poniedziałek, 11 maja 2020

Kazanie Tychy

YOUTUBE.COM
Rozważanie Ewangelisty Romana Fengera na podstawie tekstu z Drugiej Księgi Kronik 5,2-14 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/pl/podcast/niedzielne-rozw...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz