czwartek, 27 kwietnia 2017

Królestwo Mikołów

25,04,2017  Mikołów Spotkanie z Ewangelią Marka  1:1-15

Tak na co dzień czytamy pierwszy werset Ewangelii Marka i idziemy dalej. A w tym jednym zdaniu mamy tak wiele treści. Kiedy bierze się kontekst tamtych czasów pod uwagę, to te słowa nabierają głębszego znaczenia. Dobra nowina o ratunku dla ludzi dokonuje się poprzez przyjście Syna Bożego, który jest zapowiedzianym wyzwolicielem. Kiedy Jezus zaczyna nauczanie w 15 wersecie mamy rozwinięcie tej myśli. Mówi o innym Królestwie i o tym jak możemy się tam znaleźć. Wato pomyśleć o tych słowach.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz