czwartek, 28 maja 2020

Przeszkodzić Bogu Tychy

25,05,2020 Tychy godzina biblijna Dz.Ap. 11,1-18


Piotr musi się tłumaczyć i to przed swoimi. Dziś często mamy wyobrażenie, że Piotr to taki autorytet. Ten fragment pokazuje, że nie on był autorytetem, ale Bóg. To co jest ważne to to, byśmy tak jak On byli  posłuszni Ojcu. Piotr miał konkretne zadanie, aby przekazać słowa ewangelii, które mogą zbawić. Czy mamy świadomość mocy świadectwa o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? 

Bojaźń Pańska Skype

24,05,2020  Skype   Dz.Ap. 9,26-43Zbór rósł żyjąc w bojaźni Pańskiej. Nie był to paraliżujący lęk, ale szacunek i respekt dla Boja i Jego działania. Uzdrawiał Jezus, a uczniowie byli tylko narzędziami w Jego ręku i dla Jego chwały. Czy w nas dzisiaj jest taka bojaźń?

Pocieszenie Tychy

22,05,2020  Tychy grupa piątkowa  2 Kor.1,1-11


Paweł napisał w swoim liście o Bogu pocieszenia. Nie mówi w nim, że wszystko będzie bezproblemowe i bez cierpienia. Zachęca nas abyśmy tak jak doświadczamy pocieszenia od Pana mogli i innych pocieszać. To jest ważne zadanie dla nas dzisiaj.

środa, 27 maja 2020

Miły Bogu Tychy

18,05,2020  Tychy Godzina biblijna  Dz.Ap 10, 34-48


Niezwykłe słowa Piotra o Bogu. Jest on w Bożej szkole i ciągle uczy się nowych rzeczy. To czym się dzieli to stwierdzenie że: w każdym narodzie jest Mu miły ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje.  Kolejna lekcja jaką otrzymuje to ta, że Duch Boży czyni to, co Bóg chce. A w Jego planie jest uratowanie każdego człowieka. 

Koło Pań Tychy

Tym razem zaliczyłam wpadkę. Ponieważ "spotykamy" się dzięki połączeniu telefonicznemu proszę panie o wcześniejsze przeczytanie fragmentu biblijnego, który będziemy analizować tego dnia pod kątem kobiecej postaci. Wertowałam wcześniej starą pozycję książkową: A imię jej kobieta, w poszukiwaniu inspiracji. Natknęłam się na popodkreślane miejsca w rozdziale o Abigail. O, pomyślałam sobie, warto zachęcić panie do szukania prawdziwej mądrości, pochodzącej "z góry", a Abigail będzie świetną postacią do omówienia. Niestety, zanim podałam paniom tekst, czyli 1 Samuela 25,2-42, nie upewniłam się jakie kobiety do tej pory omówiłyśmy. No i ... okazało się, że o tej kobiecie rozmawiałyśmy w lutym. Cóż. Oprócz mojego stresu, nie było to zmarnowane spotkanie. Abigail okazała się dobrym przykładem. A najwięcej czasu zajęło nam zastanawianie się nad pytaniami: Jak to jest być dziś mądrą kobietą? i Jak bronię się przed głupotą? Przypomniałyśmy sobie też wersety z Przypowieści Salomona potwierdzające, że mądrą jest ta, która uznaje, szuka Boga i Jego woli.

niedziela, 24 maja 2020

Władza i pieniądze. Hołdunów

19,05,2020 Hołdunów  Spotkanie z wiarą Marek 12,28-34


Jezus wskazuje na niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą brak pokory i niewłaściwy stosunek do pieniędzy. Można powiedzieć, że w tej dziedzinie się nic nie zmieniło. Warto zatem zachować umiar w przywilejach i szukaniu uznania. A z drugiej strony mamy uważać by nam nic nie zasłoniło oczu i by być wdzięcznymi za to co mamy, pamiętając, że i tak wszystko do Niego należy.

sobota, 23 maja 2020

Grupa kobiet Katowice 19.05.2020

Przebaczenie. Wydawać by się mogło, że o przebaczeniu nie ma już co rozmawiać, bo chyba wszystko już zostało powiedziane. No właśnie "chyba". Przyjmujemy przebaczenie od Boga, nawet uczymy się (wciąż i wciąż) przebaczać innym ludziom, ale czy nauczyliśmy się przebaczać samym sobie? Dyskusja była bardzo emocjonująca. Każda z nas, choć przechodziłyśmy w życiu bardzo różne doświadczenia, doszłyśmy do wniosku, że musimy prosić o pomoc Boga by się to udawało każdego dnia od nowa.
 

