poniedziałek, 16 października 2017

Ojciec wielu narodów. Tychy

10,10,2017  List do Rzymian  4:11-20


Paweł dość mocno się rozpisuje na temat  Abrahama. Podkreśla, że jest on ojcem narodów. Kiedy czytamy w 1 Mojżeszowej o nim, widzimy obietnicę która mówi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Jest on wzorem dla wielu jednak Paweł mówi, że to co najistotniejsze to jego wiara i to że zaufał Bogu. Werset 16 mówi:  Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Tak, z wiary i my żyć będziemy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz