poniedziałek, 26 września 2022

35-38 Tydzień roku 2022

Bóg się troszczy o nas i warto Mu dziękować i dostrzegać wszelkie Jego dary. Czasami zwykły spacer do pobliskiego las powoduje, że czujemy się obdarowani. Lubimy te spacery kiedy możemy dostrzegać piękno Jego stworzenia i dziękować za to wszystko co darował nam w otaczającym świecie, ale przede wszystkim w Swoim Synu. Jesteśmy wdzięczni za rodzinę, przyjaciół i społeczności w których mamy przywilej wspólnie rozmawiać o Bożym Słowie i Jego działaniu tu i teraz.
 

01.09.2022 Chorzów spotkanie Biblijne  Izajasz 34

02.09.2022 Tychy grupa piątkowa  Jana 12.1-11

04.09.2022  Pszczyna Godzina Biblijna  Kolosan 4.2-18

05,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 1 Jana 5,1-8

06,09,2022  Hołdunów spotkanie z wiarą  list Judy 1.12-25

08,09,2022  Biała Godzina Biblijna  Daniel 6

09,09.2022 Tychy grupa piątkowa  Jana 12.12-19

12,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 1 Jana 5,9-13

13,09,2022 Hołdunów spotkanie z wiarą  Hebrajczyków 1.1-14

14,09,2022  Skeyp  Hebrajczyków 1.1-14

15,09,2022 Chorzów spotkanie Biblijne  Izajasz 35

16,09,2022 Tychy grupa piątkowa Jana 12.20-28

19,09,2022 Tychy Godzina Biblijna 2 Jana 1-13

20,09,2022 Hołdunów spotkanie z wiarą  Hebrajczyków 2.1-10

22,09,2022 Chorzów spotkanie Biblijne  4 Mojżeszowa 31

23,09,2022 Tychy grupa piątkowa Jana 12.29-36

25,09,2022  Tychy kazanie w czasie nabożeństwa Galacjan 5.25-6,10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz