wtorek, 28 lutego 2017

Okup Tychy

28,02,2017  Odkrywanie chrześcijaństwa Tychy 2 grupa 4 spotkanie

Dziś tak szczególnie zwróciliśmy uwagę na to, że Jezus został wydany na okup za wielu. Także za mnie.  Śmierć Jezusa zbiega się z tym, że zasłona w świątyni się rozdarła. Dzięki Jezusowi na nowo mamy dostęp do świętego Boga. 

Dobry Pasterz - Bytom Miechowice

Przypowieść o Dobrym Pasterzu wybrałam na pierwsze spotkanie dla kobiet w Bytomiu, które odbyło się 27 lutego 2017 r. To ciekawe czego mogłyśmy dowiedzieć się o owcy i o pasterzu. Panie od razu z czytanych fragmentów Łk.15,1-7 i J.10,1-18.24-28, wyciągały wnioski dotyczące realnego życia i tego, że Pan Jezus jest najlepszym przywódcą, jak pasterz dla swoich owiec. Na koniec spotkania wspólnie przeczytałyśmy Psalm 23. Jaki to przywilej ufać Pasterzowi, i w Nim ulokować poczucie bezpieczeństwa!

niedziela, 26 lutego 2017

Co siejesz? Tychy

26,02,2017 Kazanie Tychy   Galacjan 6:7.10
i Prezentacja o Botswanie.


Słowa ap. Pawła z listu do Galacjan są bardzo ważną prawdą biblijną.  Od moich decyzji zależy co rozsiewam każdego dnia wokół siebie. Czy sieję miłość, radość i pokój czy zarażam innych gniewem i frustracją? Jesteśmy zachęceni do dzielenia się miłością. Ale nawet w miłości trzeba mądrości. Tak jak w uprawianiu ziemi ważny jest płodozmian tak w miłości możemy różnie ją okazywać (pięć języków miłości). Dobrze jest poznać potrzeby osoby którą chcemy obdarować miłością. Jako propozycję okazania miłości przedstawiłem misję która pomaga sierotom w Botswanie, prowadzoną przez kościół Luterański w tym kraju. Dziękuję Bogu za to jak odpowiedział nasz zbór na tę prośbę o zebranie pomocy dla tych dzieciaków.


Walentynkowo Golasowice

25,02,2017  Spotkanie dla par i małżeństw - Golasowice - Najważniejszy składnik życia.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za sobotnie spotkanie w Golasowicach. Cieszy nas to jak mamy możliwość spotykać się z małżeństwami i parami i zachęcać je do inwestowania w relacje. Sami doświadczamy tego, że Boża miłość jest najważniejszą wartością w naszym życiu. Rozmowy po spotkaniu pokazały nam że temat był ważny i potrzebny. 

czwartek, 23 lutego 2017

Władza, seks i pieniądze Czerwionka

22,02,2017  Godzina Biblijna w Czerwionce Leszczynach. 1 list Jana 2:15-17

Jan w tych wersetach ostrzega przed miłością świata, a przecież Jezus przyszedł aby właśnie zachęcić nas do miłości. Dalej tłumaczy o co mu chodzi. Mówi o trzech dziedzinach naszego życia w których jesteśmy próbowani. Nawet Jezus był kuszony w tych trzech sferach; pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Inaczej mówiąc seks, pieniądze i władza.
Kluczowym słowem jest słowo pożądanie, które również pojawia się w przykazaniach. Mamy nie pożądać. Można by to zdefiniować w prosty sposób. Kiedy czegoś lub coś chcemy, to jesteśmy jeszcze w stanie zapanować nad tym chceniem. Pożądanie zaczyna się kiedy ta chęć już nad nami panuje. To jest niebezpieczne.  środa, 22 lutego 2017

Spotkanie pań w Golasowicach 21.02.2017

Trochę z drżeniem jechałam do Golasowic, sama, nową dla mnie drogą, nagle zza chmur wyjrzało zachodzące słońce i moje myśli skupiły się na tym że to Bóg jest tym który prowadzi, oświetla, daje pokój. Pierwszy raz zostałam zaproszona do poprowadzenia spotkania dla pań w Golasowicach. Mimo to z kilkoma paniami znamy się już ze śniadań dla pań w Świętochłowicach, zjazdów chórów i innych spotkań przy innych okazjach. Temat który wspólnie rozważałyśmy "Przywileje dojrzałej kobiety" oparty był o fragment listu ap. Pawła do Tytusa 2,1-5. Wskazówki dla kobiet zawarte w tym liście bardzo szczegółowo próbowałyśmy omówić i zastanawiałyśmy się, czy są one także dla nas, kobiet żyjących w XXI wieku. "Starsze kobiety mają zachowywać ..... nie mają......dawać dobry przykład..... pouczać....." Oj to wcale nie jest łatwe, na dźwięk słowa pouczać same przypomniałyśmy sobie własne odczucia jak nas ktoś pouczał. Zachęcałyśmy się wzajemnie do tego by być przykładem, być przyjaciółką, być wsparciem dla innych. Choć jest to nie łatwe w zastosowaniu, to wysiłek nagrodzony może być dobrym imieniem, zaufaniem i szacunkiem, a to są przywileje nie do przecenienia. 

wtorek, 21 lutego 2017

Odkrywanie Chrześcijaństwa II Tychy

21,02,2017  Odkrywanie chrześcijaństwa  3 Spotkanie Tychy

Dziś głównym pytaniem było po co przyszedł Jezus na ten świat?
Każda grupa jest inna, ale każdy uczestnik wiele wnosi do takiego spotkania. Kiedy swobodnie rozmawiamy o tym jak rozumiemy misję Jezusa to za każdym razem możemy odkrywać inny aspekt. Dziś dużo myśli szło w kierunku Starego Testamentu. Mamy trudność w zrozumieniu jaki był Bóg opisany w tej części Biblii. Najprościej jest odpowiedzieć na głowne pytanie w takim kontekście, że Jezus przyszedł pokazać właściwy obraz Ojca, jako Tego który jest pełen miłości. Który robi wszystko abyśmy wrócili do relacji z Nim.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Gniew Tychy

20,02,2017  Emocje w kontekście Biblii Tychy

Czy potrafimy rozpocząć rozmowę na temat tego co przeżywamy? Przyznajemy się do tej emocji? Możemy sobie nawzajem bardzo pomóc poprzez otwartość i nie osądzanie innych. Ale przede wszystkim szczera rozmowa z Bogiem na temat gniewu daje nam inną, nową perspektywę. Biblijna zasada zapisana w liście do Efezjan 4,26 daje nam ciekawe wskazówki. Mówi nam, że nie gniew sam w sobie jest zły, ale pielęgnowanie gniewu jest dla nas szkodliwe.

niedziela, 19 lutego 2017

Najważniejszy składnik życia Cieszyn

18,02,2017  Spotkanie dla małżeństw Cieszyn ńajważniejszy składnik życia.


Czy da się żyć bez miłości? Pewnie tak, ale czy takie życie ma smak? To co wspólnie z Mariolą przeżywamy od ponad 34 lat pokazuje nam, że miłość jest tym, co jest najważniejsze w naszym życiu i naszych relacjach. Z radością dzieliliśmy się naszym doświadczeniem w tym zakresie i tym że najpierw sami doświadczyliśmy miłości Boga, która daje siły do innego patrzenia na otaczający nas świat, ale przede wszystkim nadaje życiu smak.

Tajemnica Tychy

17,02,2017  Grupa piątkowa  Tychy  1 Tymoteusza 3:14-16

Jak łatwo nam jest się skupić na zakazach i nakazach o których pisze apostoł Paweł w swoich listach. Ale mamy też takie perełki jak słowa z wersetu 16, gdzie Paweł mówi o tych najważniejszych elementach potrzebnych dla naszej wiary i pobożności, czyli wskazuje na Jezusa i to co dla nas uczynił. Jest tu też ważna wskazówka dla naszego codziennego życia, a mianowicie mamy go zwiastować, aby inni mogli Mu zaufać. Nie da się nikogo zmusić do wiary, ale możemy zachęcić naszym szczerym świadectwem. 

piątek, 17 lutego 2017

Nowa grupa Chorzów

16,02,2017  Ewangelia Marka 1:1-6  Chorzów   "Uskrzydlij dzieciaki"

Zapowiedzi przyjścia Mesjasza przez proroków są zawsze czymś fascynującym. Jan jest tu opisany jako herold, który ogłasza przyjście swego Pana. Reakcja na jego słowa i świadectwo życia jest zdumiewająca. Ludzie pokutują, wyznają grzechy i uzewnętrzniają swoją przemianę poprzez chrzest. Dziś kiedy jesteśmy posłuszni Bogu i wskazujemy na Jego Słowo i Jego moc w naszym życiu to Jego Duch może tego użyć do przemiany innych. Jesteśmy zaproszeni do bycia heroldami zwiastującymi dobrą wieść o Chrystusie.

Uległość Cisownica

15,02,2017  List do Efezjan 5,21-33 Godzina Biblijna Cisownica.

To fragment który zawsze budzi wiele emocji. Kiedy jednak popatrzymy na pierwszy i ostatni werset to one łagodzą całość. Często (mężczyźni) skupiamy się tylko na tym, że żony mają być uległe. Obraz który Paweł przytacza jednak pokazuje zupełnie inny wymiar uległości. "Kościół" nie jest uległy Chrystusowi z przymusu, ale z wdzięczności za miłość i wszystko to co otrzymujemy z łaski. Kiedy mąż zaczyna od miłości jakiej mamy wzór w Chrystusie, to żonie nie sprawia problemu poważanie swego męża. 

Kim On jest? Tychy

14,02,2017   Odkrywanie Chrześcijaństwa 2 spotkanie 2 grupa.


Dobrze się rozważa teksty z ewangelii Marka. Pokazują one jak Jezus uzdrawiał, wskrzeszał, odpuszczał grzechy. Ale najważniejsze pytanie, to czy to dotyczy tylko Jemu współczesnych, czy również nas. Możemy powiedzieć, że Jezus jest moim uzdrowicielem, oczyścił mnie z grzechu? Czy tak na co dzień pamiętamy, że On jest Panem wszechświata, albo jednak próbujemy sami być władcami?

wtorek, 14 lutego 2017

Sługa Tychy

10,02,2017   Grupa piątkowa. 1 Tymoteusza 3:8 - 13


Diakon czyli sługa to dość trudne sformułowanie.  Źle się nam kojarzy, a przecież Jezus powiedział kto chce być wśród was największy niech będzie sługą wszystkich. W tym momencie uruchamiają się nam instynkty samozachowawcze i zaczynamy oceniać innych. Przecież nie o to chodzi aby krytykować innych, ale użyć ten tekst jako lustro w którym przeglądam się ja sam. Seks, władza i pieniądze. Nie ma tu nic nowego tylko przypomnienie o trzech sferach w których zły próbuje nas podejść. A Bóg już do Kaina powiedział: "grzech stoi u twoich drzwi, lecz tym masz nad nim panować".


czwartek, 9 lutego 2017

Talenty i miny w Tychach 8.02.2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Tychach na Kole Pań omawiamy przypowieści Pana Jezusa. Nie jest łatwe odkrywanie co Pan Jezus ówczesnym słuchaczom chciał powiedzieć i co mówi do nas dzisiaj. Wczoraj mówiłyśmy o gospodarzu który powierza sługom w opiekę swój majątek, a potem wyjeżdża. (Jakim było odkryciem że talent i mina to jednostki wagi) Po powrocie gospodarza, słudzy stają przed nim i zdają sprawę ze swego szafarstwa. Ciekawym było spostrzeżenie, że krytyczne nastawienie do gospodarza jednego ze sług, jego strach, są ocenione negatywnie z strasznymi konsekwencjami. Mówiłyśmy też o tym, że tym czymś co otrzymujemy od Pana jest też bycie ambasadorem Pana tu na ziemi, a reprezentowanie Go to bardzo odpowiedzialne zadanie. Chcemy też wszyscy usłyszeć od Pana kiedy przyjdzie znów : dobrze, sługo dobry i wierny... w małym byłeś wierny wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Nie lada wyzwaniem jest zatem zastanowienie się co mi zostało powierzone, aby wiernie to rozwijać, aby przynieść Bogu Chwałę i pożytek ludziom.       

środa, 8 lutego 2017

OCH nowa grupa Tychy

07,02,2017  Tychy Odkrywanie Chrześcijaństwa 2 grupa.

Z jednej strony jesteśmy bardzo zabiegani a z drugiej strony odczuwamy brak głębszych relacji. Każda możliwość społeczności ma niesamowitą wartość samą w sobie. Zły robi wszystko abyśmy mieli wrażenie że na nic nie mamy czasu. Najważniejszym jednak jest, aby zaplanować spotkanie z Bogiem, wyciszyć się i przypomnieć sobie to, że Bogu mogę zadać każde pytanie, z Bogiem mogę spędzić niezapomniane chwile. Ale również przypominamy sobie czym jest Dobra Nowina i co mamy w Chrystusie.

wtorek, 7 lutego 2017

Lęk Tychy

06,02,2017 Emocje w kontekście Biblii "Lęk"

W trakcie kursu Odkrywanie chrześcijaństwa z grupą doszliśmy do wniosku, że warto dalej się spotykać i omówić kwestię emocji w naszym życiu. Bardzo pomocne jest, że jesteśmy już zgrani i otwarci, więc rozmowa o lękach była zilustrowana wieloma przykładami.  Najważniejsze jest właśnie to aby nauczyć się rozmawiać o tym czego się boimy. Jedna z uczestniczek dobrze to podsumowała: trzeba nasz lęk rozbić na małe strachy i rozprawić się z nimi po kolei. 

poniedziałek, 6 lutego 2017

Wybranie Skype

05,02,2017  Grupa na Skype   Efezjan 1:1-6

List do Efezjan jest dla mnie szczególny. Zaczyna się od listy błogosławieństw jakie mamy w Jezusie podarowane. Omówiliśmy pierwsze trzy: wybranie przeznaczenie i obdarowanie. Z jednej strony patrząc to Bóg w swej łasce już wszystko w Jezusie dokonał. Jednak nie robi niczego na siłę i po naszej stronie jest decyzja czy z tej oferty skorzystamy. Kiedy to do nas dociera zaczynamy jak Paweł błogosławić Boga. Nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza, ale z wdzięczności. 

Biskup Tychy

03,02,2017  Grupa piątkowa    1 Tymoteusza 3:1-7

Jak dobrze, że mamy różne tłumaczenia biblii. Niektóre słowa mają tak silne kulturowe znaczenie, że trudno jest dotrzeć do tego co miał Paweł na myśli. W miejsce słowa "biskup" jednak mamy też czasami użyte słowo "starszy" "duszpasterz" "przywódca duchowy" i to już rozszerza nasze zrozumienie. Doszliśmy wspólnie do tego że chodzi o autorytet. To, że Paweł w ogóle o tym pisze wskazuje na problemy z którymi już wtedy się borykali. Jednak odniesienie do relacji rodzinnych wskazuje na relacje które są potrzebne. Nie wystarczą same nakazy i zakazy.