poniedziałek, 22 maja 2023

18-20 tydzień 2023

Wczoraj miałem przywilej poprowadzenia nabożeństwa w Mikołowie i w Tychach. Ale to nabożeństwo w Mikołowie, było dla mnie szczególne. To kościół gdzie byłem ochrzczony i konfirmowany. Dużo emocji i wspomnień. I jeszcze tekst kazania z pierwszej Samuelowej o powołaniu Samuela.  Pan jest Wielki i Wierny.  


01-03.05.2023  Wyjazd z grupą Marioli do Konina   Hebrajczyków.

04.05.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 44.24-28

05.05.2023  Tychy grupa piątkowa Jan 16,23-33

06.05.2023  Wyjazd integracyjny CME  Brenna

07.05.2023 Pszczyna Godzina biblijna Marek 4,1-20

08.05.2023 Tychy Godzina biblijna Objawienie Jana 20

09.05.2023 Hołdunów Ewangelia Jana 1,35-51

10.05.2023 Grupa skeypowa Hebrajczyków 10,1-18  

11,05,2023 Godzina Biblijna Bielsko-Biała  Estera 1

11.05.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 46

12.05.2023  Tychy grupa piątkowa Jan 16,16-23

14.05.2023 Zjazd Chórów Tychy                                                     


15.05.2023 Tychy Godzina biblijna Objawienie Jana 21

16.05.2023 Hołdunów Ewangelia Jana 2,1-12

18.05.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 47

21.05.2023 Kazanie Mikołow  i Tychy   1 Samuela 3.1-10

11,04,2023 Hołdunów Ewangelia Jana 1,1-9

13,04,2023 Godzina Biblijna Bielsko-Biała  Daniel 11-12


piątek, 12 maja 2023

15 -17 tydzień 2023

Weekend majowy to okazja by trochę w inny sposób spędzić czas. Z grupą kobiet Marioli byliśmy na wypadzie do Konina. Gdzie miałem przywilej podzielić się Słowem w trakcie nabożeństwa. Wyjazd bardzo intensywny, bo byliśmy w Łodzi, Bydgoszczy, Licheniu i Kaliszu co przygotował nasz przyjaciel Jurek. Również zwiedzaliśmy starą część Konina, a szczególnie ciekawe było odwiedzenie Synagogi w Koninie i posłuchanie o historii i współczesności tego miejsca. W czasie społeczności rozważaliśmy fragmenty z Listu do Hebrajczyków.  Dziękujemy Bogu za ten czas, dobre rozmowy, ale również za pogodę i bezpieczne podróżowanie. 

11,04,2023 Hołdunów Ewangelia Jana 1,1-9

13,04,2023 Godzina Biblijna Bielsko-Biała  Daniel 11-12

13.04.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 44.24-28

14.04.2023  Tychy grupa piątkowa Jan 16,8-15

16.04.2023  Nabożeństwo Hołdunów i Mysłowice 1 Mż 32,23-32zs


16.04.2023 Grupa Skeypowa  List Hebrajczyków 9.1-22

17.04.2023 Tychy Godzina biblijna Objawienie Jana 18

18.04.2023 Hołdunów Ewangelia Jana 1,10-18

19.04.2023 Kurs przedmałżeński powtórka 

20.04.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 45.1-17

21.04.2023  Tychy grupa piątkowa Jan 16,16-23

24.04.2023 Tychy Godzina biblijna Objawienie Jana 19

25.04.2023 Hołdunów Ewangelia Jana 1,19-34

26.04.2023 Dzięgielów Godzina biblijna  List do Hebrajczyków 1

27.04.2023 Chorzów  Spotkanie biblijne Izajasz 45.18-25

30,04,2023 Kazanie Konin Jan 16,16-23a