środa, 20 maja 2020

Tyska grupa kobiet 18.05.2020

Tym razem rozmawiałyśmy o Loidzie i o Eunice. Dwie kobiety, które miały ogromny wpływ na Tymoteusza. Zastanawiałyśmy się nad tym jaki wpływ mamy na tych, którzy są w naszych rodzinach, w miejscach pracy, sąsiedztwie. Odkryłyśmy, że relacje są kluczem do tego by mieć dobry wpływ. Ale też, by zaufać dorosłym dzieciom i pozwolić im iść drogą, którą wyznaczył im ich Stwórca. Poza tym zachęcałyśmy się wzajemnie do modlitwy o wytrwałość w wierze, o odwagę w świadectwie i nie rezygnowanie z modlitewnej walki o naszych bliskich.

poniedziałek, 18 maja 2020

Czuwajcie Chorzów

16,05,2020  Chorzów Spotkanie z ewangelią Marek 13,28-37Zastanawialiśmy się czego możemy nauczyć się od drzewa figowego? Wcześniej Jezus wypowiada trudne słowa do drzewa figowego, które w konsekwencji usycha. Pokazuje przez tę historię, że ma moc nad przyrodą. Z drugiej strony zachęca nas do obserwacji przyrody i czujności.

Kurs przedmałżeński na Górnym Śląsku

Udało się kontynuować rozpoczęty kurs. Trzecie zajęcia odbyły się przez internet. Niestety nie wszystkie pary, które rozpoczęły kurs kontynuują, za to dołączają nowe pary. Nie ukrywamy, że wielu tych młodych ludzi w związku z obecnymi ograniczeniami, ale też przechodzoną chorobą stoi przed ogromnymi wyzwaniami i nowymi decyzjami. To "spotkanie" poświęciliśmy rozmowie. Próbowaliśmy uświadomić słuchaczom, że rozmowa jest bardzo ważna i najdłużej trwającym elementem małżeństwa. Wskazywaliśmy, że warto tworzyć atmosferę dialogu, dającą poczucie bezpieczeństwa i zachęcającą wręcz do dzielenia się radościami i troskami. Poprosiliśmy o wykonanie zadania domowego, polegającego na rozmowie o marzeniach dotyczących ich wspólnego domu, który za niedługo będą tworzyć.

Godni polecenia Tychy

15,05,2020  Tychy grupa piątkowa 1 Kor 16,1-24


Paweł kończy swój list zaleceniem dotyczącym ofiarności. Ma to być zaplanowane i świadome. My również w dzisiejszych czasach przechodzimy ten test. Wiele działań jest możliwych tylko dzięki temu, że Bóg porusza serca i pomaga w planowaniu i realizacji. Dalej Paweł wymienia współbraci i siostry. Daje im rekomendacje i są oni dla nas wzorem do naśladowania. Zachęca nas do czujności, trwania w wierze, bycia mężnymi i bycia mocnymi. A wszystko ma się dziać w miłości.

środa, 13 maja 2020

Korneliusz Tychy

11,05,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap. 10,1-33


Wyjątkowe świadectwo składa autor tej księgi o tym rzymskim centurionie. Sam Bóg przyznaje się do niego. Przy okazji daje lekcję tolerancji Piotrowi. Jednak wyzwaniem dla nas jest werset 2:  "Pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga". Jak żyć by inni o nas mogli tak powiedzieć?Narzędzie Skype

10,05,2020 Skype Dz.Ap. 9,1-25


Paweł jest nazwany "wybranym  narzędziem". Bóg ma dla niego szczególne zadanie:. ma zanieść Imię Pańskie do pogan, królów i synów Izraela. To jednak wiązało się też z cierpieniem, które Paweł musiał także nieść w swoim życiu. Czy będąc narzędziem w Jego ręku bierzemy też pod uwagę koszty?

poniedziałek, 11 maja 2020

Miłość wzajemna Grupa kobiet Katowice

Rozmawiałyśmy o tym, że człowiek został stworzony do relacji z Bogiem i ludźmi i że potrzebujemy miłości i przyjaźni jak tlenu. Także o tym, że są takie prawdy, które znamy od lat, np z Jana 13,34-35 o tym, że mamy się wzajemnie miłować i że to jest nowe przykazanie. Albo z 1 Piotra 3,9 że chrześcijanie mają nie oddawać złem kiedy tego doświadczają i że mają błogosławić. No i wielokrotnie powtarzałyśmy werset z Micheasza 6,8 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Zastosowanie tych wierszy okazało się szczególnie trudne, kiedy zdałyśmy sobie sprawę, że nie wszystkich ludzi szanujemy, nie wszystkich darzymy miłością. Czyli poprzeczka dla chrześcijan umieszczona jest bardzo wysoko. Jak dobrze że Bóg, z jednej strony nie mruży oczu żeby nie widzieć naszych grzechów w tej dziedzinie, a z drugiej zawsze jest gotów do pomocy jeżeli tylko prosimy Go o pomoc w wypełnianiu Bożych zaleceń. 

Duch ożywiający Tychy

08,05,2020   Tychy grupa piątkowa  1 Kor  15, 28-58Paweł dalej kontynuuje swoje myśli dotyczące zmartwychwstania.  W tym fragmencie używa obrazu zaczerpniętego ze świata przyrody. Porównuje przemianę jaka zachodzi dzięki zmartwychwstaniu do przemiany ziarna, które musi obumrzeć, aby powstała roślina, a potem nowe ziarno. Nazywa Jezusa duchem ożywiającym. Przypomina nam również, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czy żyjemy pamiętając o tej prawdzie?
Kazanie Tychy

YOUTUBE.COM
Rozważanie Ewangelisty Romana Fengera na podstawie tekstu z Drugiej Księgi Kronik 5,2-14 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/pl/podcast/niedzielne-rozw...

środa, 6 maja 2020

Bóg żywych Hołdunów

05,05,2020 Hołdunów Spotkanie z wiarą. Marek 12,13-27

Próbowano Jezusa złapać za słowa na różne sposoby. Inne oczekiwania mieli faryzeusze, inne Herodianie, a jeszcze inne sadyceusze. Każde ugrupowanie szukało tylko własnych korzyści i potwierdzenia swoich racji. Nie słuchali Pana. Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych. Co to znaczy dla nas dzisiaj?

Barnaba Tychy

04,05,2020  Tychy Godzina Biblijna Dz.Ap. 9,26-43


Barnaba miał odwagę zaufać człowiekowi, który jeszcze niedawno był prześladowcą chrześcijan. Często potrzebujemy takiego Barnaby który nas zauważy i ma odwagę zbliżyć się do nas.
Z drugiej strony, czy my jesteśmy takimi Barnabami dla innych?

Trudne proroctwo Pszczyna

03,01,2020  Pszczyna Godzina Biblijna  Daniel 11


Dla nas to dość trudny fragment. Ale dla narodu, który jest w niewoli te proroctwa są ważne. Szczególnie ważne są słowa: lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. To takie słowa zachęty i dla nas.

\


Ostatni wróg Tychy

01,05,2020   Tychy  grupa piątkowa   1 Kor 15,20-27


Paweł kontynuuje swoje uzasadnienie ważności wiary w zmartwychwstanie. W tym fragmencie wraca do początku, kiedy Adam utracił relacje z Bogiem, czego konsekwencją była śmierć duchowa. Wskazuje na niezastąpioną i wyjątkową rolę Jezusa, w procesie powrotu do pokoju ze Stwórcą. Jezus zwyciężył i pokonał śmierć co jest nadzieją dla nas. wtorek, 5 maja 2020

Pośle aniołów Chorzów

30,04,2020  Chorzów Spotkanie z Ewangelią Marek 13,14-27Ewangelista Marek przekazuje słowa Jezusa dotyczące czasów ostatecznych. Pan ostrzega przed wieloma fałszywymi mesjaszami i prorokami. Jednak daje też wskazówkę, która będzie widoczna dla wszystkich. Czytamy że  Jego przyjście poprzedzi zjawisko, które zaćmi słońce i nie będzie to chwilowe, bo księżyc też nie zajaśnieje. A oprócz tego gwiazdy spadać będą z nieba. Dopiero potem przyjdzie Chrystus i pośle swoich aniołów, aby zgromadzić wybranych. Jest to bardzo cenna wskazówka aby nie dać się zwieść.