piątek, 4 września 2015

Jezus wchodzący w nasze życie

01,09,2015 Grupa Skeypowa. fragment Ew. Marka 11:1-11

Pierwszą naszą myślą było czy naszym życiu byliśmy kiedyś przez Boga posłani do kogoś w Jego imieniu tak jak uczniowie, a z drugiej strony czy ktoś przyszedł do nas w Jego imieniu i prosił nas o pomoc jak tych właścicieli osiołka?  I jest to wspaniałe jak czujemy i mamy przekonanie, że coś takiego mam miejsce w naszym życiu. To sprawia że jesteśmy narzędziem w Jego ręku. Ważne jest jednak wtedy aby oddać Jemu chwałę. co też mam miejsce w dalszym fragmencie. Ta chwila była bardzo ważna aby wypełniły się proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza. Jak to opisał Zachariasz
w swej księdze.Rozdział  9:9  Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Czy my współcześnie znamy proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Pana aby nie dać się zwieść? I czy jesteśmy wyczuleni na Jego głos abyśmy w gwarze tego świata słyszeli to co On do nas mówi. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz