środa, 28 października 2020

Troska czy napomnienie Tychy

 


23.10.2020  Tychy grupa piątkowa  2 Kor. 6.1-10


Paweł troszczy się czy napomina? To na co akcent położymy ma duży wpływ na to jak będziemy rozumieć swoje chrześcijańskie powołanie.  To tak jak z naszym podejściem do przykazań. Kładziemy akcent na zakazy czy na miłość na którą wskazuje Jezus. 

Eden Hołdunów

 


20.10.2020  Hołdunów spotkanie z wiarą. 1 Mż 2


Bóg zasadził ogród dla człowieka. Zabezpieczył wszystko co było potrzebne do życia.  Stworzył kobietę która miała być "wspomożycielem" dla mężczyzny. Bo tak tłumaczymy słowo "pomoc" (ezer) kiedy jest użyte w stosunku do Boga. Bóg ustanowił wtedy też, zasady dotyczące przyszłości małżeństwa. Ta grupa jest męska, przez co rozmowy były bardzo żywiołowe.  


poniedziałek, 26 października 2020

Badali pisma Tychy

 


19.10.2020  Tychy godzina biblijna  Dz.Ap. 17.1-21


Rośnie opór wobec Pawła. Kiedy trafia do Berei spotyka Żydów "szlachetniejszego" usposobienia. Wydaje się, że to szlachectwo sprawiło, że sprawdzali zwiastowanie Pawła z pismami Starego Testamentu.  Ważne jest byśmy i my dzisiaj mieli takie szlachetne usposobienie i czytali Boże Słowo szukając prawdy, którą jest Jezus Chrystus. 



Odwrotny skutek Skype

 

18.10.2020 Dz. Ap. 14.


Można mieć wrażenie że kiedy się wydarza cud to skutki mogą być tylko pozytywne. Jednak w Listrze miała miejsce sytuacja w której mimo, że człowiek został uzdrowiony, to jednak ludzie wystąpili przeciwko apostołom. Wszystko kończy się ukamieniowaniem Pawła. Nadzieja tylko w tym, że Bóg czuwa do końca. 

czwartek, 22 października 2020

Zmiana myślenia Tychy

 


16.10.2020   Tychy grupa piątkowa  2 Kor.  5.16-21 


  Bóg w Jezusie świat z sobą pojednał. Jezus nie zgrzeszył ani razu, a mimo to wziął na siebie cały grzech, by przywrócić nam możliwość relacji z Ojcem. Możemy skorzystać z tej największej ofiary, trzeba zaprosić Jezusa do swojego życia, a potem żyć wg Jego wskazówek. Trwać w Nim i pełnić służbę pojednania. Jeden z nowych przekładów ujmuje to w słowach: "gdyż tylko ci z nas którzy trwają w Chrystusie są nowym stworzeniem. Nasz dawny styl myślenia uznajemy za miniony". A jak ty myślisz? (Ten list jest dla nas i całej grupy, wielkim wyzwaniem).

Kobiety Chorzów

 

15.10.2020 Chorzów Marek 15.33-47


Kobiety które usługiwały Jezusowi są dla nas przykładem pokory i służby. Mimo, że  na pozór nie były na pierwszym planie spisanych historii to jednak Łukasz  8, 3 podsumował to słowami: służyły im majętnościami swymi. Dzięki kobietom funkcjonowali na co dzień. A one miały odwagę być z Jezusem w tej ostatniej chwili.   

wtorek, 20 października 2020

Genesis Hołdunów


13.10.2020  Hołdunów  Spotkanie z wiarą 1 Mż 1.1-31


Boże przesłanie o początku, wskazuje na porządek i zamysł Stwórcy.  A wszystko było bardzo dobre. Stworzenie człowieka na swoje podobieństwo przez Boga wskazuje na duże wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Wszystko było bardzo dobre kiedy byliśmy w relacji z Bogiem. 



Uwierz w Jezusa Tychy

 


12.10.2020  Tychy G.B.  Dz.Ap. 16,19-40   


Paweł i Sylas lądują w więzieniu. Zamiast gniewu i złości jest w nich uwielbienie dla Boga, co wyrażają poprzez modlitwę i śpiew. Efekt ich postawy jest wspaniały. Są zaproszeni do domu stróża więziennego który zadaje im pytanie: co mam czynić abym był zbawiony?  Uwierz w Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom. Jak my odpowiadamy na takie zaproszenie i czy zadajemy pytania dotyczące zbawienia i łaski Zbawiciela?  




Bojaźń Tychy

 


09.10.2020  Tychy grupa piątkowa  2 Kor. 5.11-15


Ciekawe jest to, że łatwiej jest straszyć Bogiem, niż zachęcać do "bojaźni". Niestety dzieje się to ciągle. Bóg widzi wszystko i wie co jest w naszych sercach. Paweł to ujmuje w słowach: przed Bogiem wszystko w nas jest jawne.  Jezus zostawił nam obraz Ojca, który pragnie abyśmy przychodzili do niego z szacunku i wdzięczności za Jego miłość, w respekcie a nie ze strachu przed Nim. 





środa, 14 października 2020

Idąc Hołdunów

 


06.10.2020 Hołdunów spotkanie z wiarą. Marek 16.1-20


Idąc na cały świat, głoście ewangelię. To ostatnie zadanie które Jezus zleca swoim uczniom i ich kontynuatorom. To przesłanie jest wciąż aktualne. Pytanie które nurtuje: to czy my pójdziemy w świat, czy czekamy aby świat przyszedł do nas?




 

Nowa grupa 12.10.2020


 Już jakiś czas myślałam o społeczności dla kobiet z daleka. 12 października "spotkałyśmy" się za pomocą łącza telefonicznego i choć mieszkamy w 4 różnych województwach, oddalonych od siebie wiele kilometrów, mogę napisać, że to był świetny czas. Rozważałyśmy Psalm 1. Mówiłyśmy o szczęśliwych i nieszczęśliwych ludziach. O źródle wód, liściach i owocach wydawanych we właściwym czasie. No i zależności owoców od trwania w Chrystusie, karmienia się Jego Słowem. Umówiłyśmy się na kolejne spotkania w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. 

Nieporozumienie Tychy


 05.10.2020  Tychy  godzina biblijna  Dz.Ap. 15,36-16,18


Można powiedzieć, że nieporozumienie doprowadziło do jednego z pierwszych rozłamów w kościele.  Paweł i Barnaba rozchodzą się, jednak każdy bierze ze sobą ucznia i każdy idzie w swoją stronę. A Bóg błogosławił jednemu i drugiemu.  A czy my potrafimy błogosławić tych którzy nie zgadzają się z nami? 



W nim każdy Skype

 


04.10.2020 Skype  Dz.Ap 13.1-52


Paweł w Antiochii Pizydyjskiej krok po kroku tłumaczy tamtejszej społeczności Żydowskiej to, co stało się dla niego najważniejsze w życiu. Zresztą sami go proszą by zabrał głos. Ten znając ich sposób myślenia i kulturę, bardzo zgrabnie przechodzi przez całą historię Izraela. Wspomina Jana, o którym możliwe, że słyszeli. Nawet nie buntują się kiedy zaczyna mówić o Jezusie. Cytuje również proroków. Stwierdzenie "w Nim każdy kto wierzy bywa usprawiedliwiony" jest bardzo istotne. Czy ma tę samą wartość dla nas dzisiaj?

piątek, 9 października 2020

Królewskie przykazanie Pszczyna

 


04.10.2020 Pszczyna godzina biblijna. Jakub 2.1-13


Paweł ostrzega nas przed robieniem różnicy między ludźmi. Powiedział:  będąc stronniczymi to przez zakon jesteśmy uznani za przestępców. Jednak wskazuje też na "królewskie przykazanie" zachęcające nas do miłości bliźnich. Na koniec zwraca uwagę na sąd i znowu zachęca by okazywać miłosierdzie ludziom i sobie, bo miłosierdzie góruje nad sądem. Czy pamiętamy o tych zasadach na co dzień?    




czwartek, 8 października 2020

Żal mi tego ludu Wirek

 


04.10.2020 Nabożeństwo Wirek Marek 8.1-9


Jezus widzi głód ludu. Ale przede wszystkim ten duchowy.  Kiedy dziękuje za chleb używa słowa eucharisteo. Jan w swej ewangelii napisał o tym że Jezus powiedział "Ja jestem chlebem żywota" a w momencie ustanowienia wieczerzy już bardzo konkretnie objawia jak chce wyjść naprzeciw naszemu duchowemu głodowi. 



Rękojmia Tychy gr.p


02.10.2020 Tychy grupa piątkowa  2 Kor 5.1-10

Paweł przypomina nam o tym że: wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Jednak wcześniej mówi o rękojmi Ducha. Zadajemy sobie pytanie czy pielgrzymujemy w wierze czy oglądaniu? Odpowiedzieć każdy musi sobie sam. Kiedy zaufamy Chrystusowi to w Nim mamy tę rękojmię, która ważna będzie w momencie sądu. 




Projekt prawda Chorzów

 


1.10.2020  Chorzów Projekt prawda. 6


Co dwa tygodnie w tej grupie przerabiamy ewangelię Marka. W pozostałe czwartki oglądamy kurs wydany przez CCM z Wisły "Projekt prawda" To takie apologetyczne pozmaganie się z prawdami, które są przedstawione z chrześcijańskiej perspektywy.  

środa, 7 października 2020

Nadzieja Sosnowiec




 30.09.2020  Sosnowiec godzina biblijna  Daniel 7 


Daniel ma widzenie które może przerazić. Mowa o sądzie była wykorzystywana przez wieki jako straszak przed Bogiem. Jednak są tu fragmenty, które dają nadzieję. Werset 13 mówi o kimś podobnym do "Syna Człowieczego" i jest cytowany przez Jezusa w ewangeliach i w widzeniu Jana. To daje nam właściwe spojrzenie na sąd, ale też wskazuje na to, co Syn Człowieczy robi dla człowieka. Dzięki Niemu mamy dostęp do Bożego Królestwa. 

Był synem Bożym Hołdunów

 

29.09.2020 Hołdunów spotkanie z wiarą. Marek 15,33-47


Świadectwo setnika, poganina, ma szczególną wartość. Widział wszystko z bliska i był bardzo poruszony tym jak Jezus zachowywał się wobec takiej nienawiści i okrucieństwa. Te emocje powodują wyznanie: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. A jak my reagujemy na to, co Jezus uczynił dla nas? 


Ale... Tychy GB

 


28,09,2020  Tychy godzina biblijna Dz. Ap. 15,1-35


Konflikt doprowadza do zwołania pierwszego synodu kościoła. Świadectwo Piotra o Bożym działaniu przekonuje większość do stwierdzenia : "wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa. I umilkło całe zgromadzenie".  Jednak w 20 wersecie było wypowiedziane ale.. i większość pamięta tylko to ale a nie zauważa tego co jest fundamentem naszej wiary. 



  

Meet




 26,09,2020 Kurs przedmałżeński. Meet. Nowa seria Jesień 2020 sesja1.

Internet ma też swoje plusy. Daje możliwość spotykania się z osobami z różnych stron. A mniejsza grupa daje możliwość głębszych rozmów.  Rozmawialiśmy o biblijnych podstawach małżeństwa, a w szczególności jak rozumieć  słowa "bycie jednym ciałem". 

Skarb Tychy

  25,09,2020 Tychy Grupa piątkowa 2 Kor 4,7-18


Czy my myśląc o skarbie myślimy o duchu wiary?  A to właśnie On jest naszym największym skarbem. Dzięki Duchowi Bożemu rozpoczyna się nasza wiara, a to zachęca nas do składania świadectwa o Tym, któremu zaufaliśmy.
  

Oczekiwania Chorzów

 


24.09.2020  Chorzów spotkanie z ewangelią.  Marek 15.1-32


Oczekiwania jakie mieli ludzie wobec Jezusa spowodowały to, że wydali Go na śmierć, wyparli się Go, ubiczowali, szydzili, a w końcu ukrzyżowali.  Arcykapłani drwili z Niego mówiąc: innych ratował niech uratuje siebie. A On, Pan panów, Król królów, poprzez to czego oni nie dostrzegali, staje się ratunkiem dla wszystkich ludzi.  



piątek, 2 października 2020

Bóg jest Święty - Bytom Miechowice


Zmagałam się z tym tematem. Na Kole Pań w Miechowicach od początku roku, "przerabiamy" cechy Pana Boga. Jednak świętość, czyli 100% brak grzechu, nie jest możliwy nawet do wyobrażenia przez grzesznego człowieka. Odkryciem było to iż Bóg "nie chodzi na kompromis" ze swoimi atrybutami, nie przymyka oka. Jakże ważna dla nas jest miłość Boga. On ze swojej Świętej strony zrobił wszystko byśmy mogli, oczyszczeni Chrystusową krwią mieć dostęp przed Święty, Boży tron. Zastanawiałyśmy się też nad poleceniem Piotra z 1 listu 1,16: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Mnie osobiście bardzo dużo dało to spotkanie.