piątek, 14 kwietnia 2017

Przywileje w Wielkanocy 2017

Wiele myśli w tym okresie jest nakierowanych na Przymierze Nowego Testamentu które Bóg zawiera z człowiekiem. Z Bożej strony mamy darowaną wieczerzę, którą Jezus nazywa nowym przymierzem zawartym w Jego przelanej krwi.  On oddał swoje życie za nas, dając usprawiedliwienie. Ale i zmartwychwstał dając nam nadzieję i wskazuje na korzyści jakie mamy w dochowaniu przymierza. To wszystko gwarantuje Bóg i to jest pewne. Po naszej stronie z pomocą Ducha Świętego jest kochać i przynosić owoc, który może oddać Jemu Chwałę.    
Życzymy na te święta takich dobrych refleksji nad tym czym zostaliśmy obdarowani, ale również wytrwałości, radości i pokoju w realizacji i wypełnianiu Przymierza. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz