poniedziałek, 26 lutego 2018

Kwas Tychy

22,02,2018   Nabożeństwo pasyjne Tychy   Łukasza 22:7-13

Rzadko zastanawiamy się nad znaczeniem święta Przaśników. Miało ono głęboki wymiar duchowy. Nam często pozostał tylko nawyk solidnego  sprzątania przed nadchodzącymi świętami. Paweł w liście do Koryntian jednak rozwinął tę myśl o przaśnikach.  "Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy". Widzimy więc, że mamy solidnie posprzątać nasze serce z kwasu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz