środa, 28 lutego 2018

Estera w Miechowicach

Ostatni poniedziałek lutego i spotkanie pań w Bytomiu Miechowicach. Tym razem przyglądałyśmy się biblijnej Esterze. Rozmawiałyśmy o nie łatwym dzieciństwie, posłuszeństwie, skromności i przychylności wielu osób w stosunku do tej kobiety. Dyskutowałyśmy o poście wtedy i dziś. Ciekawym był 12 miesięczny okres pielęgnacji kobiet zanim mogły pójść do króla. A my czym pachniemy? Jaka woń unosi się wokół nas? Czy są to modlitwy zanoszone przed Boży tron (Obj.5,6) czy raczej kłótliwość i chciwość? Rozmawiałyśmy także o modlitwach wstawienniczych, o tym by modlić się o miasto w którym mieszkamy (Jer.29,7). Estera z narażeniem życia wstawiła się za swoim narodem, była odważna, ale to nie znaczyło że się nie bała. Wiedziała (tak przynajmniej by wynikało z wychowania), że Bóg ją nie opuści. Radosne Purim obchodzone na pamiątkę uratowania Żydów od zagłady, w tym roku przypada właśnie od wieczora 28 lutego do wieczora 1 marca. 

Próba Hołdunów

27,02,2018   Godzina biblijna Hołdunów   Łukasz 22,31-38


Piotr jest dość pewny siebie. Stwierdza, że jest gotów na więzienie i śmierć.  Jezus jednak ostrzega go i pokazuje mu co się wydarzy. Jest to trudna, kolejna próba.  Pierwszą próbą było zostawienie wszystkiego i pójcie za Jezusem. Jak my zareagowalibyśmy na słowa Pana: "a gdy się nawrócisz utwierdzaj braci swoich"?

Izraelita Tychy

27,02,2018  Godzina biblijna Tychy  Rzymian 11,1-12

Paweł, który jest autorytetem dla chrześcijan mówi, że jest Izraelitą i jest dowodem na to, że Bóg nie odrzucił ludzi z narodu wybranego. Przytacza historię z czasów proroka Eliasza kiedy ten myślał, że tylko on ufa Bogu.  Bóg mu objawił, że jest siedem tysięcy mężów którzy trwają przy Bogu i nie zginają kolan przed bożkami. Paweł pisze że to ludzie "łaski". Autor kończy swoją myśl słowami nadziei, że pełnia będzie kiedy potomkowie  Abrahama doświadczą ponownie łaski. A ja wiem, że się to dzieje.

poniedziałek, 26 lutego 2018

Spadkobiercy Orzesze

25,02,2018  Spotkanie dla małżeństw Orzesze. 


Kolejne miejsce gdzie rozmawialiśmy z małżeństwami o tym co dostaliśmy w spadku po naszej rodzinie nie tylko w kwestii materialnej. Również staraliśmy się zwrócić uwagę na to, aby pomyśleć co zostawiamy w spadku naszym dzieciom. Zachęcaliśmy do czytania historii z 1 Mojżeszowej rozdziały 12-50 gdzie mamy bardzo ciekawy opis czterech pokoleń rodziny Patriarchów.

Perspektywa gospodarza Bytom

25,02,2018   Kazanie Bytom    Marek 2,1-12

Przyglądaliśmy się historii uzdrowienia paralityka z perspektywy właściciela domu. Nikt z nas nie lubi jak mu ktoś rozwala dom. Gniew w takich sytuacjach rodzi się bardzo łatwo. Jednak słowa Jezusa o odpuszczeniu grzechów dociera również do gospodarza. Nie wiemy jak on sobie poradził ze swoimi emocjami. Ale możemy zastanowić się jak ja reaguję na różne sytuacje które rodzą gniew. I czy pielęgnuje zły gniew w swoim sercu. Jezus i nam chce odpuścić nasze grzechy. To jest niesamowite jak potrafimy z tego skorzystać. 


Manowce Tychy

23,02,2018   Grupa piątkowa  Kolosan 2,4-8

Jak nie dać się zwieść na manowce? Dość archaiczne sformułowanie jednak dobrze oddające niebezpieczeństwo jakie nam grozi kiedy nie trwamy w nauce naszego Pana. Mamy ewangelie, gdzie możemy widzieć jak Jezus traktował bardzo różnych ludzi. Możemy się od niego uczyć. Możemy się modlić i prosić Boga, aby przez swego Ducha korygował nasze życie. A przede wszystkim mamy za wszystko dziękować. 

Kwas Tychy

22,02,2018   Nabożeństwo pasyjne Tychy   Łukasza 22:7-13

Rzadko zastanawiamy się nad znaczeniem święta Przaśników. Miało ono głęboki wymiar duchowy. Nam często pozostał tylko nawyk solidnego  sprzątania przed nadchodzącymi świętami. Paweł w liście do Koryntian jednak rozwinął tę myśl o przaśnikach.  "Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy". Widzimy więc, że mamy solidnie posprzątać nasze serce z kwasu. 

Bliżej Tychy

19,02,2018   Odkrywanie życia   Tychy 


Dzięki Jezusowi jest nam bliżej do Boga. Wiele rozmów pokazuje, że kiedy czytamy Stary Testament to nasz obraz Boga jest zupełnie inny niż Ojciec przedstawiony nam przez Jego Syna. Zacheusz jest dobrym przykładem. W oczach ludzi religijnych mających stary obraz nie miał szans na bliskość Boga. Dzięki Jezusowi wszystko się zmieniło. To wpłynęło na przemianę jego życia. Ważne pytanie jaki obraz jest w moim sercu?

poniedziałek, 19 lutego 2018

Co wnosimy w małzeństwo. Zamarski

18,02,2018   Kolacja dla małżeństw Zamarski 


Około 90 osób wzięło udział w tym spotkaniu. Mówiliśmy o biblijnym przykładzie rodziny przymierza w której mamy opisane cztery pokolenia. Na podstawie tam opisanych relacji można zobaczyć jak kopiujemy przyzwyczajenia, nawyki i tradycje. Mówiliśmy o naszych przodkach i co oni nam zostawili. A także jaki to ma wpływ na nasze małżeństwa, ale również zachęcaliśmy do zastanowienia się nad tym co zostawimy po nas kolejnemu pokoleniu. Dziedzictwo Skoczów

17,02,2018  Kurs przedmałżeński  Skoczów


Drugi raz spotkaliśmy się z parami w Skoczowie.  Jest to odpowiedzialność, ale i przywilej dzielić się z tymi młodymi ludźmi naszymi doświadczeniami z życia z Bogiem, ale również jak uczyliśmy się i nadal uczymy jak najlepiej żyć ze sobą w małżeństwie. Tym razem przyglądaliśmy się temu co bierzemy z naszych domów jako niematerialne dziedzictwo i jaki to ma na nas wpływ.


Skarby mądrości. Tychy

16,02,2018  Grupa piątkowa Tychy  Kolosan 2,1-3

Głównym naszym pytaniem było: jak słowa Pawła o tajemnicy która jest w Chrystusie, odkrywana jest w naszym życiu. Cieszyło mnie to, że mogliśmy otwarcie dzielić się tym z czym się zmagamy. Mówiliśmy jak rozumiemy temat skarbów, które mamy w Chrystusie. Jest to bardzo zachęcające jak możemy doświadczać Bożego pokoju, Jego miłości i uczyć się zaufania. Taki czas dziękowania Bogu za wszystko czym nas obdarza. Jeśli się chełpisz... Tychy

13,02,2018   Godzina biblijna Tychy  Rzymian 11,13-24 

Lekcja która jest przestrogą dla każdego z nas gdybyśmy poważnie traktowali Boże Słowo. Paweł ostrzega nas którzy jesteśmy z pogan abyśmy się nie chełpili. Przypomina nam, że to my zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne. Brak wiary spowodował, że niektórzy stracili relację z Bogiem i uschnęli. Dzięki Chrystusowi poganie zostali wszczepieni w to miejsce. Nie daje nam to jednak powodu do pychy, ale zobowiązuje nas do modlitwy i błogosławienia. Paweł mówi: gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bóg patrzy na nasze serce. 

Miłujcie żony Skype

11,02,2018   Grupa Skeypowa  Efezjan  5:22-29


Kiedy zaczynamy rozważanie tego fragmentu to pojawiają się emocje. Są żywiołowe dyskusje niezależnie od tego jaka jest grupa i czy są to sami mężczyźni czy same kobiety, czy grupa jest mieszana. Kiedy jednak patrzymy na te wersety przez pryzmat Jezusa i jak on umiłował kościół to te słowa o miłości do żony nabierają nowego znaczenia. Kiedy czujemy się kochani przez Jezusa  to nie mamy problemu z podporządkowaniem i uległością wobec Niego, bo wiemy, że wszystko co On czyni jest dla naszego dobra. Kiedy odczuwamy miłość żony czy męża pomaga nam to we wzajemnej uległości jak mówi werset Efezjan 5:21  Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.


Ukryty plan Pszczyna

11,02,2018   Godzina biblijna  Pszczyna   Efezjan 3: 1-13


Paweł pisze o sobie i swoim powołaniu nie tylko w tym liście ale i w innych.  Tutaj w kontekście łaski jaka mu jest dana, że może zwiastować niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Którego sam doświadczył i jak sam pisze jest sługą tej Bożej łaski. On znawca Bożego przymierza miał przywilej poznania i powiązania Bożych obietnic z tym co wykonało się w przyjściu Mesjasza. To pozwoliło mu zobaczyć zamysł Stwórcy, który daje nadzieję narodowi wybranemu i wszystkim innym ludziom, że przez wiarę mamy dostęp do Boga.

sobota, 10 lutego 2018

W was. Tychy

09,02,2018  Grupa piątkowa  Tychy  Kolosan 1,24-29


Paweł mówi o tajemnicy którą Bóg pozwolił mu odkryć. Mówi o Kościele nie jako o instytucji, ale świętych którym Bóg dał poznać bogactwo Swojej chwały. Tym co nas najbardziej nurtowało było stwierdzenie: "Chrystus w was" jako sedno tej tajemnicy.  Kiedy On jest w nas, to co robimy czy mówimy wskazuje na Niego. Daje też "jego moc" która od początku jest tą siłą, która sprawia, że ci którzy słyszą ewangelię są przez nią dotknięci i dobra nowina zmienia ich życie. Stawia ich usprawiedliwionych przed Bogiem, dzięki łasce którą mamy w Jezusie Chrystusie.    

Prezent Pszczyna

06,02,2018   Pszczyna Błękitny krzyż.  Odkrywanie życia 1


Bóg jest dobry!  Obdarowuje nas wszystkim co mamy i kim jesteśmy. My jednak skupiamy się na tym co otrzymaliśmy zamiast na tym kto nas obdarowuje. Prezenty które otrzymujemy mogą stać się tym co przysłania nam Boga. Zaczynamy oddawać cześć nie Dawcy  lecz rzeczom, którym poświęcamy nasz czas i życie. 

Niezależność Tychy

05,02,2018  Odkrywanie życia 2  Tychy


Dążymy do niezależności od początku stworzenia. Buntujemy się i nie ufamy naszemu Stwórcy.  Patrząc na całą historię widzimy jakie są konsekwencje tego, że nie potrafimy zaufać Bogu. Jezus przyszedł na ten świat, aby nam pokazać że zaufanie Bogu w całym naszym życiu to najlepsze co może każdy z nas zrobić.  

Na wesoło Tychy

03,02,2018   Na wesoło Tychy 
http://www.luteranie.tychy.pl/aktualnosci/2017-2018/1426-1802-ponad-trzydziesci-osob

Pytali go.. Chorzów

01,02,2018 Spotkanie z Ewangelią Chorzów Ewang. Marka 4,1-12

Taka niby oczywista historia. Tym razem staraliśmy skupić się nad tym co zrozumieli słuchacze z tego podobieństwa. Lekcję którą ja wyciągam, to zachęta, aby pytać i rozmawiać z Panem Bogiem co dany fragment słowa dla mnie na dzisiaj znaczy. Jak rozumieć to co czytam? Samo słowo bez relacji z Nadawcą tego słowa może nie przynieść tych owoców o które chodzi.

piątek, 2 lutego 2018

Koło Pań Miechowice

Ostatni poniedziałek stycznia i spotkanie pań w Miechowicach. Już coraz dłużej jest jasno więc podróżowanie sprawia tym większą przyjemność. Tym razem skupiłyśmy się na biblijnej Ewie. Wiele informacji o tej postaci nie jest tajemnicą, panie bez trudu odpowiadały na pytania. Wszystkie zwróciłyśmy uwagę na to jakimi słowami Ewa odpowiada na podstępy węża. Zgodziłyśmy się też z tym, że wchodzenie w dyskusję z doświadczonym kłamcą od razu skazane jest na porażkę. Wyciągnęłyśmy też wnioski by w naszym życiu dokładnie słuchać, czytać i uczyć się Bożego Słowa, nie szukać winnych by tłumaczyć się przed Bogiem i samej nie kusić innych do złego. Poza tym ważne też było to czego dowiedziałyśmy się o Panu Bogu: sam zatroszczył się o okrycie dla ludzi by się nie wstydzili. To był dobry czas.