poniedziałek, 23 marca 2020

Nie pokonali. Skype

22,03,2020  Grupa Skeypowa  Dz.Ap. 6,1-15Apostołowie wychodzą na przeciw potrzebom i niezadowoleniu części zboru. Ustanawiają diakonów. Jednak ich założenia są skorygowane przez Boże działanie. Dla Dwunastu podział był prosty: diakoni usługują przy stołach, a Oni, apostołowie, będą zwiastować Słowo. Duch Boży to koryguje i widzimy Szczepana w innej roli. Widzimy mądrych ludzi, którzy próbują z Nim polemizować. Autor księgi opisuje tę sytuację słowami: nie zdołali pokonać mądrości i Ducha dzięki któremu mówił. Lekcja z tego tekstu jest też dla nas, abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz