wtorek, 28 stycznia 2020

Zachowuj Czerwionka - Leszczyny

22,01,2020  Czerwionka - Leszczyny 1 Tym. 6,13-21


Paweł zachęca swego syna w wierze do zachowania przykazań. Dalej oddaje Chwałę Bogu. W kolejnych wersetach jednak wskazuje na właściwy skarb który możemy gromadzić na przyszłość.  Zastanawialiśmy się jak rozumiał Paweł przykazania czy Staro-Testamentowo czy w kontekście miłości jak to swoim życiem pokazał Jezus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz