sobota, 10 lutego 2018

W was. Tychy

09,02,2018  Grupa piątkowa  Tychy  Kolosan 1,24-29


Paweł mówi o tajemnicy którą Bóg pozwolił mu odkryć. Mówi o Kościele nie jako o instytucji, ale świętych którym Bóg dał poznać bogactwo Swojej chwały. Tym co nas najbardziej nurtowało było stwierdzenie: "Chrystus w was" jako sedno tej tajemnicy.  Kiedy On jest w nas, to co robimy czy mówimy wskazuje na Niego. Daje też "jego moc" która od początku jest tą siłą, która sprawia, że ci którzy słyszą ewangelię są przez nią dotknięci i dobra nowina zmienia ich życie. Stawia ich usprawiedliwionych przed Bogiem, dzięki łasce którą mamy w Jezusie Chrystusie.    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz