek 11,27-33


To pytanie okazuje się i dziś tak aktualne. Rozmawialiśmy o autorytetach i tym kogo dziś słuchamy. Jezus swoich adwersarzy prowokuje do myślenia. Gdyby byli uczciwi i posłuchali samych siebie mieliby szanse na upamiętanie. Ta sytuacja pokazuje jakie są konsekwencje tego, jak za bardzo kalkulujemy, zamiast słuchać Boga.poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Rozproszyli się. Tychy

20,04,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz. Ap. 8


Tego żaden człowiek nie planował. To, że zaczęły się prześladowania doprowadziło do rozproszenia się pierwszych chrześcijan po Judei i Samarii. Często nie rozumiemy tego co się dzieje, ale Bóg realizuje swój plan. I choć tego nie pojmujemy to warto zaufać Bogu. Bo On wie lepiej.

Ku zbudowaniu Tychy

17,04,2020  Tychy grupa piątkowa  1 Kor. 14,26-40

Paweł napisał o różnych służbach. Ktoś służy pieśnią, inny objawieniem, inny nauką, a inny wykładem. Mamy różne dary otrzymane od Stwórcy, i dobrze kiedy wszyscy możemy być użyteczni ku zbudowaniu społeczności, zboru, Kościoła.

piątek, 17 kwietnia 2020

Z powodu mojego Imienia. Chorzów

16,04,2020 Chorzów Spotkanie z Ewangelią. Marek 13,1-13


Jezus mówi o przyszłych wydarzeniach. Główny nacisk kładzie na czujność i gotowość. My mamy znać słowa proroctwa i znaki czasu. Pan ostrzega przed oszustami i prześladowaniem.
Zwraca nam uwagę, że Jego imię będzie tym, co będzie nie do zniesienia przez wrogów.

środa, 15 kwietnia 2020

Zmaż swoje grzechy. Sosnowiec

15,04,2020  Sosnowiec Godzina Biblijna online Daniel 4


Ostatnia historia z życia Nebukadnesara. Król miał sen, który go zaniepokoił i wykorzystał wszystkie możliwości aby go zrozumieć, a dopiero na końcu zwrócił się do Daniela. Ten tłumaczy mu sen i daje konkretną radę. Polecił mu zmazać swoje grzechy sprawiedliwością, a winy miłosierdziem. Jednak po upływie roku widzimy króla, który wpada w pychę. Zapomina o Stwórcy i myśli, że sam sobie wszystko zawdzięcza. Tutaj rozpoczyna się lekcja pokory, do momentu kiedy król wzniósł oczy ku niebu i powrócił mu rozum. Dalej widzimy przemianę Nebukadnesara, który wysławia Boga słowami: Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. W rozmowach uczestnicy zauważali wiele analogii do dzisiejszych czasów.

Miejcie wiarę w Boga. Hołdunów

14,04,2020  Hołdunów spotkanie z wiarą online Marek 11,22-26Jezus motywuje swoich naśladowców słowami: miejcie wiarę w Boga.  Pan Jezus dodaje do tego gwarancję, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. Dalej omawia szczegóły jak to działa. Szczególnie wydają się ważne te słowa dla nas w dzisiejszym kontekście. Mamy modlić się i prosić z wiarą, co rozumiemy, że będzie to zgodne z Bożą wolą. Dalej Jezus mówi o potrzebie przebaczenia i pojednania z Bogiem i bliźnimi. Dla wielu jest to wysoko zawieszona poprzeczka, ale to wytyczne dla nas dzisiaj, aby nasza wiara i modlitwa były skuteczne.

wtorek, 14 kwietnia 2020

Ewangelia w Samarii. Skype

13,04,2020  Grupa Skeypowa z Opolszczyzny.  Dz.Ap. 8,1-25


Po ukamienowaniu Szczepana zaczynają się prześladowania zboru w Jerozolimie. Ludzie rozproszyli się po okręgach wiejskich Judy i Samarii. Trochę porównywaliśmy ich zmiany do naszej sytuacji. Dzięki Bogu nie mamy prześladowania, ale wiele rzeczy do których byli przyzwyczajeni, uległo zmianie, podobnie jak u nas wszystko się zmieniło. Oni to dobrze wykorzystali. Szli i głosili Dobrą Nowinę tam gdzie ich Bóg posłał. Co ciekawe to Samaria, która w ich mentalności była "gorszego gatunku" najpierw odpowiedziała na ewangelię. Ale jak pamiętamy sam Jezus pierwszy tam poszedł i dał się poznać (Jan 4). Dla Boga wszyscy ludzie są cenni i Jemu na nich zależy. Obyśmy dobrze wykorzystali czas jaki jeszcze przed nami, zwiastowali Dobrą Nowinę w sytuacji w jakiej będziemy (jak Bóg da).

Bóg był z nim. Tychy

13,04,2020  Tychy godzina biblijna  Dz. Ap. 7,1-60

Poniedziałek Wielkanocny, ale uczestnicy spotkań i tak mieli ochotę na kontakt, telefoniczny ma się rozumieć. Rozważaliśmy długi fragment, gdzie Szczepan opowiada prawie całą historię Izraela od Abrahama do przyjścia zapowiedzianego Mesjasza. Zwracaliśmy szczególną uwagę na te wersety, które mówiły o Bożej trosce i ingerencji. Mimo wrogości słuchaczy, dało się zobaczyć tę bliskość Boga w życiu Szczepana i nawet jego męczeńska śmierć tego nie zmieniła. 


sobota, 11 kwietnia 2020

Trwanie Tychy

10,04,2020  Tychy grupa piątkowa online 1 Kor.15,1-11


Paweł wskazuje na ważny proces który jest potrzebny w życiu wiary. Zaczyna od Ewangelii, która jest sednem wszystkiego. Kolejny krok to zwiastowanie jej dalej, czyli składanie świadectwa, jak zadziałało w naszym życiu. Następny ważny element to przyjęcie Dobrej Nowiny przez słuchaczy i odpowiedź na zaproszenie Jezusa do pójścia za Nim. Ostatni element tego procesu to trwanie, trwanie w wierze.   

Wielkanoc 2020Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, radosnych pomimo wszystko, bo w Zmartwychwstałym mamy życie.
2 Koryntian 5:15  a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
pozdrawiamy ciepło
Fengerowie

piątek, 10 kwietnia 2020

Rzekł Pan Panu mojemu. Chorzów

09,04,2020  Chorzów Spotkanie z Ewangelią Marek 12,35-44


W poprzednim fragmencie Jezus powiedział do uczonego w Piśmie, że jest niedaleko od Królestwa Bożego. Odkryliśmy, że to czego mu brakowało to dostrzec w Jezusie Mesjasza. Kolejna rozmowa zapisana przez Marka do tego nawiązuje. Pan nie podaje im gotowych odpowiedzi, ale zmusza ich do myślenia. Kolejne rozmowy dają i nam powód do myślenia, bo widać w nich, że Jezus dotyka dwóch sfer w których bardzo często bywamy kuszeni. Władza i pieniądze. To co dla mnie jest nadzieją to fakt, że Pan patrzy w obu tych kwestiach na serce i On dokładnie nas zna.

Obmyci. Tychy


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „Wielki Czwartek 09.04.2020 Rozważanie Słowa Bożego Roman Fenger Kościół Ewangelicko-Augsburski w Tychach”09,04,2020  Tychy Kazanie 2 Mż 12,1-14

środa, 8 kwietnia 2020

Kobiece grupki przez telefon

W poniedziałek jedna grupka, a we wtorek druga. Różne kobiety, w różnym wieku i z różnych miejscowości. Różne też tematy. W poniedziałek "Niepodzielone serce", we wtorek Chulda z 2 księgi Kronik. Co ciekawe, dla mnie oba te tematy miały dużo wspólnego. Ważne było dla mnie zastanowienie się jaki jest stan mojego serca? Czemu poświęcam czas? Co jest dla mnie najważniejsze? Wniosek: Bóg + coś, nie daje szczęśliwego rozwiązania. A Chulda i król Jozjasz, no właśnie, serce oddane Bogu w 100% i czytamy w Biblii o niesamowitych konsekwencjach. To był bardzo dobry czas rozważania Bożego Słowa, ale też umacniania relacji między nami kobietami. Pytanie, które sobie postawiłam: czy moje serce w 100% należy do Boga?  A panie z 2 grupki odkryły, że możemy być współczesnymi Chuldami jeżeli tylko skoncentrujemy się na Bogu, a nie na tym co przeraża i odbiera pokój. 

Drzewo figowe Hołdunów

07,04,2020  Hołdunów Spotkanie z wiarą Zoom Marek 11,12-22Historia drzewa figowego wydaje się powiązana ze świątynią. Po wjeździe do Jerozolimy Jezus jest w świątyni. Na noc wraca do Betanii.  Następnego dnia znowu udaje się do świątyni, gdzie robi porządek, co wywołuje oburzenie arcykapłanów i uczonych w piśmie. W tym kontekście słowa wypowiedziane do drzewa dają do myślenia. Zastanawialiśmy się jakie są oczekiwania Boga wobec nas i co Jezus musiałby uporządkować w naszym życiu. 

wtorek, 7 kwietnia 2020

Zaniedbywano wdowy Tychy

06,04,2020  Tychy  Godzina biblijna telefoniczna  Dzieje Apostolskie 6,1-15


Taki znajomy obraz, choć mamy rok 2020. Dziś, mam wrażenie, że w naszych społecznościach mamy więcej kobiet i są one częściej obecne na różnych spotkaniach. Od prostego zadania możemy rozpocząć nasze działanie, od dostrzeżenia potrzebujących. Kiedy jesteśmy posłuszni Duchowi, On może pobłogosławić i rozwinąć nasze zaangażowanie.
poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Prowadzenie Skype

05,04,2020  Skype  Dzieje Apostolskie 7,1-60 


Szczepan pod natchnieniem Ducha przypomina w skrócie całą historię Bożego prowadzenia. Kiedy przyglądaliśmy się tym wydarzeniom, wiele z nich nie było łatwych, Bóg jednak ciągle miał ich w Swojej opiece. Czasami mogło się dłużyć, ale nie dało się przyspieszyć. Dzieje się to co jest w planie Stwórcy. Cierpliwość słuchaczy Szczepana kończy się kiedy ten zaczyna poruszać tematy, które im nie pasują. Wtedy reakcja staje się bardzo dynamiczna i tracą kontrolę nad sobą. A pokój i postawa diakona jest dla nich tym bardziej irytująca. Módlmy się o taką miłość do innych na czas próby. Jest ona możliwa tylko przez relację z Panem.niedziela, 5 kwietnia 2020

Nie bój się Pszczyna

05,04,2020  Pszczyna Godzina Biblijna telefoniczna  Daniel 10


Daniel przez trzy tygodnie wstrzymywał się od mięsa, wina, namaszczania olejem. Anioł, który mu się ukazał ciekawie to podsumował: w dniu, w którym postanowiłeś zrozumieć i upokorzyć się przed swoim Bogiem słowa twoje zostały wysłuchane. Te słowa dają nadzieję, a kontekst ukazuje walkę, która toczy się w sferze duchowej. Ten fragment jest dla nas zachęceniem na obecny czas, aby się nie bać, ale by tym bardziej się modlić i szukać społeczności z Bogiem. 

sobota, 4 kwietnia 2020

Wdzięczność Tychy

03,04,2020  Tychy grupa piątkowa online  1 Kor. 14,13-25


Tekst skłania do przemyśleń w kontekście darów duchowych. Zastanawialiśmy się czy doceniamy dary które mamy, czy może tęsknimy za tym czego nie mamy. Końcówka fragmentu mówi o sytuacji kiedy ludzie prorokują, co w wersecie 3 było zdefiniowane jako: mówienie do ludzi tego co pochodzi od Boga, co buduje, co zachęca i co dodaje otuchy. Werset 25 mówi jaki jest efekt, kiedy Duch Boży użyje wypowiadanego Słowa. To słowo dotyka ludzkich serc, przemienia je. Takie osoby zaczynają oddawać cześć Bogu i są wyzwaniem dla innych. Obyśmy także byli dotknięci Bożym Słowem i oddawali Jemu cześć, pomimo okoliczności. 

piątek, 3 kwietnia 2020

Najważniejsze Chorzów

02,04,2020  Chorzów online Spotkanie z Ewangelią. Marek 12,28-34


Kiedy myślimy o przykazaniach to skupiamy się na zakazach, tego i tamtego nie wolno. W naszych domach bardziej kładło się nacisk na to czego nie wolno i to nam wpojono. Jezus pokazuje nam zupełnie inny obraz przykazań. Skupia się na tym co mamy robić, kieruje nasze myśli na zupełne inne tory. Zachęca do miłości do Boga, bliźniego i siebie samego. Miłości, która jest czynna w działaniu. 

środa, 1 kwietnia 2020

Wypełnienie Hołdunów

31,03,2020   Hołdunów online  spotkanie z wiarą. Marek 11,1-11


W omawianym fragmencie wypełniło się kilka proroctw ze Starego Testamentu. Rozmawialiśmy jak szczegółowo pewne obrazy się wypełniły. Zapowiadany Mesjasz z pokolenia Judy z rodu Dawida wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Jest traktowany jako król i Zbawiciel. Jednak jest pytanie, na ile te obrazy zrozumieli uczestnicy ówczesnych wydarzeń. Nasza refleksja na dziś to motywacja do poznawania proroctw Starego i Nowego Testamentu, które się dopiero wypełnią. Mamy je znać, nie bać się i nie dać się zaskoczyć.