sobota, 7 marca 2020

Wzór Tychy

05,03,2020  Tychy Nabożeństwo Pasyjne  Marek 10,32-45


 Ewangelista zacytował Pana Jezusa: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jezus daje nam przykład swoim życiem. A nam ..., tak łatwo przychodzi dominacja, tak trudno nam służyć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz