piątek, 17 lutego 2017

Nowa grupa Chorzów

16,02,2017  Ewangelia Marka 1:1-6  Chorzów   "Uskrzydlij dzieciaki"

Zapowiedzi przyjścia Mesjasza przez proroków są zawsze czymś fascynującym. Jan jest tu opisany jako herold, który ogłasza przyjście swego Pana. Reakcja na jego słowa i świadectwo życia jest zdumiewająca. Ludzie pokutują, wyznają grzechy i uzewnętrzniają swoją przemianę poprzez chrzest. Dziś kiedy jesteśmy posłuszni Bogu i wskazujemy na Jego Słowo i Jego moc w naszym życiu to Jego Duch może tego użyć do przemiany innych. Jesteśmy zaproszeni do bycia heroldami zwiastującymi dobrą wieść o Chrystusie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz