poniedziałek, 24 lutego 2020

Miłość jest... Tychy

21,02,2020   Tychy grupa piątkowa  1 Kor. 13,4 


Wyszliśmy z założenia że Bóg jest miłością. Idąc dalej, Jezus jest miłością i zaprasza nas do naśladowania. Więc rozmawialiśmy na ile nasze imię, można wstawić w ten tekst o miłości. Udało nam się porozmawiać zaledwie o dwóch elementach. Na ile we mnie jest cierpliwości i dobroci.


Leasing Chorzów

20,02,2020   Chorzów Spotkanie z ewangelią. Marek 12,1-12


Jeden z uczestników dobrze podsumował przypowieść o dzierżawcach winnicy. Czy tak myślimy o naszym życiu jako o leasingu. Każda umowa ma określone zasady. Dobrze korzysta się z tego co nie nasze. Jednak czy pamiętamy o warunkach umowy, dzierżawy? Jezus mówi o pobraniu części plonów. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to co nam powierzył i czy chętnie oddajemy Mu część plonów?

Co wspominamy? Czerwionka Leszczyny

19,02,2020  Czerwionka Leszczyny  2 Tm. 1,1-5


Paweł wspominając Tymoteusza, dziękuje za niego Bogu. Dziękuje też za jego babkę i mamę. Czy my dziękujemy za ludzi, od których otrzymaliśmy dobro? Zastanawialiśmy się też, czy staramy się innych obdarowywać dobrem?  Paweł daje nam też przykład, aby modlić się o innych w dzień i w nocy.


Sam na sam Hołdunów

18,02,2020   Hołdunów  Sofoniasz 1,1-5

Czasami zdarza się, że na spotkanie przyjdzie tylko jeden uczestnik. I jest to szczególnie błogosławiony czas. Nie przerabialiśmy kolejnego fragmentu, ale mogliśmy pogadać o różnych nurtujących nas wątkach. Jednym z nich było stwierdzenie: Panu Bogu świeczka a diabłu ogarek. Co w wydaniu Sofoniasza brzmiało:  co Panu się wprawdzie kłaniają, lecz przysięgają także Milkomowi.
(Biblia Warszawsko Praska) 

środa, 19 lutego 2020

Ewangelia Tychy

17,02,2020  Tychy  Godzina biblijna  Dzieje Apostolskie   3,1-26

Jest to szczególny moment w historii. Piotr w świątyni ma możliwość w najprostszych słowach przedstawić jak rozumie Dobrą Nowinę o Jezusie. Nikt mu nie przeszkadza bo słuchacze są pod tak wielkim wrażeniem po uzdrowieniu żebraka. Jedno serce Skype

16,02,2020  Skype Dzieje Apostolskie  4,32-5,11Siłą tej pierwszej wspólnoty była jedność. Skupieni byli na świadczeniu o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i to był ich wspólny cel. Czym więcej do tego dodajemy, tym więcej różnic między nami. A w centrum ma być Chrystus i to co dla nas zrobił.


wtorek, 18 lutego 2020

Walka o nasz czas Katowice

16,02,2020  Katowice Spotkanie dla małżeństw.  Pięć języków miłości.


Rozmawianie z parami o sposobach okazywania naszej miłości sobie nawzajem jest tematem dla nas bardzo ważnym. Tym razem jednak najwięcej uwagi poświęciliśmy walce o nasz czas i wypowiadanym słowom. Słowa mają moc a czas na relacje z Bogiem i najbliższymi jest tym co jest najcenniejsze.

poniedziałek, 17 lutego 2020

Uciąć pępowinę Golasowice

15,02,2020  Kurs przedmałżeński Golasowice 1 spotkanie
Byliśmy mile zaskoczeni kiedy pojawiło się 16 par z czterech parafii Górnego Śląska. Wspólnie zastanawialiśmy się nad biblijnymi podstawami małżeństwa, opartymi o 1 Mż. 2. Najwięcej emocji wywołał temat odcięcia pępowiny od rodziców. Werset 24 zaczyna się od słów: że mamy odłączyć się od ojca i matki. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić z szacunkiem dla IV przykazania.

Wierny Chorzów

13,02,2020  Chorzów Spotkanie z ewangelią. Marek 11,22-33


Dobry czas świadectw, bo tekst zachęcił nas do opowiadania o Bożej wierności. Nie przenosiliśmy gór, ale każde doświadczenie wysłuchania modlitwy jest wyjątkowe szczególnie dla osoby, która jej doświadcza. Mówiliśmy też o wersecie z 1 Jana 5,14  Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. Ciekawe też wnioski wyciągnęliśmy by ufać Temu, który wyznacza  granice, wie wszystko i dzieje się Jego wola.

Zgubione Pszczyna

11,02,2020   Pszczyna  Łukasz 15,1-10Zdarzyło mi się zastępstwo za Mariolę, która omawia na tych spotkaniach Przypowieści Pana Jezusa. Zgubione i znalezione. Jezus w tym fragmencie stara się zwrócić uwagę na ważny aspekt, z którym i dziś mamy problem. Grzesznicy jak i osoby które uważają, że nie potrzebują upamiętania są  w podobnej sytuacji. Radość w niebie jest z tych, którzy zrozumieją swoją sytuację i zwrócą się o pomoc do Boga.


Bez udziału ludzkich rąk Pszczyna

09,02,2020  Pszczyna Daniel 8 


Dość trudne widzenie po którym sam Dawid miał niepokój. Jednak to co pozytywnego można tu znaleźć to stwierdzenie, że kiedy król  zuchwały powstanie przeciwko Księciu Książąt, wtedy bez udziału rąk ludzkich  zostanie zniszczony. Czasami jako ludzie zbyt angażujemy się w walkę ze złem co może się stać naszym sidłem. Tym bardziej, że mamy nienawidzić zła, a kochać grzesznika. A Bóg robi swoje. 

Sprawiedliwość Bytom Miechowice.

09,02,2020  Nabożeństwo Bytom  Miechowice  Mateusz 20,1-16Trudno jest pojąć Bożą sprawiedliwość, szczególnie pokoleniu, które wychowało się w ubiegłym wieku w tej części Europy. Sprawiedliwość rozumiana jako "wszystkim należy się równo" była teorią, ale tylko teorią. Wręcz drażni nas dziś to, że ten właściciel chce innym dać tyle samo co nam. Zazdrościmy temu, który nawraca się pod koniec życia, a nie dziękujemy Bogu za ten czas w którym możemy go poznawać, doświadczać Jego dobroci i obecności choć w trudach dnia i upale. Jest to szczególny rodzaj błogosławieństwa. Czemu nie skupiamy się na tym bogactwie?

Doskonalsza droga Tychy

07,02,2020  Grupa piątkowa Tychy  1 Kor. 12,28-13,3Paweł pisze o wielu darach i zadaniach kościoła, a potem dodaje, że chce wskazać drogę jeszcze doskonalszą. Jezus dał nam najlepszy przykład i oddał swoje życie aby pokazać nam jak miłość jest dla Niego ważna. A co my dziś robimy z tym przekazem? 

czwartek, 6 lutego 2020

Ostoi się Dzięgielów

05,02,2020  Dzięgielów  Godzina Biblijna Dom Sióstr  Daniel 2, 24-49


Bóg objawia Nebukadnesarowi w śnie, niesamowite tajemnice dotyczące historii świata. Jednak potrzebował Daniela by zrozumieć to Boże przesłanie. Dla nas najważniejsza jest obietnica która mówi, że Bóg Niebios stworzy królestwo, niezniszczalne, wieczne.
Moja nadzieja Hołdunów

04,02,2020   Hołdunów  Spotkanie z ewangelią.  Marek 10,23-31


Jezus mówi:  jakże trudno tym którzy pokładają nadzieję w bogactwie wejść do Królestwa Bożego. 
Zastanawialiśmy się nad tym co dziś odwraca naszą uwagę od zaufania Bogu. To doprowadziło do wyznania: Moja nadzieja jest w Bogu. W tym trwać pomóż mi Boże.środa, 5 lutego 2020

Do was i dzieci waszych Tychy

03,02,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap. 2,22-47


Piotr mówi o proroctwach dotyczących Jezusa, aby pokazać kim On jest. Poruszeni słuchacze zadają bardzo dobre pytanie. Co mamy czynić?  Rozmawialiśmy o tym co dla nas i następnych pokoleń znaczy upamiętanie. Od tego zaczyna się wszystko, co dalej opisuje Piotr. Jest to niesamowita obietnica, która jest odpowiedzią także dziś na nasze pytania. Zatem co mamy czynić? 


Ciało Tychy

31,01,2020  Tychy grupa piątkowa  1 Kor. 12.12-27


Paweł używa ciekawego obrazu ciała ludzkiego. Jest to ilustracja społeczności ludzi wierzących. To, że sprawujesz funkcję ręki, nie jest powodem do tego, by czuć się ważniejszym od innych. Wszystkie części ciała są ważne. Autor zachęca nas do dbania szczególnie o te, które wydają się najsłabsze i do wzajemnego szacunku.


niedziela, 2 lutego 2020

Koło Pań Tychy Febe

Febe, wszystkie odkrywałyśmy tą postać. Bardzo ciekawe, że tylko 2 wersety w Rz.16,1-2, a tyle dyskusji. Z komentarzy dowiedziałyśmy się też o tym, że była swoistego rodzaju listonoszem. Zastanawiałyśmy się co było motywacją do podjęcia się tej misji. A musiała być niesamowitą, godną naśladowania kobietą, skoro apostoł Paweł dał jej taką rekomendację.

Pszczyna, styczeń 2020

Bardzo szybko minął ten pierwszy miesiąc Nowego 2020 Roku. W Pszczynie w drugi wtorek spotkaliśmy się aby przyglądnąć się natarczywej wdowie z Łk.18,1-8 i Trzem przyjaciołom z Łk.11,5-13. W obu tych przypowieściach Pan Jezus zachęca do aktywności, do wytrwałości w modlitwie. Zadumaliśmy się nad stanem naszej wiary kiedy przeczytaliśmy zapytanie Pana Jezusa w Łk.18,8. No właśnie, czy znajdzie wiarę w nas kiedy przyjdzie?   

sobota, 1 lutego 2020

Porządek Chorzów

30,01,2020   Chorzów Spotkanie z ewangelią. Marek 11,12-26

Jezus robi porządek w świątyni. Wcześniej wypowiada słowa, które pokazują, że to co mówi ma  moc. Kolejnego dnia drzewo było uschnięte. Dziś to my jesteśmy świątynią Ducha. Czy w tym kontekście pamiętamy o mocy Jego Słowa i czy jesteśmy gotowi na porządki, których On chce dokonać?


Obraz Sosnowiec

29,01,2020  Sosnowiec Godzina Biblijna  Daniel 2Daniel mimo tego, że jest w niewoli nie zapomina w jakiego Boga wierzy. Prorok wysławia  Boga i chwali Jego mądrość i moc. Pamięta, że On - Bóg, zmienia czasy i królów. Wszystko ma w swoich rękach. Czy nasz obraz Boga jest taki sam?