czwartek, 12 grudnia 2019

Pycha czy pokora Świętochłowice i Wirek

11,12,2019  Świętochłowice i Wirek Nabożeństwa Adwentowe  Daniel 2-4


Nebukadnesar król babiloński władca ówczesnego świata. Człowiek którego Bóg używa  jako narzędzie w swoim ręku. Wiele razy objawia mu swoją moc i kilka razy król wypowiada wzniosłe słowa w stosunku do Boga Daniela. Jednak myśli i serce króla były skupione na jego władzy majątku i możliwościach.
Daniel miał zupełnie inny obraz Boga. Kiedy miał problem to przychodził z nim do swego Pana. Był niewolnikiem i nie gonił za majątkiem i władzą. Jednak Bóg stawiał przed nim olbrzymie zadania. Daniel w swojej pokorze za wszystko wysławiał Boga. i wskazywał, że to On jest sprawcą wszystkiego. Kogo chcemy naśladować to już nasza decyzja. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz