poniedziałek, 19 lipca 2021

Świętochłowice i Wirek Nabożeństwa

 18,07,2021  Świętochłowice i Wirek  Nabożeństwa  1 Król. 17,1-16 

Moją uwagę zwrócił fakt, że Bóg posyła proroka do Sarepty w Sydonie, skąd pochodziła zła królowa Izebel. Wdowa którą spotyka i jej wiara wskazuje że nie wszyscy mieszkańcy Sydonu są źli. 

Lecz w każdym narodzie miły jest ten kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje.   Dz. Ap. 10,36

czwartek, 1 lipca 2021

Wytrwałość i bogaty młodzieniec


Koło Pań w Tychach w ogrodzie parafialnym, nareszcie, cieszenie się sobą nawzajem ale też rozważanie cech charakteru chrześcijanina. Rozmawiałyśmy o wytrwałości, o wyznaczaniu sobie celów i wytrwałym do niego dążeniu. Szczególnie zwróciły Panie uwagę na czytanie Bożego Słowa i modlitwę. Mówiłyśmy o przeszkodach w osiąganiu celów i jak sobie z nimi radzimy. Cenne były też zachęcające wiersze z Mt.24,13, Jk.1,2-8 i Rz.8,37 oraz z 1 Tm.6,12 i 2 Tm.4,7.

Ostatni poniedziałek czerwca więc spotkanie Koła Pań w Bytomiu Miechowicach. Tu także spotkanie "na żywo". Dużo radości, ale też dzielenia się przeżyciami (trudnymi) i temat: Jezus i bogaty młodzieniec z Łk. 18,15-30. Tu między innymi odkryłyśmy co było prawdziwym problemem tego człowieka, ale też rozmawiałyśmy o "kosztach" pójścia za Jezusem i naśladowania Go. I jakoś samo nasunęło się pytanie: Jakie światło rzucają na siebie nawzajem historia o dzieciach (w. 15-17) i historia spotkania Jezusa z młodzieńcem (w. 18-25). Zaufanie, oddanie, szczerość i bezinteresowność, to charakteryzuje dzieci i brak tych cech u młodzieńca. Bardzo ważnym wersetem stał się: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga z Łk.18,27. 

Z radością, podśpiewując wracałam do domu, droga przeleciała bardzo szybko.

Skarb, perła i sieć


Mateusz 13,44-52 to tekst nad którym zastanawiałyśmy się w trzeci poniedziałek czerwca z Nową Grupą. Pan Jezus porównuje Królestwo Niebios do skarbu, do kupca i do sieci. we wszystkich chodzi o szukanie czegoś cennego. Chodzi o poświęcenie czasu, żeby mieć skarb: Królestwo Niebios. No i stwierdziłyśmy że chodzi o 1 przykazanie, nic nie jest cenniejszego niż Bóg, Boże Słowo i przebywanie w Bożym Królestwie. Na koniec zadałyśmy sobie nawzajem pytanie czy my mówimy o Królestwie Niebios tak jak mówił o Nim Sam Zbawiciel?  

poniedziałek, 28 czerwca 2021

24 i 25 tydzień 2021

 

Czyż ja jestem na miejscu Boga?  1 Mż 50,19b

Kiedy gniewamy się na innych to nie tak łatwo opanować nasze emocje. Historia Józefa pokazuje nam, że można wybaczyć najgorsze zdrady kiedy mamy relację z Bogiem i z Jego perspektywy próbujemy zrozumieć to co się wydarza.  Bo "u Boga wszystko jest możliwe".  


14,06,2021 Tychy Godzina Biblijna  Ewangelia Jana 6,60-71

15,06,2021 Spotkanie zespołu do analizy i oceny modelu rozumienia urzędu     

17,06,2021  Chorzów  Izajasz 14, 24 - 17,24

19,06,2021 Skoczów Kurs przedmałżeński i rozdanie zaświadczeń o uczestniczeniu w kursie

21,06,2021 Tychy Godzina Biblijna Jan 7,1-13 

22,06,2021 Hołdunów  Spotkanie z Wiarą.  1 Mż 35,1-29

23,06,2021 Skoczów Kurs przedmałżeński spotkanie dodatkowe

24,06,2021  Chorzów Izajasz 18,1-19,25

25,06,2021 Tychy Grupa Piątkowa JAn 4,43-54

27,06,2021  Sosnowiec Nabożeństwo  1 Mż. 50,15-21  

środa, 16 czerwca 2021

Nowa łata, stary bukłak i miłosierdzie

 


Pozornie obie te przypowieści są o czymś innym. Z grupą kobiet z Tychów rozmawiałyśmy o szatach, łatach, bukłakach i młodym winie na podstawie Mateusza 9,9-17. Zatrzymałyśmy się na dłuższą chwilę na tym że stale potrzebujemy Lekarza w postaci Pana Jezusa. Potem rozmawiałyśmy o tym że nauka Pana Jezusa wymaga od nas całkowitej przemiany, nie da się przyszyć łaty, przykleić plaster, zastosować makijaż, aby upiększyć, przykryć to co grzeszne, stare, chore. Potrzebujemy zmiany myślenia i zastosowania w życiu tego czego Pan naucza.                                                                                         Z tzw. Nową grupą rozmawiałyśmy o Miłosiernym Samarytaninie w poszerzonym o kontekst fragmencie z Lukasza 10,25-37. Zastanawiałyśmy się nad tym czemu myślimy o kosztach, kiedy potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi? Czy potrafimy pomagać? Łatwo nam było oceniać innych, którzy nie wykorzystali podanej ręki, lub jeszcze bardziej popadli w roszczeniową postawę. Myślałyśmy o uczonym, który aż dwa razy został zachęcony przez Pana aby czynił to co wiedział.                                                                                                                                No właśnie i tu następuje punkt styczny: czynić, okazywać miłosierdzie, współczucie i mieć otwarte oczy na niedolę drugiego człowieka, bo nam także Pan okazał i wciąż okazuje miłosierdzie, współczucie i pomoc.