poniedziałek, 19 lutego 2018

Jeśli się chełpisz... Tychy

13,02,2018   Godzina biblijna Tychy  Rzymian 11,13-24 

Lekcja która jest przestrogą dla każdego z nas gdybyśmy poważnie traktowali Boże Słowo. Paweł ostrzega nas którzy jesteśmy z pogan abyśmy się nie chełpili. Przypomina nam, że to my zostaliśmy wszczepieni w drzewo oliwne. Brak wiary spowodował, że niektórzy stracili relację z Bogiem i uschnęli. Dzięki Chrystusowi poganie zostali wszczepieni w to miejsce. Nie daje nam to jednak powodu do pychy, ale zobowiązuje nas do modlitwy i błogosławienia. Paweł mówi: gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bóg patrzy na nasze serce. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz