niedziela, 15 marca 2015

Wzrastać w Niego

 13,03,2015 Czerwionka temat z Listu do Efezjan 4:13-16

Bardzo głęboki tekst o tym jak ważne by wejść w relację z Jezusem. Dochodzimy do spraw najważniejszych dla człowieka wierzącego do których Paweł zachęca nas od pierwszego wersetu 4 rozdziału. Nie przestrzeganie obrządków, ale osobista relacja z Głową kościoła. Zastanawiałem się jakiego obrazu użyć by uczestnikom spotkania przybliżyć to o czym mówi Paweł. Jedyne co mogłem powiedzieć to przykład z Psalmu 1  o drzewie które ciągnie soki ze strumienia wody i wtedy wydaje owoc. Druga myśl to słowa Jezusa o krzewie winnym. My kiedy jesteśmy wszczepieni w Boga jak gałązka w krzew winny możemy czerpać z Niego właściwe soki i możemy wydawać owoce. Tylko będąc w relacji z Nim możemy przynieść owoc Ducha czyli : miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz