czwartek, 23 kwietnia 2020

Boże zaopatrzenie Koło Pań Tychy 23.04.2020

Choć spotykamy się zazwyczaj raz w miesiącu, nie udało nam się spotkać w marcu. Okoliczności w jakich w ostatnim czasie żyjemy spowodowały także inną formę spotkania. Udało się nam połączyć w 7 pań, przez telefon. Fragment biblijny, który stał się podstawą naszych rozmów, pochodzi z 2 Królewskiej 4,1-7. Wyciągnęłyśmy z tego tekstu kilka ważnych moim zdaniem wniosków: 1. Kiedy mamy kłopot, nie dusić go w sobie. 2. Zastanowić się co mamy cennego, co Bóg może pomnożyć. 3. Mamy wykazać się wiarą, aby mieć wystarczającą ilość naczyń do napełnienia. 4. Zamknąć drzwi i tu mówiłyśmy także o wersecie z Mt. 6,6. I po 5. Bóg zaspokaja potrzeby! Co ciekawe, mówiłyśmy też o tym by zamknąć drzwi, nie słuchać tego co na zewnątrz, nie pozwolić sobie na lęk, który nie pochodzi od Boga. Raczej powierzać Bogu wszystkie troski, zrobić co leży po naszej stronie i czekać na Boże pomnożenie, Boże rozwiązanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz